1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Akik test szerint élnek, a test dolgaira törekszenek, akik pedig Lélek szerint, a Lélek dolgaira.

Pál levele a rómaiakhoz 8,5

Isten tenyerén – 114. rész
Több évtizedes gyülekezeti szolgálatunk során többször is szembetalálkoztunk azzal a veszedelemmel, ami a legtöbbet tud rombolni egy keresztyén közösség életében.
Sajnos gyakran már csak hosszabb idő eltelte után ismertük fel, hogy miről is van itt igazán szó.
Ez pedig nem más, mint az Isten Igéje szerinti megtérés félreértelmezése.
Mert a megtérés újszövetségi görög szava ezt jelenti: megváltozik a gondolkodásmódunk. És ez nem egy felszínes változást jelent, hanem egy olyan átformálódást, ami az egész életünket alapjaiban változtatja meg.
Mit is jelent ez akkor? Azt, hogy ezt a változást nem lehet megtanulni, nem lehet lemásolni valaki másról, és nem lehet megjátszani. Ez egy olyan belső változás, ami meglátszik életünk minden területén külsőképpen is.
Milyen területeken? Például a szóhasználatunkban. Aki igazán megtér a mindenható Istenhez, annak a szókincse teljesen kicserélődik. Akinek Jézus Krisztus bűntörlő vére lemosta a bűneit, annak az embernek a nézése is megtisztul. A mozdulatai megszentelődnek, és Jézus neve az ajkán nem egy betanult formula, hanem szívből jövő hitvallás lesz.
Nemrégen valaki tudomásomra hozta, hogy ő tulajdonképpen egyáltalán nem szereti az Úr Jézust. Teljesen jól meg van Nélküle. Csak a szülei kedvéért járt el korábban is a templomba.
Ó, de fájt a szívem! Napokig a hatása alatt voltam. Mert milyen valóságos veszély az, hogy megtanulunk egy bizonyos beszéd- és viselkedésmódot, és ezzel egy egészen más képet mutatunk magunkról. Mennyire meg tudjuk téveszteni egymást!
Természetesen ez előfordult már fordítva is. Amikor a szülő kezdte el utánozni a megtért gyermeke szóhasználatát és viselkedését. És próbálta magát úgy bemutatni, mintha ő is igazán megtért volna.
Nagyon jól tudom, hogy ez egy életveszélyes játék, mivel én magam is belesodródtam ebbe. Tizenéves koromban egy éven keresztül kellett játszanom a megtért embert (7. rész). Mutatni kellett valamit kívülről anélkül, hogy a bensőmben valamiféle változás és fordulat történt volna.
Mert a Szentlélek nem átmeneti változást hoz az életünkbe, hanem egy végleges változást. Egy olyan változást, amely nem csak egy néhány órás bemutatásra szól vasárnap, hanem egy egész életre.
Pünkösd ünnepére készülve teljes szívemből így imádkozom:
Úr Jézus Krisztus! Segíts nekem. Eredeti szeretnék lenni. Olyan valaki, akit a Te Szentlelked megragadott, és teljesen újjá formált a Te képedre és hasonlatosságodra. Hogy többé ne test szerint éljek, hanem a Te Lelked szerint. Hadd törekedjem mindenkor a Lélek dolgaira, és hadd cselekedjem azt, ami Előtted kedves. Ámen

Kertész Péterné Horváth Ilona református lelkész