1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Hogy többé ne emberi vágyak, hanem Isten akarata szerint éljétek le testi életetek hátralevő idejét.

Péter első levele 4,2

Ünnepek után mindig az a nagy kérdés: Hogyan tovább? Különösen is aktuális ez most, Pünkösd után: Lélekkel vagy Lélek nélkül? Saját erővel vagy a Szentlélek erejével? Emberi vágyak mentén vagy Isten akarata szerint?
Mit végzett el bennünk ez az ünnep? Mit végzett el bennünk a Szentlélek? Marad holnaptól minden a régiben? Folytatjuk ott, ahol abbahagytuk? Vagy pedig születtek meg bennünk a Lélek által új elhatározások? Kaptunk mennyei erőt, és más emberekké lettünk?
Mert ez Pünkösd lényege! Ez Pünkösd ünnepének a közepe: „Többé már nem saját vágyaim és elképzeléseim szerint akarom leélni testi életem hátralevő idejét, hanem Isten akarat szerint.
Ha ezt a mondatot ki tudjuk mondani úgy igazán, szívünk-lelkünk, értelmünk és akaratunk teljes bedobásával, akkor az is már a Szentlélek munkája bennünk.
Mert Jézus kimondta ezt ott a Gecsemáné-kertben: „Atyám, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. S ekkor angyal jelent meg neki a mennyből, hogy erősítse őt.” /Lk 22,42-43/
„Halálos gyötrődésében még kitartóbban imádkozott, és verejtéke olyan volt, mint a földre hulló nagy vércseppek.” /Lk 22,44/
Akkor miért is van nekünk szükségünk a Szentlélekre? Azért, hogy erőt vegyünk a mennyből, hogy többé ne emberi vágyak vezessenek és uraljanak le minket. Azért, hogy világosságot kapjunk arra nézve, hogy a keresztyénség nem önmegvalósítás, hanem Krisztus élete bennünk a Szentlélek ereje által.
És Krisztust miről lehet felismerni? Az Ő sebeiről. Azokról a sebekről, amelyeket érettünk, helyettünk és miattunk ütöttek rajta.
Ezért nézz fel ma Jézusra! Az érted szenvedett és meghalt Isten Fiára! Nézz fel a Golgotára, és temesd el a saját vágyaidat és elképzeléseidet! Add halálba az akaratos, követelőző, saját vágyait éltető ó-emberedet.
És akkor veszed a Szentlélek ajándékát. Most már nem azért, hogy te vezesd az Istent, hanem azért, hogy kedvet és erőt kapj figyelni az Ő vezetésére, és az Ő akarata szerint élni.
Imádkozzunk:

Úr Jézus Krisztus! Te mindent az Atyára figyelve szóltál és tettél. Szentlelked által taníts engem örömmel engedelmeskedni Neked, és megcselekedni a Te akaratodat. Hogy többé már ne emberi vágyak, hanem a Te akaratod szerint éljem földi életem hátralévő idejét.
Ámen