1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Jézus akkor ezt mondta: Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem!

Máté evangéliuma 16,24

A Bibliából tudjuk, hogy Jézus soha nem csinált magának reklámot. Nem mondott nagyokat, nem szépítette a dolgokat, hanem mindig a teljes igazságot szólta. Nem akart senkit se hízelgéssel, vagy üres ígérgetésekkel maga mellé állítani.
Éppen ezért soha sem tüntette fel könnyűnek az Ő követését. Nem tett úgy, mint ma nagyon sokan, akik embereket akarnak maguk köré gyűjteni. Akik a cél érdekében csak az előnyöket hangsúlyozzák, és elhallgatják, vagy csak nagyon halkan és mellékesen beszélnek az áldozatról, a lemondásról és a kockázatról, ami az ő ügyükhöz kapcsolódik.
Ezért érzi ma sok ember magát becsapva, mert hitető beszédek áldozatává lett.
Jézus ennek éppen az ellenkezőjét tette. Lehűtötte a lelkesedőket, és azt mondta nekik: Vigyázzatok! Jól gondoljátok meg, hogy mire vállalkoztok! Ha engem akartok követni, nem lesztek népszerűek. Mert ha engem gyűlöltek, titeket is gyűlölni fognak. Ha engem megvetettek, titeket is meg fognak vetni. /Jn 15,18-20/
Szinte ellenpropagandát csinált magának, szinte ő maga tette népszerűtlenné a saját ügyét. Vajon miért tette mindezt?
Azért, mert Jézus nem nézőközönséget akart maga köré gyűjteni, nem szimpatizánsokat, nem csodálókat, hanem igazi, hűséges követőket. Ezért tisztázta már a legelején, hogy miben áll az Ő követése.
Egyszer egy fiatal elmesélte, hogy a szülei elmentek otthonról, és akkor hirtelen megcsapta ez a gondolat: „Most mindent megtehetek, amit eddig nem volt szabad megtenni. Megnézhetek olyan filmet, amit eddig nem volt szabad. Megehetem azt, amit eddig nem volt szabad. Oda feküdhetek, ahova eddig nem volt szabad.”
Mindezt végig gondolta, és akkor így döntött: „Nem! Csak azért sem! Most is azt fogom csinálni, amit eddig is szabad volt. Mintha itthon lennének a szüleim. Mert szeretem őket, és örömet szeretnék nekik szerezni, hogy amikor hazajönnek, tiszta szívvel tudjak velük együtt örülni.”
Ezt megtette, és később elmesélte, hogy ezt a döntését soha nem bánta meg. Többek között ez segítette őt el arra a döntésre is, hogy bármikor és bárhol, bármilyen körülmények között is van, mindig Jézus tetszését keresse, és az Ő hűséges követője maradjon.
Ha te eldöntötted, hogy Jézus után akarsz menni, és Őt akarod követni egész életedben, akkor mondd el ezt az imádságot:
Úr Jézus Krisztus! Bocsásd meg nekem minden eddigi habozásomat és bizonytalanságomat. Most meghallottam a Te hívásodat, és eldöntöttem, hogy Téged akarlak követni mindig, minden körülmények között.
Szentlelked által segíts nekem magamat megtagadni, és örömmel vállalni Érted minden lemondást és áldozatot. Hadd lehessek a Te hűséges tanítványod.
Ámen