1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet.

Példabeszédek 4,23

Isten kegyelme és szeretete Jézus Krisztus halála és feltámadása óta folyamatosan árad reánk. Nem csak kijelölt órákban, hanem a nap minden pillanatában. Bármikor van lehetőségünk arra, hogy vegyük ezt a kegyelmet: gyógyulást, áldást, vigasztalást, bűneink bocsánatát.
Mert Isten Fia, Jézus Krisztus elhagyta a menny gazdagságát, szegénnyé lett értünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. /2Kor. 8,9/
Miért vagyunk mi akkor mégis ilyen szegények? Miért van nekünk olyan kevés a türelemből, békességből, jóságból, egymás iránti képmutatás nélküli szeretetből, megbocsátásból?
Azért, mert ezeket a legnagyobb kincseket nem lehet előre felvásárolni. Nem lehet belőlük bespájzolni. Ezek folyamatosan, „közvetlenül a gyártótól”, Isten szívéből jönnek a mi szívünkbe, mert „Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nekünk.” /Róma 5,5/
De hova lett? Ki lopta el tőlünk? Ki vette el a szívünkből az Isten iránti szeretetet? Miért nem tudjuk viszontszeretni az Istent? Csak néha, ímmel-ámmal, vonakodva, kedvetlenül, kelletlenül.
A Biblia azt mondja, hogy azért történt mindez, mert nem vigyáztunk a szívünkre, s ezért elveszítettük az Isten Igéje iránti érzékenységünket. Túl sokszor, túl hosszú ideig utasítottuk vissza az Isten szeretetét. Túl sok időn át gyűjtöttünk olyan kincseket, amiket a rozsda és a moly megemészt, s a tolvajok ellopnak. /Máté 6,19/ A szívünk megkeményedett, olyan lett, mint a kiszáradt föld.
De Isten Szentlelke ma vissza akarja vinni a szívedet az Isten szívéhez, hogy Jézus Krisztus által örökre összekapcsolódjál Ővele. Ha ebben együtt működsz a Szentlélekkel, akkor soha többé senki és semmi el ne szakíthat téged az Isten szeretetétől, az Ő ajándékaitól.

Imádkozzunk az ének szavaival:
Lágyítsd meg, szívem, lágyítsd meg szívem. Minden közönytől tedd szabaddá. Hadd érezzem irgalmad, hadd sírjam el bűneim. Jöjj, lágyítsd meg szívem, Uram. Lágyítsd meg szívem. Ámen
/Soften my heart – Graham Kendrick: https://www.youtube.com/watch?v=2zDBJI-meL4/