1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak.

Pál levele az efézusiakhoz 5,15-16

Az ördög el akarja hitetni velünk, hogy nyugodtan elhalaszthatjuk a Krisztus melletti döntésünket későbbre, hiszen lesz még arra máskor is alkalom. Honnan tudjuk, hogy lesz még arra sok alkalom? És az a sok alkalom az hány alkalom lesz? És melyik lesz az utolsó?
Valaki így fogalmazott: „Fiatal koromban már egyszer megtalált engem a megtérés, de most is nagyon nagy szükségem lenne rá. Bárcsak megtalálna most, néhány évtizeddel később is az Isten kegyelme!
Isten Igéjéből tudjuk, hogy az Isten által elkészített alkalom: minősített idő. Amikor Isten az adott időben egyszer csak megjelenik, és beavatkozik oly módon, ahogyan azt legmerészebb álmainkban sem tudtuk volna elképzelni.
Amikor néhány perc alatt sokkal nagyobb dolgok történnek, mint máskor évek hosszú sora alatt. Amikor Isten néhány perc vagy másodperc alatt olyat ad, vagy olyat mond, ami teljesen megfordítja életünk jól megszokott menetét.
Amikor Isten az Ő Igéje és Szentlelke által egészen más megvilágításba helyezi a múltunkat, és fényt és világosságot ad a jövőnkre nézve.
Mert Isten nagyon kegyelmes és nagyon türelmes. Sokszor elkészíti számunkra annak a lehetőségét, hogy megváltozzon az életünk. Amikor azt akarja, hogy lezárjunk egy életszakaszt, és Vele kezdjünk el egy újat.
De ezek az alkalmak és az Általa felkínált lehetőségek nem ismétlődnek vég nélkül. Ezért boldog az az ember, aki az Isten által felkínált alkalmakat és időket felismeri és meg is ragadja.
Most Isten az Ő Szentlelke által arra hív minket, hogy ne legyünk meggondolatlanok, hanem értsük meg, mi az Úr akarata. /Ef 5,17/
Figyeljünk szívünk szemével és fülével /Ef 1,18/ arra, hogy mikor minek jött el az ideje, és milyen alkalmakat készít Isten a számunkra! Legyünk készek arra, hogy ezeket az alkalmakat megragadjuk, mert ha ezt megtesszük, úgy meggazdagodik az életünk, hogy utána hosszú ideig csak magasztalni és áldani fogjuk Istent az Ő végtelen szeretetéért és kegyelméért.
Isten Igéje nemcsak tanít minket, hanem mozgósítani és változtatni akar. Megtisztítja életünket, mert indítani akar. Új utakra, új lehetőségek felé. Közben ígéreteket ad, és a Szentlélek megújító ereje által mozgásba hozza az életünket: a Neki való engedelmességre.
Engedd, hogy mindezt a te életedben is megtegye!
Imádkozzunk:
Mennyei Atyám! Segíts nekem bölcsen élni, felismerni és megragadni a Tőled rendelt időket és alkalmakat. Szentlelked által add meg nekem, hogy a jövőben arra használjam az időt, amire Te azt adtad nekem. Jézus Krisztus nevében kérlek.
Ámen