1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Ha az Urat tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátradhoz közel sem férhet csapás.

Zsoltárok könyve 91,9-10

Ha szereted Isten Igéjét, ha magadhoz öleled, ha a szívedbe zárod, megvallod és sokaknak továbbadod, akkor magához ölel téged is az Isten.
Ha ezt mondod az Úrnak: „Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom!”, akkor Ő megment téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől. Tollaival betakar téged, és szárnyai alatt oltalmat találsz. /Zsolt 91,2-4/
Ha iszonyodni fogsz a gonosztól, és ragaszkodsz a jóhoz /Róm 12,9/, akkor Isten az Ő angyalainak megparancsolja, hogy vigyázzanak rád minden utadon. Kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. / Zsolt 91,11-12/
Mert nemcsak a gimnazistáknak és egyetemistáknak vannak vizsgáik, hanem mindnyájunknak. Ugyanis mindnyájan minden nap vizsgázunk: az Istenbe vetett bizalomból, az Isten szeretetéről és irgalmasságáról való szép magyar beszédből, és az Isten Igéjének való engedelmességből.
És mitől lesz sikeres a vizsgánk? Ha ugyanazt mondjuk magunkról, másokról és Istenről, mint amit Ő mond az Ő Igéjében rólunk, másokról és Önmagáról.
Ha a beszédünk ilyen egységben lesz az Ő beszédével, ha a szavainkkal alátámasztjuk az Ő szavait, ha hitelesítjük azokat azáltal, hogy Neki adunk igazat mindig mindenben, akkor Isten Szentlelke folyamatosan munkálkodni fog bennünk, és biztosítja számunkra Isten természetfeletti védelmét.
De ha a szavaink ellentmondanak Isten Igéjének és az Ő igazságának, akkor hazuggá tesszük Őt, és Isten munkája azonnal leáll az életünkben.
Ha azonban a nyelvünkkel folyamatosan kifejezzük egyetértésünket az Isten beszédével, akkor Isten a mi életünket is az Ő angyalainak a védelme alá helyezi. Megment minket, oltalmaz, meghallgat és kiragad minden nyomorúságból. Hosszú élettel ajándékoz meg, és gyönyörködhetünk az Ő szabadításában. /Zsolt 91,14-16/
Akkor eltapossuk az oroszlánt és a viperát /Zsolt 91,13/, és Krisztus által mi is diadalmaskodunk az ördög minden munkája felett. /Róm 8,37/
Ma a legfontosabb feladatunk az, hogy engedjük, hogy Isten az Ő beszéde és Lelke által művelje és nemesítse szívünket, lelkünket és az értelmünket, hogy minden nappal bölcsebb és jellemesebb emberekké váljunk.
Imádkozzunk:
Mennyei Atyám! Tudom, hogy a Biblia nem emberi alkotás, hanem Tőled jövő kijelentés: az igazság beszéde. Szentlelked által hozd egészen közel hozzám, hogy megértsem, hogy jól értsem, hogy szívemmel elhiggyem és a számmal meg is valljam azt.
Hadd legyen számomra ez a legfontosabb tantárgy egész földi életemben, amelyből minden nap sikeres vizsgát teszek. Jézus nevében kérlek.
Ámen