1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

El tudod-e venni a zsákmányt a harcostól, elszökhetnek-e az erőstől a foglyok? Igen! – ezt mondja az Úr. A harcostól is el lehet venni a foglyokat, és az erőstől is elszökhet a zsákmány.

Ézsaiás könyve 49,24-25

A Biblia beszámol nekünk arról, hogy amikor az ember az első bűneset után elveszítette a Paradicsomot, akkor elveszítette az életet, a reményt, a békességet, az Isten jelenlétét.
Ezáltal mi magunk is elveszettek lettünk, és az ördög fogságába estünk. Megváltó és Szabadító után kiáltott az életünk, mert kilátástalanságba, reménytelenségbe és sötétségbe jutottunk.
De amikor Jézus eljött erre a Földre, Ő elvégezte a nagy csodát: halála és feltámadása által kiszabadított minket az ellenség kezéből. /Zsolt 107,2/
Jézus visszahódított minket a mi mennyei Atyánk számára úgy, hogy az erőstől elvette a zsákmányt. Mert „a harcostól is el lehet venni a foglyokat, és az erőstől is elszökhet a zsákmány.”
Hogyan? Úgy, hogy eljött az Isten Fia. Eljött a legerősebb, a leghatalmasabb vitéz harcos, Akié minden hatalom mennyen és földön. És vére árán megszabadított minket a Sátán fogságából, és minden kizsákmányoló, sötét, elnyomó és pusztító hatalom uralma alól.
Ma is igaz Mózes éneke: „Az Úr vitéz harcos, „az Úr” az ő neve.” /2Móz 15,3/ Ma is végzi az Ő szabadító munkáját, és meg tudja szabadítani a foglyokat mindenféle fogságból.
Sokszor nagyon erősnek érezzük magunkon a láncokat, a kötelékeket. A félelem gyakran olyan bénító erővel tud minket gúzsba kötni, hogy képes megakadályozni bennünket abban, hogy Isten akarata szerint éljük az életünket.
Aztán nagyon sok sértett ember van ezen a világon. Az „állandóan képes vagyok megsértődni” című dalt sokan éneklik manapság. Isten Igéjéből tudjuk, hogy aki így akar élni, az elveszíti Isten kegyelmét. Mert az az ember, aki nem tud másoknak megbocsátani, saját maga zárja le az utat Isten megbocsátó szeretete előtt.
De Jézus ezektől a láncoktól is meg tud szabadítani. A félelemnek, sértődésnek fogságából is ki tud vezetni az Isten fiainak tökéletes szabadságára.
Ezért ne engedd, hogy elnyomjon, leuraljon és szolgává tegyen téged bármiféle bűn és hamis tanítás. Ne higgy a hamis atyafiaknak, akik rendetlenül élnek, haszontalan dolgokat művelnek, és azoknak sem, akik beszédükkel és magaviseletükkel sokakat eltérítettek már az igaz hittől. /2Thessz 3,6-13/
Örülj és örvendezz! Van Szabadító: az igaz Jézus Krisztus! Ő az, aki ma is foglyokat szabadít, láncokat szétfeszít, bűnökből kivezet, és az ördög karmaiból megment.
Imádkozzunk:
Úr Jézus Krisztus! Te vagy a legerősebb, mert győztél bűnön, poklon, halálon. Meghaltál, de harmadnap feltámadtál. Kijöttél a sírból, a mélységes pokolból. Tudom, hogy nincs olyan mélység és sötétség, amelyből ki ne tudnál hozni engem.
Kérlek Téged, Szentlelked és Igéd által vezess ki engem az igazi világosságra, az igazi szabadságra.
Ámen