1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Először önmagukat adták az Úrnak.

2Korinthus 8,5


A Biblia elmondja nekünk, hogy Jézus Krisztus nem féltette az Ő életét, nem tartotta meg magának, hanem odaadta váltságul sokakért azért, hogy sokakat megmentsen, és a keskeny útra segítsen.
Mert ma is csak azok vannak Isten természetfölötti védelme alatt, akik a keskeny útra ráléptek, és azon meg is maradtak.
Isten minden ígérete és áldása azok életében lesz megtapasztalható valósággá, akik megmaradnak, benne maradnak abban a szövetségben, amit Isten kötött ezzel a világgal akkor, amikor odaadta az Ő egyszülött Fiát mindnyájunkért.
Ez az újszövetség, mely Jézus Krisztus értünk kiömlött vére árán született meg. Ez egy kegyelmi szövetség: Isten kegyelmet ad a Hozzá megtérő bűnösöknek azért, mert Jézus kifizette minden bűnünkért a tartozást, mert Ő elhordozta minden bűnünkért a büntetést.
Mit jelent ma megmaradni a keskeny úton, megmaradni ebben a szövetségben, megmaradni Isten kegyelmében?
Ennek egészen gyakorlati megnyilvánulásai vannak egy ember életében.
Az Isten kegyelmét ismerő ember már nem félti a maga életét, és nem is pazarolja el hiábavalóságokra. Nagyon jól tudja, hogy miért kapta, és kitől kapta.
Hálából odaadja azt Istennek, nem tartja meg magának.  A keresztyénsége nem egyéb, mint egy szüntelenül megújuló felajánlás: Itt van, Uram, az életem, az időm, a pénzem, a jelenem, a jövőm, a terveim. Mindezeket átadom neked, leteszem a Te kezedbe, a Te oltárodra.
Természetesen ez mindenkinek személyes magánügye, hogy ezt megteszi-e. Ezt senki nem tudja senki helyett megtenni.
Akkor hogyan tudunk a keskeny úton megmaradni? Úgy, hogy azt a személyes döntést, amit meghoztunk Krisztus követésére nézve, önmagunk felajánlására nézve, azt mindig újra és újra megismételjük, egészen a földi életünk végéig.
Ahogyan Pál apostol mondja: „Kérlek azért titeket, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul.” /Róma 12,1/
Ha te akarod, hogy az életed egy megáldott, Isten kegyelmében megmaradó élet legyen, mondd el ezt az imádságot:
Úr Jézus Krisztus! Köszönöm Neked, hogy Te nem tartottad meg magadnak az életedet. Te nem önmagadnak éltél, és nem önmagadért haltál meg. Értem éltél, és értem haltál meg a kereszten.
Én sem akarom magamnak megtartani az életemet, és nem akarom a magam akarata szerint élni azt.
Szentlelked által segíts nekem, hogy ne féltsem az életemet, és ne pazaroljam el hiábavalóságokra.  Mutasd meg nekem minden nap, hogyan szolgálhatlak Téged az én erőmmel, időmmel, anyagi javaimmal. Ámen

Kertész Péterné református lelkész
jogvédelem