1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Mi azonosság van Krisztus és Beliál között? Vagy milyen közösség van hívő és hitetlen között? Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? Mert mi az élő Isten temploma vagyunk.

Pál második levele a korinthusiakhoz 6,15-16

Sajnos egyre többen vannak ma, akik más Jézust hirdetnek, és nem a bibliai Jézust. /2Kor 11,4/ Egyre többeket becsapnak, elámítanak nyájas beszédeikkel, és eltérítenek az igaz hittől.
Sokan beszélnek egy olyan „Jézusról”, aki forradalmár. Felkarolja a szegények ügyét, és kész még fegyveres lázadást is kirobbantani az elnyomó hatalom ellen.
A New Age egy olyan „Jézust” népszerűsít, aki tulajdonképpen egy távol-keleti guru, aki az evangélium tanítását a hinduizmus vagy a buddhizmus ezoterikus tanításaival elegyíti.
Van aztán olyan „Jézus” is, akit elsősorban a humanista beállítottságú emberek kedvelnek. Ez a „Jézus” egyfolytában csak a szeretetről és a megbocsátásról beszél, és meg sem említi a poklot vagy a megtérést.
Létezik továbbá Jézusnak az a „Mikulás” változata, aki folytonosan arra biztatja az embereket, hogy csak higgyenek, és megkapnak mindent, amit kérnek, a legmagasabb fizetésektől kezdve a drága autókon át a legmodernebb eszközökig. Azonban ő sem szólít fel sem megtérésre, sem szentségre, és nem tesz említést a pokolról sem.
Aztán vannak olyan sportok, amelyek egy vallásnak szerves részei: pl. a jóga, a karate és a társaik. Ezek a vallások az élő Isten helyett sötét szellemi erőket tisztelnek istenként.
Ebben az óriási nagy választékban nem csoda, hogy a mai keresztyének közül sokakat csábít el a Sátán, és eléri, hogy a fent említett, vagy valamilyen más, hamis, nem bibliai „Jézust” fogadjanak el az igazi helyett.
Aki azonban más Jézust fogad el, az azzal együtt befogadja a mögötte álló sötét, ördögi erőt és befolyást is. Mert a Sátán a világosság angyalának adja ki magát, és azt akarja elérni, hogy minél többeket távol tartson az igazi Jézus Krisztustól. /2Kor 11,14-15/
De „mi azonosság van Krisztus és Beliál között? Vagy milyen közösség van hívő és hitetlen között? Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal?”
Sehogyan! Ezért így szól a mindenható Úr: „Menjetek ki közülük, és váljatok külön tőlük, tisztátalant ne érintsetek, és én magamhoz fogadlak titeket. Atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá és leányaimmá.” /2Kor 6,17-18/
Melyek azok a bűnök, amelyektől el kell válnunk, amelyeket el kell hagynunk azért, hogy egészen Krisztuséi lehessünk?
Jézus ezeket sorolta fel: gonosz gondolatok, paráznaság, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság, gonoszság, csalás, kicsapongás, irigység, rágalmazás, gőg, esztelenség és bolondság. /Mk 7,21-22/
Mindenkinek a saját felelőssége, hogy elszakad-e ezektől a bűnöktől, vagy továbbra is megmarad velük közösségben.
Imádkozzunk:
Úr Jézus Krisztus! Én nem akarok más Jézusnak szolgálni, egyedül csak Neked. Nem akarok a bűneimmel közösségben maradni, hanem csak Veled. Szentlelked által segíts nekem megválni és elszakadni minden tisztátalanságomtól, hogy testem a Te Szentlelked temploma lehessen.
Ámen