1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha Isten Lelke lakik bennetek.

Pál levele a rómaiakhoz 8,9

A Biblia egyértelműen beszél nekünk arról, hogy mindannyian így születünk: Isten nélkül, Krisztus nélkül. Reménység nélkül, jövő nélkül és a változásra való készség nélkül.
Mindannyian kivétel nélkül ebbe születünk bele. És miért veszélyes ez az állapot a mi számunkra?
Azért, mert nagyon hasonlít az élethez. Aki felületesen szemléli a dolgokat, könnyen összetéveszti ezt az élettel. Ezzel szemben Isten Igéje azt mondja: „Akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban.” /1Jn 5,12/ „És akiben nincs Krisztus Lelke, az nem az övé.” /Róm 8,9/
Ezért az embernek ezen a Földön az első és legfontosabb feladata az, hogy Krisztust befogadja a szívébe. És így Ővele együtt befogadja az igazi életet, az örök életet. Isten szeretetét, a reménységet, a változásra való hajlandóságot és készséget.
És mi a második legfontosabb feladatunk? Az, hogy mindent megtegyünk azért, hogy soha többé el ne szakadjunk Krisztustól és az Ő Igéjétől. Hogy az életnek Lelke, Krisztusnak Lelke bennünk maradjon. Hogy Ő éltessen, Ő vezessen, Ő tanácsoljon és Ő változtasson minket.
A Krisztusban való élet, a Krisztussal való élet egy folyamatos feladat és kihívás minden keresztyén ember számára. Naponkénti odaszánást, naponkénti odafigyelést követel meg tőlünk.
Mert ki látott már olyan gazdát, aki nem kémleli rendszeresen az eget, hogy megtudja, milyen idő várható? És ki látott már olyan keresztyént, aki nem keresi naponta az Úr akaratát? Aki már feladta a küzdelmet a gonosz erőkkel szemben, és azokat újból visszaengedte az életébe. Vajon miért jutott el sok megkeresztelt, konfirmált fiatal és idős a teljes langymelegség állapotába? /Jel 3,16/ Vagy egyenesen az istentagadásba? /Zsolt 55,20b/
Az igazi keresztyénség nem erőfeszítések és nem erőlködések fájdalmas sorozata, amely aztán a teljes kimerültséghez vezet. Hanem egy hit általi ráhagyatkozás az Isten beszédére. Mert ez hozza létre bennünk azt a cselekvőképességet, amelynek következtében meg tudjuk cselekedni majd azt, amit Isten mond nekünk.
Így mondta ezt Kálvin János: „Nincs bennünk az erőnek egy cseppje sem, csak amit a Szentlélek belénk csepegtet.
Imádkozzunk:
Úr Jézus Krisztus! Tölts be engem magaddal, az igazi élettel. Add nekem Szentlelked ajándékát. Segíts nekem, hogy ne test szerint, hanem a Te akaratod, a Te Lelked szerint éljek és szolgáljalak Téged.
Ámen