1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Különféle idegen tanításoktól ne hagyjátok magatokat félrevezetni.

Zsidókhoz írt levél 13,9

Isten tenyerén – 168. rész
Egy aranyos kisfiú ma nagyon panaszkodott, és többször is mondta, hogy fáj a feje. Azt találtam mondani neki, hogy akkor el kell menni az orvoshoz. Ez láthatóan nagyon rosszul érintette, mert felháborodva ezt kérdezte tőlem: „Talán azt akarod, hogy ne jöjjek iskolába?”
Teljesen ledöbbentem. Váratlan kérdés, váratlan támadás. Először nem is tudtam, hogy hova tegyem ezt a helyzetet. Azt válaszoltam neki: „Én? Hát miért akarnék én ilyet? De azt sem akarom, hogy egész órán fájjon a fejed. Sokkal inkább azt szeretném, hogy légy egészséges, és gyere az iskolába.”
Na, ez megvolt. Szép lassan megnyugodott, és elhitte, hogy én nem akarok neki semmi rosszat.
Miután hazajöttem, újból és újból eszembe jutott ez a jelenet. Rájöttem, hogy lelkészi szolgálatunk során már többször találkoztam ilyen és ehhez hasonló vádoló, zavarba ejtő kérdésekkel.
Egyszer valakinek azt mondtam, hogy hagyja abba a horoszkóp olvasását, és forduljon inkább az Isten Igéje felé. Mert Isten Igéje egyértelműen mondja: „Ne legyen közötted jós, se varázslást űző, jelmagyarázó vagy igéző! Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó! Mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik.” /5Móz 18,10-12/
Erre félig sértődötten, félig idegesen így válaszolt: „Talán zavarja a tiszteletes asszonyt, esetleg irigyli, hogy én ilyenekkel is foglalkozom? Túl sok időt tanulmányoztam már ezeket a dolgokat ahhoz, hogy csak úgy felhagyjak velük.”
Irigyelni? Távol legyen tőlem! Hogy zavar-e? Igen, nagyon. Mert amikor valaki összemossa Isten Igéjét mindenféle okkult, ördögi tudománnyal, alulról való bölcsességgel /Jak 3,15/ és ismeretekkel, az az ember már nem csak magát, hanem a többieket is félrevezeti.
Sokan mondják, hogy csak szórakozásból, vagy csak kíváncsiságból mentek el jóshoz. Csak úgy, semmit sem sejtve olvastak ilyen cikkeket. De a félelem és az Isten Igéje iránti bizalmatlanság már beköltözött a szívükbe. És szomorúan tapasztalják magukon az álmatlanság, a zavartság és az állandó fáradékonyság különféle jeleit.
De milyen jó, hogy ezekből is van szabadulás a számunkra! Mert Jézus Krisztus ma is szabadít. Okkult befolyások alól, ördögi praktikákból, a különféle idegen tanításoktól. A varázslás minden formájától, és annak minden következményéből is.
Mert az Ő neve a legnagyobb név, amelyre ma is meghajlik minden térd: mennyeieké, földieké és föld alattiaké. /Fil 2,9-10/ És azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerombolja. /1Jn 3,8/
Ezért ma így imádkozom: Úr Jézus Krisztus! Bocsásd meg nekem, ha valamikor is elhittem és befogadtam olyan tanításokat és ismereteket, amelyek nem Tőled származnak. Szabadíts meg ezektől, és ezeknek minden káros következményeitől. Szentlelked által taníts meg engem különbséget tenni igaz és hamis, jó és gonosz szavak és ismeretek között. Ámen

Kertész Péterné Horváth Ilona református lelkész