1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Másnap János látta, hogy Jézus hozzá jön, és így szólt: Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét.

  János evangéliuma 1,29

A Biblia elmondja nekünk, hogy Keresztelő János egykor ott, a Jordán folyó partján felismerte a felé közeledő Jézusban az Isten Bárányát, Aki elveszi a világ bűneit.
Mit jelent ez ma nekünk a 2022. év első napjaiban? Vigasztalást és bátorítást: a bűn legyőzetett! A Gonosz le van győzve! Nem vagyunk többé kiszolgáltatva semmilyen bűnnek és démoni erőknek! Jézus Krisztus győzelmet aratott a bűn, a betegség és a halál erői felett!
Ahol eddig nyomorúságot, pusztulást, mindenféle bajokat és betegségeket tapasztaltunk, oda most eljön az Úr, a Szabadító. Mert Jézus Krisztus él! Meghalt, de harmadnapra feltámadt.
Isten nem ember, hogy hazudjon. Ő beteljesíti minden ígéretét, melyet nekünk megígért. Isten minden ígérete Krisztusban beteljesedett: az Ő halálában, feltámadásában és dicsőséges mennybemenetelében. Halleluja!
Ezért amikor Jézus Krisztust befogadjuk a szívünkbe /Jn 1,12/, akkor a bennünk levő sötét erők és hatalmak engedelmeskednek Jézusnak. Így tudunk megszabadulni a bűnökből, betegségekből, a Sátán minden gyötrő és romboló munkájától.
Ez az evangélium, az örömhír számunkra ez új év első napjaiban! Nem vagyunk magunkra hagyva, nem vagyunk egyedül: most is támaszkodhatunk Isten jótéteményére, amelyet Jézus Krisztusban elvégzett értünk.
Mindez hogyan lesz a miénk? Hogyan lesz valóságos megtapasztalássá az életünkben? Egyedül hit által. Mert hit nélkül senki sem lehet kedves Isten előtt /Zsid 11,6/, de hit által elnyerjük Isten minden ígéretét. Hit által erőt nyerünk arra, hogy legyőzzük a rossz természetünket, bűnös szokásainkat, és elszakadjunk azoktól.
Mert eljött az Isten Báránya közénk, aki magára vette a mi bűneinket, betegségeinket és minden gyengeségünket. Aki ezt elhiszi, annak az életében nyilvánvalóvá, mindennapi valósággá lesz Isten bűntől, bajtól megszabadító ereje és hatalma.
Kell-e nekünk ennél több ígéret és áldás ez új esztendőre?
Imádkozzunk:
Úr Jézus Krisztus! Te vagy az Istennek Báránya, aki meghaltál azért, hogy én élhessek. Magadra vetted minden bűnömet, betegségemet és gyengeségemet. Feltámadtál, győzelmet arattál a Sátán minden munkája felett.
Én mindezt hiszem, és hittel elfogadom. Élj énbennem, uralkodj bennem, győzz énbennem Szentlelked ereje által. Hadd legyen ez új év a Te igéreteid beteljesedésének éve a számomra.
Ámen