1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féld az Urat, és kerüld a rosszat! Gyógyulás lesz ez testednek, és felüdülés csontjaidnak.

Példabeszédek könyve 3,7-8

A Bibliából tudjuk, hogy egyedül Isten bölcs. És Ő kész arra, hogy bölcsességével megajándékozza azokat, akik Őbenne hisznek. Mert „csak az Úr ad bölcsességet, szájából ismeret és értelem származik.” /Péld 2,6/
Így mondja ezt Jakab apostol: „Ha valakinek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja.” /Jak 1,5/
Az okosság olyan adottság, amely több-kevesebb mértékben velünk születik. A tudás pedig az az ismeretanyag, amit tanulással tudunk elsajátítani. A bölcsesség azonban nem velünk született tulajdonság, és nem is lehet elsajátítani. A bölcsesség ajándék: Isten ajándéka. Isten annak adja, aki már látja, hogy nincs bölcsessége, és ezért Tőle kéri azt.
Mert Isten tudja a legjobban, hogy mi mindnyájan bölcsesség nélkül születünk. És Ő annak, aki Tőle ezt kéri, készségesen és szemrehányás nélkül megadja.
Isten azonban nemcsak ad bölcsességet, hanem el is tudja venni azoktól, akik nagyképűen maguknak tulajdonítják azt, és kérkednek, dicsekszenek vele. Ahogyan ezt Ézsaiás prófétánál olvassuk: „Vége lesz a bölcsek bölcsességének, az értelmesek értelme is kevésnek bizonyul.” /Ézs 29,14/
Pál apostol pedig azt mondja, hogy a bölcsesség maga Jézus Krisztus: „Őbenne van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve.” /Kol 2,3/
Akkor mit kell tenni annak az embernek, aki bölcs akar lenni? Jézust még jobban megismerni. Őhozzá még közelebb jutni. Megtanulni még jobban és még teljesebben engedelmeskedni Neki. Az Ő Igéjét még nagyobb vággyal és intenzitással olvasni és befogadni.
Mert miközben ezeket tesszük, egyre nagyobb bölcsességet kapunk Tőle.
De hát kinek van ideje manapság ilyenekre? Lefoglalja az embert a munka, a mindennapi feladatok, a világháló, a sokféle hír és pletyka. És gyűjtjük-gyűjtjük magunkba a különféle bölcsességeket, és észre sem vesszük, hogy ez nem a felülről jövő, nem az Istentől származó bölcsesség, hanem földi, testi vagy egyenesen ördögi. Ezeknek a gyümölcse az irigység, a viszálykodás, a zűrzavar és mindenféle gonosz tettek. /Jak 3, 15-16/
Mert milyen a felülről való bölcsesség? „Először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató.” /Jak 3,17/
Ha te szeretnéd a felülről való bölcsességet megkapni, akkor mondd el ezt az imádságot:
Úr Jézus Krisztus! Bocsásd meg nekem, hogy olyan bölcsnek és okosnak tartom magamat. Sokszor dicsekedtem is másoknak ezzel. Most már látom, hogy gyakran keveredik bennem a Te bölcsességed mindenféle földi, testi és ördögi bölcsességgel és ismerettel.
Szentlelked és Igéd által taníts meg engem igaz istenfélelemre és bűngyűlöletre. Adj nekem Tőled való bölcsességet. Hadd legyen ez gyógyulás a testemnek, és felüdülés a csontjaimnak.
Ámen