1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Így szól az én Uram, az Úr: A négy égtáj felől jöjj elő, lélek, és lehelj ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek!

Ezékiel 37,9

Mostani korunkban egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a gonosz, tisztátalan, parázna lelkek, a romboló és pusztító erők mindenféle formája és fajtája a filmekben, a regényekben, a videójátékokban és a zene világában is.
Sajnos ezek az életellenes erők és hatalmak egyre inkább belopakodnak a családok mindennapjaiba, és jóvátehetetlen károkat eredményeznek mind a gyermekek, mind pedig a felnőttek lelkében. Megbénítják, kioltják és megölik bennünk az Isten utáni vágyódást, az Isten Igéje utáni szomjúságot.
Ezek az ördögi befolyások és hatások megfosztanak bennünket az Isten-keresési képességünktől, és attól, hogy folyamatosan meg tudjunk maradni az Isten Igéjével való szoros közösségben.
Sajnálatos módon egyre inkább látjuk ezt a folyamatot megtörténni azok életében is, akiknek a szíve néhány évvel ezelőtt még égett Krisztusért.
De mára minden megváltozott… Vallásos szokássá, sablonos, üres szavakká változott az imádság. Az igeolvasásunkba belopódzkodott a kételkedés és az unalom. Istentiszteleteinket pedig sokkal inkább jellemzi a „magammalmegvagyokelégedve”, „ezenmárúgysemlehetváltoztatni” és a „hagyjanakengembékén” nevezetű életérzések.
Mindezeknek eredménye lett a keresztyének körében is egyre inkább felismerhető és rohamtempóban terjedő depresszió különféle formája és fajtája.
Van-e számunkra segítség? Talpra tudunk-e még állni? Meg tudunk-e gyógyulni a minket körülvevő ezerarcú veszély fenyegetése és támadása közepette?
Isten Igéje bátorít és vigasztal bennünket. Jézus szava hitre, reménységre, életre hív minket. Jézus nevének az ereje ma is hatalmas arra, hogy kiszabadítson minket mindenféle test-lelki nyomás és elnyomás alól.
Mert mi nem a halálra, nem a pusztulásra készülünk, hanem az életre és a feltámadásra. Nem az Istentől való elszakadásra, hanem arra, hogy a Szentlélek újjáteremtő, életre keltő munkája nyomán egyre szorosabb közösségre jutunk Istennel, a mi mennyei Atyánkkal Krisztus Jézus által.
Imádkozzunk:

Mennyei Atyánk! Küldd el hozzánk életet adó, életre keltő, a halálból is megelevenítő Szentlelkedet. Add, hogy talpra álljunk, és igen-igen nagy sereggé legyünk. Jézus nevében kérünk.
Ámen