1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Ha félek is, benned bízom, Istenem!

Zsoltárok könyve 56,4

A Biblia beszél arról, hogy a félelem nagyon rossz tanácsadó. Mert a félelem gyötrelemmel jár. /1Jn 4,18/ Ha átadjuk magunkat a félelemnek, abból nagyon sok bajunk tud származni.
Mire is képes a félelem? Egy pillanat alatt kiüti belőlünk azokat az emlékeket és helyzeteket, amelyek során már oly sokszor és sokféleképpen megtapasztaltuk Isten hatalmát és szeretetét az életünkben.
Amikor a félelem legyőz minket, és leuralja minden idegsejtünket, akkor elkezdjük magunkat úgy látni, mint egy bukott és szerencsétlen embert, aki számára nincs holnap, nincs jövő.
Mert a félelem sehova sem visz, semmit sem old meg, csak felemészti az energiáinkat, és leveszi a mosolyt az arcunkról.
Isten Szentlelke azonban figyelmeztet minket: „Időben állj le! Ne add át magadat a félelemnek! Ne engedd meg neki, hogy átvegye életed felett az irányítást! Vedd elő Isten Igéjét, és számold meg, hányszor mondja az Ige azt, hogy: „Ne félj!”
Ha nem töltekezünk meg naponta Isten beszédével, akkor a félelem újból besurran, és megmérgezi a lelkünket. Ellopja a reménységünket és az Istenbe vetett bizalmunkat. Teljesen kifosztva és kiszolgáltatva hagy minket ott az út szélén.
A Szentlélek azonban leveszi rólunk a vakságot, és „szemgyógyító kenőccsel megkeni a szemünket.” /Jel 3,18/ És akkor elkezdjük a szívünkkel, a lelkünkkel és az értelmünkkel is látni az Urat olyannak, amilyen Ő valójában: hatalmas és erős Istennek. Aki ma is „megment, megszabadít, jeleket és csodákat tesz égen és földön.” /Dán 6,28/
Ez a belső látás lehetővé teszi a számunkra, hogy lássuk a láthatatlant, értsük az érthetetlent, és erőt ad ahhoz, hogy megtegyük az emberileg lehetetlent. Hogy elkezdjünk hitben járni, hitből élni, és a szívünkben levő félelem ellenére is bízni Istenben.
Mert Ő teszi biztossá lépteinket, és akkor nem inognak lábaink. Ő ruház fel minket erővel, és Ő teszi tökéletessé a mi utunkat. /Zsolt 18,33.37/
Mert „akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.” /Ézs 40,31/
Imádkozzunk:
Mennyei Atyám! A félelem ezer arca szorongatja a szívemet. Egyszer ettől félek, máskor meg valami egészen mástól. Légy szabadítóm, támogass engem.
Add meg nekem, hogy ne a félelem, ne a bizonytalanság, ne is az emberek véleménye, hanem a Te Igéd és Szentlelked vezessen engem minden utamon.
Taníts meg engem minden félelmem ellenére is Benned bízni. Jézus nevében kérlek.
Ámen