1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek!

Zsoltárok könyve 42,12

ragadd meg hittel az Úr minden szavát

ó, én lelkem
ne félj

és ne csüggedj
el ne feledd
hogy él az Úr
Aki ma is ment
és szabadít
ó, én lelkem
végy most erőt

bízzál az Úrban
Ő megsegít
engedd
hogy szárnyat
adjon neked
mely kőfalon
is átrepít
ó, én lelkem
bízzál az Úrban

mert Ő ma is ment
és szabadít
csodát cselekszik
az övéivel
megmutatja
kegyelmét
és dicsőségét
mindazoknak
akik Őbenne bíznak
ó, én lelkem
ne háborogj tovább
ne keseregj tovább
ragadd meg hittel
az Úr minden szavát


Kertész Péterné Horváth Ilona
református lelkész