1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod.

Zsoltárok 32,8

Manapság sokan mondanak sokfélét, sokan írnak sokfélét, és sokan hallgatnak mindenfélét. Csak úgy áradnak az információk a különböző csatornákon: TV, rádió, Instagram, Facebook…
Mert mindenki szeretne többet tudni erről a láthatatlan, titokzatos ellenségről: a koronavírusról.
Van, aki tudni véli, hogy nagy a baj, eljött a világ vége. Van, aki mindenkit csendesít: „Nyugi, nyugi! Csak semmi pánik! Ahogy jött, úgy fog elmenni.”
Hol az igazság? Kinek van igaza? Most a koronavírus jön vagy megy? Mikor fog tetőzni a járvány? Sok áldozatot fog szedni Magyarországon? A járványt meg lehet állítani, vagy csak lassítani lehet?
S mindebben hol vagyok én? Mi az én szerepem? Tudok-e tenni valamit azért, hogy egy szebb, tisztább, istenfélőbb világ szülessen majd meg e nagy próba után?
Isten Igéje azt mondja: „Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod.” Isten beszéde tehet téged egyedül bölcs emberré: ha hallgatod, ha olvasod, ha befogadod, és megcselekszed azt.
A bölcsesség nem velünk született képesség, hanem ajándék. Isten ajándéka azoknak, akik már látják, hogy nincs bölcsességük. Jakab apostol így írja: „Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja.” /Jakab 1,5/
„Csak az Úr ad bölcsességet, szájából ismeret és értelem származik.” /Péld.2,6/
A bölcsesség maga Jézus Krisztus: „Krisztusban van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve.”/Kol.2,3/
Te csak okos ember vagy, vagy esetleg bölcs is? Csak a világ dolgaiban vagy jártas, vagy ismered Isten akaratát az életedre nézve? Csak a bizonyítványod volt mindig kitűnő, vagy a szóhasználatod és az életviteled is? Csak a tanulmányi versenyt nyerted meg, vagy Krisztus bölcsességét is? Csak érmeket és kupákat gyűjtöttél, vagy saját Góliátjaid felett is győztél már?
„Mert a bölcs ember fél a rossztól, és elkerüli azt, az ostoba pedig féktelen és elbizakodott”. /Péld.14,16/
„A bölcs asszony építi az ő házát, a bolond pedig önkezével rontja le azt.” /Péld.14,1/
„A bölcs fiú örömet szerez apjának, az ostoba ember pedig megveti anyját.”/Péld.15,20/

Imádkozzunk azért, hogy Isten bölcsessége beköltözzön a szívünkbe:
Mennyei Atyám! Jézus Krisztus nevében kérlek, hogy vedd el minden ostobaságomat és bolondságomat. Bocsásd meg nekem, mikor felelőtlen és elbizakodott voltam, és nem figyeltem a Te Igédre. Adj nekem bölcs és értelmes szívet, hogy kerüljem a rosszat, és mindig ragaszkodjak a jóhoz, hogy tudjak különbséget tenni igaz és hamis között. Szentlelked által segíts, hogy építhessem a Te országodat, a Te uralmadat ebben a világban.
Ámen