1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való Lelket.

1Korinthus 2,12

A Biblia szerint mindannyian Isten nélkül születtünk, romlott természettel, romlott vágyakkal.
Így mondja ezt a zsoltáros: „én bűnben születtem.” /Zsolt.51,7/
Eredendően a világ lelkét hordozzuk magunkban, a világ utáni epekedést és sóvárgást.
Már a kicsiny gyermeknek ott vannak a szívében-lelkében azok a romlott vágyak, amiket majd később el is fog követni. A romlott vágyak velünk együtt nőnek és erősödnek.
Isten nélkül úgy látjuk a világot, mint az Édenben Éva a tiltott fát: jónak, kívánatosnak, kedvesnek. /1Mózes 3,6/
Sajnos a világ lelke óriási pusztítást végez az ember szívében: kiveszi belőle az Isten és az ember szeretésére való képességet, s ezzel együtt a boldogságra való képességet is. Mert a bűn nem a boldogságba, hanem a boldogtalanságba viszi bele az embert. Lehet, hogy ideig-óráig feldob, kellemes érzéssel tölt el, de ez csak múló élmény, pótszer.
Jézus Krisztus azért jött el ebbe a világba, hogy lélekcserét végezzen el bennünk. Ő meg tud minket szabadítani a világ lelkétől, a hazugság lelkétől, és megajándékoz bennünket az igazság Lelkével, az Ő Szentlelkével.
Szentlelke által kiveszi szívünkből a romlott világ utáni vágyat, a sóvárgást, az epekedést a bűnre, és belehelyezi szívünkbe az Isten utáni vágyat és szomjúságot. Új szívet és új lelket ad nekünk. S akkor a lelkünk már Istenhez kívánkozik, és az élő Isten után szomjazik. /Zsolt. 42,2.3./
A Szentlélek bátorságot ad nekünk arra, hogy többé ne a világ barátságát keressük, hanem az Istennel való barátságot. Mert ehhez ma egyre nagyobb bátorságra van szükségünk.
Te kinek a barátja akarsz lenni? A világnak vagy Istennek? Kihez akarsz igazodni? Egyszerre mindkettőhöz nem lehet! Mert „ha valaki a világgal barátságot köt, ellenségévé válik Istennek.” /Jakab 4,4/
Engedd, hogy Jézus ma tebenned is lélekcserét végezzen: megszabadítson a világ lelkétől, és megajándékozzon téged az Ő Szentlelkével!

Imádkozzunk:
Úr Jézus Krisztus! Bocsásd meg nekem, hogy annyira kerestem a világgal való barátságot, annyi mindent megtettem azért, hogy mindenkinek jó legyek, hogy mindenki jót mondjon rólam. S ezért kétlelkűségben éltem, és ezzel megszomorítottalak Téged.
Szabadíts meg engem a világ lelkétől, a világ utáni sóvárgástól, és Szentlelked által kapcsold össze a szívemet a Te szíveddel, hogy igaz barátságban élhessek Veled.
Ámen

Kertész Péterné református lelkész
jogvédelem