1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik.

Zsoltárok könyve 103,19

Milyen király az, akinek nincs népe? Milyen király az, akinek nincsenek engedelmes alattvalói? Milyen király az, akit nem éltetnek, és nem ünnepelnek?
A Bibliából tudjuk, hogy Jézus Krisztus feltámadása után 40 nappal a tanítványok szeme láttára felvitetett a mennybe, és ott az Atya jobbjára ült. Elfoglalta a trónt, és Neki adatott minden hatalom mennyen és földön. /Máté 28,18/
Áldozócsütörtökön ezt ünnepeljük, és ennek örvendezünk: Vége van a megaláztatásnak, a földi lét minden bújának-bajának! Jézus Krisztus győzedelmes bajnok módjára felment és ült az Ő szent Atyja jobbjára. /360.dics.2.vers/
Mert kicsoda ez a Jézus Krisztus? Ő az Isten egyszülött Fia. Ő az, aki érettünk emberré lett, helyettünk és miattunk keresztet szenvedett. Ő az, Aki meghalt azért, hogy mi élhessünk. De nem maradt a sírban, hanem harmadnapra feltámadt, mert legyőzte a bűnnek és a halálnak a hatalmát.  Aztán visszatért oda, ahonnan közénk érkezett: a mennyországba.
És most mi mit csináljunk? Mi, akik itt vagyunk még a földi lét minden bajában, küzdelmében, sok-sok kísértésében és nyomorúságában. Hogyan ünnepeljünk? Hogyan éltessük Jézust, az igazi Királyt?
Isten Igéje felszólít minket: „Örüljünk és ujjongjunk, és dicsőítsük őt!” /Jel 19,7/ Mert „méltó a megöletett Bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás!” /Jel 5,12/
Ő a győztes Király, aki ezt üzeni ma neked: „Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó és az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai.” /Jel 1,17-18/
Isten Szentlelke ma ünnepre hív minket, hogy mi is boruljunk le, essünk térdre az örök Király előtt. Hódoljunk Neki, imádjuk Őt! Fogadjunk Neki örök hűséget és engedelmességet!
Miért fontos, hogy mindezt megtegyük? Azért, hogy legyen Jézusnak ma is népe! Legyenek olyanok, akik Őt éltetik és ünneplik! Akik nem szégyellik senki előtt az Ő Nevét, hanem megvallják és hirdetik. És akik mindig, minden körülmények között feltétel nélkül engedelmeskednek Neki.
Ha te szeretnél a győztes Jézus Krisztus győztes népéhez tartozni, akkor mondd el ezt az imádságot:
Úr Jézus Krisztus! Én is szeretnék a Te népedhez tartozni. Én is szeretnélek Téged hűségesen, engedelmes szívvel és lélekkel szolgálni. Ezért most Reád nézek, Téged imádlak, Téged éltetlek és ünnepellek. A Te nagy Nevedet áldom és hirdetem minden napon, amíg csak élek.
Ámen