1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Fordulj hozzám, Uram, mentsd meg életemet, szabadíts meg, mert irgalmas vagy!

Zsoltárok könyve 6,5

Gyötrelmek idején élünk. Nehéz időket élünk. Vészjósló híreket hallunk. Világrengéseket tapasztalunk. Mit is kell tennünk? Mi most a mi feladatunk?
Kiáltani, kiáltani, kiáltani! Az Úrhoz kiáltani! Azért, hogy forduljon hozzánk, hogy mentsen meg minket és szabadítson meg. Mert Ő irgalmas mindazokhoz, akik Őhozzá kiáltanak.
De kik tudnak kiáltani? Kinek van ma bátorsága az Úrhoz kiáltani? Ki meri ma felvállalni azt, hogy nincs máshol segítség? Hogy nem tud rajtunk senki és semmi segíteni, csak egyedül az egy igaz és élő Isten!
Csak azok, akik a lelkük mélyén meg vannak győződve arról, hogy az evangélium ma is korszerű, időszerű és minden helyzetben és minden körülmény között aktuális. Csak azok, akik elég bátrak ahhoz, hogy ne hallgassanak, hogy félelem nélkül szóljanak és cselekedjenek. Csak azok, akik nem szégyellik megvallani Jézus Krisztus nevét, hanem felvállalják Őt mindenhol és mindenkor.
Mert ma ilyen keresztyénekre van szükség. Olyanokra, akik különbséget tudnak tenni a fontos és a legfontosabb dolgok között. Akik nem elégszenek meg a középszerűséggel, és nem csak addig emelik a mércét, ameddig a kényelmük és a jó hírűk nem kerül veszélybe.
Akik akarják, hogy Isten formálja és alakítsa az életüket. Azt akarják, hogy egyre inkább Krisztushoz hasonlítsanak, és ne ehhez a világhoz.
Kiáltani, kiáltani, kiáltani! Teljes szívből és teljes torokból mondani: Segíts, Urunk! Fordulj hozzánk! Mentsd meg életünket, szabadíts meg minket! Mert Te irgalmas vagy.
Honnan ismerhetjük meg Isten végtelen irgalmát és kegyelmét? A Bibliából. Isten Igéjéből. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” /Jn 3,16/
Aki hisz Krisztusban, az ma is kiált. Az tudja, hogy csak ez a mi egyedüli lehetőségünk és Ő a mi egyedüli segítségünk. Az ilyen ember kész feláldozni saját kényelmét, kész feladni önző céljait, kész kockáztatni, és kész felvállalni a rizikót. Az ilyen ember nem számítgat, nem variál, nem manipulál, hanem hitből, Isten Igéjéből és Isten kegyelméből él.
Imádkozzunk:
Mennyei Atyám! Köszönöm, hogy irgalmas Isten vagy. Szabadíts meg engem félelmeimből és minden bizonytalanságomból. Segíts, hogy ne a többséget kövessem, hanem egyedül a Te Igédet. Szentlelked által taníts engem Hozzád kiáltani teljes szívvel, teljes hittel és teljes erőmmel. Jézus nevében kérlek.
Ámen