1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja!

Pál második levele a korinthusiakhoz 6,2

Vannak az ember életében olyan késések és mulasztások, amelyeket utólag még be lehet pótolni, és vannak olyanok, amelyeket már nem.
Döbbenetes az az élmény, amikor áll az ember tehetetlenül, tanácstalanul, és csak ezt mondogatja: „Késő! Elkéstem! Végleg lemaradtam valamiről. És ezen már nem tudok változtatni.”
Isten Szentlelke ma arra figyelmeztet minket, hogy van egy olyan késés és mulasztás, amit egy egész örökkévalóságban fog sajnálni az ember. De akkor már késő lesz a bánat, késő lesz a jajgatás! Akkor már hiába sajnálkozik az ember: végleg lezárult a lehetőség. Mert elmúlt a tegnap, elmúlt az a nap, amikor még befogadhattam volna az Isten által felkínált kegyelmet, és megragadhattam volna az üdvösséget.
Ezért nagyon kell vigyázni a szívünkre, hogy mindig örömmel tudjuk fogadni az Isten Igéjét. Hogy legyen Isten beszéde mindig szívesen látott, várva-várt vendég nálunk. Függetlenül attól, hogy mikor akar betérni hozzánk. Legyen az ajtónk mindig tárva-nyitva Előtte!
Mert most ez az első és a legfontosabb feladatod: Adj helyet, adj teret az Isten beszédének! A szívedben, a munkádban, a pihenésedben, a családodban, minden apró és nagy döntésedben.
Mert most van a kegyelem ideje! Most van az üdvösség napja! Nehogy elkéss valamivel, ami pedig az életet jelentette volna a számodra! Nehogy elkéss a bűnbánattal!
Mert van egy határ, ahol lezárul a kegyelem ideje, és kezdődik az ítélet ideje. És akkor feketén-fehéren nyilvánvaló lesz, hogy a bűneinken nem segített sem a letagadás, sem az elfelejtés, sem a pszichológiai szempontok szerinti elemzés. De még az sem, hogy megpróbáltuk jóvátenni.
Mert a bűneinkre egyetlen egy orvosság van: Isten bűnbocsátó kegyelme.
Így mondja ezt a Biblia: „Aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vége, aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer.” /Péld 28,13/
Miért fontos és nélkülözhetetlen dolog akkor számunkra a bűnvallás? Azért, mert Isten bűnbocsátó kegyelmének az ereje csak a bűneink megvallása után tud beáradni az életünkbe. A bűnvallás által ugyanis belekerülünk Isten újjáteremtő szeretetébe.
És amikor Jézus Krisztus érdeméért Isten megbocsát nekünk, akkor meggyógyulunk. Megszabadulunk minden gyötrő és vádló emléktől, a múlt terhétől és bűneitől. Elmúlik szívünkből a nyugtalanság, az idegeink lecsendesednek. Mert rendbe jött az életünk Istennel, Aki Jézus Krisztus halálában és feltámadásában egy teljes helyreállítást, kegyelmet és örök üdvösséget szerzett nekünk.
Mert most van a kegyelem ideje! Most van az üdvösség napja!
Imádkozzunk:
Úr Jézus Krisztus! Nem akarok elkésni a bűnbánattal. Szentlelked által segíts nekem időben megragadni és elfogadni a Te kegyelmedet. Nem holnap, hanem még ma.
Ámen