1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz!

Mózes ötödik könyve 6,6-7

Vannak olyan igazságok, amelyek nagyon egyszerűek, mindannyiunk számára értehetőek. Ilyenek például a következők: Ha valaki nem Jézusról beszél, akkor valami másról beszél. Ha valaki nem Jézust magasztalja fel, akkor valaki mást magasztal fel. Ha valakinek nem Jézus foglalja el az első helyet az életében, akkor valami más, vagy valaki más foglalja el azt.
A Biblia szerint a keresztyénség olyan egyszerű, hogy még a kisgyermekek is megértik a lényeget: Tedd Jézust az első helyre! Beszélj először mindig Róla! Gondolj először mindig Rá! Magasztald fel mindig először Jézus Nevét! Énekelj Neki teljes szívedből! Mindig mindent először Neki mondj el! Először Jézus véleményét kérdezd meg minden dologban! Sose felejtsd el: Ő ismer téged a legjobban, és Ő akarja neked mindig a legjobbat.
És vajon miért? Azért, mert Ő szeret téged a legjobban.
Hát… ennyi az egész! Ez a keresztyénség! Nekünk már csak annyi marad: Ne komplikáljuk túl az Isten Igéjét! Ne komplikáljuk túl a keresztyénséget!
Fogadjuk be gyermeki hittel és gyermeki bizalommal! Legyünk mindig egyszerűek és érthetőek! Beszéljünk úgy, hogy mindenki megértse, és senki félre ne értse!
Mert Isten naponként küldi számunkra az Ő Igéjét. Naponként árasztja ránk az Ő kegyelmét. És nekünk mi a feladatunk? Engedjük be az Ő szavát a szívünk legmélyére! Vigyázzunk rá, hogy ott maradjon! Ismételgessük Isten Igéjét sokszor napközben is: reggel és este, vagy ha úton járunk! Hadd töltse be az Isten jelenléte, az Isten dicsősége éjszakánkat, nappalunkat, szívünket-lelkünket, minden érzésünket és gondolatunkat.
Imádkozzunk:

Mennyei Atyám! Jézus Krisztusban egészen közel jöttél hozzám. Őbenne lett testté az Ige, a Te beszéded és a Te akaratod. Szentlelked által segíts nekem, hogy a Te Igéd, a Te szavad, és a Te egyszülött Fiad, az Úr Jézus Krisztus legyen számomra az első és a legfontosabb. Hadd maradjak Vele, és Ő énvelem reggel és este, otthon és útközben, munkában és pihenésben.
Ámen