1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Jézus így válaszolt: Vakok látnak, sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, a szegényeknek hirdettetik az evangélium, és boldog, aki nem botránkozik meg énbennem.

Lukács evangéliuma 7,22-23

Amikor Jézus Krisztus valakinek az életébe eljön, akkor egy új törvényt hoz el a számára: az élet törvényét. Mert Jézus megtöri az átkot az életünkben, a bűnnek és a halálnak a törvényét. S mivel az élet törvénye erősebb a halál törvényénél, ezért legyőzi azt.
Aki Jézus Krisztus halálába és feltámadásába vetett hitben él, annak az életében már más törvények uralkodnak, mint azelőtt. Nem ő „csinálja” saját maga erőlködései által a keresztyénséget, hanem úgy lesz keresztyén, hogy az Isten országának a törvényei valóságos történéssé lesznek a számára. Isten Igéje és a Szentlélek munkája által naponként megtapasztalja, hogy Isten országa nem emberi lehetőségekre és nem emberi elgondolásokra épül.
Nézzük meg, hogy milyen törvények uralkodnak az Isten országában!
Jézus vérének bűntörlő ereje által a bűnös szív tisztává lesz. /1János 1,7/
A gyenge és elesett ember új erőre kap. /Ézs. 40,31/
A szomorkodó szív megvigasztalódik. /2Kor 1,3-4/ A vihar lecsendesedik. /Márk 4,39/
A béna láb járni tud. /Lukács 5,25/ A kenyér megszaporodik. /Máté 14, 13-21/
A tisztátalan lélek kimegy az emberből. /Márk 1,26/ A meggörnyedt hát felegyenesedik. /Lukács 13.13/ A láz elmúlik. /Lukács 4,38-39/ A süketnéma hall és beszél. /Márk 7,31-37/
A vak lát. /Máté 9,27-31/ A halott feltámad. /János 11,44/
Sokan, amikor látták Jézust Isten hatalmával cselekedni, megbotránkoztak Őbenne. /Márk 6,1-6/
A „megbotránkozás” szó azt jelenti, hogy valamivel nem tudok egyetérteni, egy tényt nem tudok értelmemmel és érzéseimmel feldolgozni, nem fér bele a gondolkozásom rendszerébe, ezért elutasítom.
A tanítványok Jézus elfogatásánál nem tudtak egyetérteni Jézus tehetetlenségével, erőtlenségével. Nem tudták feldolgozni azt a tényt, hogy Jézus vereséget szenvedett, alulmaradt, az emberi gonoszságnak kiszolgáltatott lett. És megbotránkoztak Őbenne, a szenvedő Krisztusban.
Jézus ezt előre megmondta nekik: „Mindnyájan megbotránkoztok bennem.” /Márk 14,27/
S ez ma sincs másképp. Mivel Isten gondolatai alapvetően mások, mint az ember gondolatai /Ézs. 55,9/, ezért elkerülhetetlenek az emberek között a botránkozások. Jézus tettei és szavai ma is sokakban botránkozást, megütközést, elutasítást váltanak ki.
Sok, magát keresztyénnek valló ember, a legnagyobb botránkozó és ezáltal másokat is botránkoztató.
Jézus egyszer ezt mondta: „Jaj a világnak a botránkozások miatt! Mert szükséges, hogy botránkozások történjenek, de jaj annak az embernek, aki megbotránkoztat!” /Máté 18,7/
Isten Szentlelke óvjon meg bennünket a botránkozás és a botránkoztatás súlyos bűnétől!
Jézus boldognak mondja azokat, akik nem botránkoznak meg Őbenne. Ha te szeretnéd megkapni ezt a boldogságot, mondd el ezt az imádságot:
Úr Jézus Krisztus! Bocsásd meg nekem, hogy sokszor értetlenül, hitetlenkedve és kételkedő szívvel hallgattam a Te csodáidat. Máskor pedig nem értettem, hogy miért lettél ilyen, embereknek kiszolgáltatott, látszólag tehetetlen, Isten szenvedő szolgája. Bocsásd meg nekem, hogy hitetlen, kételkedő szavaimmal másokat is megbotránkoztattam.
Jöjj, Szentlélek! Töltsd be a szívemet hittel, egyszerű, gyermeki bizalommal. Add meg nekem azt a boldogságot, amit Jézus ígért azoknak, akik Őbenne meg nem botránkoznak. Ámen