1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Most jött el az üdvösség, Istenünk ereje és királyi uralma, és az ő Krisztusának hatalma.

Jelenések könyve 12,10

Sokan olvasnak már évek óta Bibliát, hallgatnak igehirdetéseket, sok mindent tudnak már Isten szeretetéről, Jézus Krisztus váltsághaláláról, de a szívük még mindig sötétségben, félelmek között és bizonytalanságban van.
Az ilyen ember valahányszor elhatározza, hogy most befogadja Jézust a szívébe, átadja Neki az uralmat az élete fölött, valami mindig visszatartja őt ettől a lépéstől. Egy láthatatlan erő, egy láthatatlan kéz visszahúzza, visszafogja, és nem engedi, hogy Jézus Krisztushoz, és az Ő áldásaihoz közelebb kerüljön. Már változni is akar, de nem tud.
Ezt így mondja a Biblia: „Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen.” /Efézus 6,12/
Ha a te lelked is még sötétségben, bizonytalanságban, félelmek között van, gondold végig az életed eseményeit: voltál-e valaha jósnőnél, öntöttek-e neked ólmot, odaadtad-e valaha a tenyeredet valakinek, hogy jósoljon belőle? Volt-e kapcsolatod varázslással, vagy valamilyen más okkult praktikával: hipnózis, jóga, akupunktúra, horoszkóp? Vannak-e a házadban keleti eredetű tárgyak, fafaragások, amelyeknek szintén okkult vonatkozásuk van? 
Kérlek, olvasd el az 5Mózes 18,10-13. verseket. Innen megtudod, hogy Isten szemében ezek utálatos bűnök, mivel az Ő hatalmában való bizalom helyett az ellenséghez fordultál segítségért.
Ha ilyet tettél, akkor átok alá kerültél, és ezzel bezárult az út előtted Isten felé. S ezért nem tudsz megtérni, mert a varázslás, jóslás, szellemidézés stb. bilincsbe verte a lelkedet, fogságba kerültél. Ezért van ma olyan sok elátkozott királylány és királyfi.
Ilyenkor sokan azt mondják: „csak tréfa volt, egy jó vicc, nevettünk az egészen.”
Az ördögnek az teljesen mindegy, hogy te tévedésből, viccből, kíváncsiságból vagy komolyan kerültél az ő területére. 
Lehet, hogy tudatlanságból tetted, mert rossz társaságba keveredtél, és nem tudtad, hogy „a jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság.” /1Kor.15,33/ És ebben a társaságban egy démon megragadta a szívedet, lelkedre sötétség borult, az életed rontás, igézés alá került.
Az ellenség hatalmában, az ellenség területén vagy, s valahányszor meg akarsz térni Jézushoz, az ördög közbelép, és megakadályoz téged ebben.
De most ne félj! Van egy jó hírem: Jézus azért jött, hogy az ördög munkáit lerombolja. /1János 3,8/ Ő meg tud téged szabadítani minden átoktól és minden rontástól.
Jézus a győztes! Az Ő Neve a leghatalmasabb név. /Fil. 2,9-10/ Ő sokkal erősebb, mint a pokol összes hatalma! És mi is győzhetünk, mert ma is igaz az Ige: „Legyőzték őt a Bárány vérével és bizonyságtételük igéjével.” /Jel.12,11/
És neked most ott kell becsuknod az ajtót, ahol kinyitottad. Gondold végig, mikor és hol követted el ezeket a bűnöket. Valld meg ezt az Úr Jézusnak, kérd az Ő bocsánatát. Köszönd meg Neki, hogy Őbenne ma is van szabadulás, Őbenne van a te megváltásod és bűneid bocsánata. /Kol.1,14/
Így bezárul az ajtó, és te megszabadulsz. S akkor már nem vagy többé az ördög hatalma alatt.

Imádkozzunk:
Úr Jézus Krisztus! Bocsásd meg nekem, hogy az ellenségtől kértem segítséget, és nem Hozzád jöttem, és nem Benned bíztam. Megvallom Neked egyenként mindazokat a helyzeteket és alkalmakat, amikor megnyitottam a szívemet sötét, ördögi praktikák előtt. Bocsásd meg nekem ezeket, és a Te véred ereje és hatalma által szabadíts meg engem minden démoni befolyás alól. Add Szentlelked ajándékát, hogy világosság gyúljon a szívemben, értelmemben és minden érzésemben. Köszönöm Neked, hogy meghallgattál.
Ámen

Kertész Péterné református lelkész
jogvédelem