1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Krisztusban van – az ő vére által – a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is.

Pál levele az efézusiakhoz 1,7

Az egész Biblia fő célja, hogy az embereket visszavezesse az életbe és az élet szeretetébe. Abba az életbe, amit egykor az Édenben magunk mögött hagytunk.
Isten ma is szabadító Isten. Ezért meg tud minket szabadítani a halál kultúrájából, és rá tudja állítani lábainkat az élet útjára.
Hogyan teszi ezt meg? A megváltás csodája által, amelynek a lényege ez: Jézus Krisztus bűntörlő vére nagyobb erő és hatalom, mint a halál és az elmúlás.
Mert Jézus Krisztus meghalt, alászállt a poklokra, de nem maradt a halálban, hanem harmadnapra feltámadt. Ezért életet ma is egyedül csak Jézus Krisztus által lehet nyerni, mert minden más Rajta kívül levő élet halálra van ítélve.
Jézus vére előtt azonban nemcsak a halál, de a halál ura is megadja magát. Mert a pokol legmélyebb szintjén sem tudták a gonosz erők Jézust fogságban tartani. Ugyanis ebben a küzdelemben Jézus bizonyult erősebbnek. Hatalmas erővel szétszakította a sötétség köteleit és láncait, és győztes Királyként feltámadt.
Ezt azért tudta megtenni, mert a vérében levő erő és hatalom felülhaladja a halálnak az erejét és hatalmát.
Minden bűnben benne van a halálnak a mérge. Ezért nagyon kell vigyázni arra, hogy a megtérésünk után vissza ne kerüljünk a lelki halál állapotába. Ne engedjük meg, hogy valamilyen bűn uralomra jusson az életünkben, és ezáltal megfertőzzön bennünket.
Isten Szentlelke ebben a böjti időszakban szeretne megtanítani minket az igazi méregtelenítésre. Hogyan tehetjük ezt meg?
Úgy, hogy Isten előtt rendszeresen megalázkodva, bűneinket megvallva bocsánatot kérünk Tőle, és engedjük, hogy Jézus vére lemossa a vétkeinket, és ezáltal méregtelenítse szívünket és lelkünket.
Így újból az élet erői áradnak reánk, és visszakerülünk az élet útjára.
Istent ma nagyon sokan csak a saját problémáik megoldására akarják felhasználni. Ha baj van, pánikba esnek, és hanyatt-homlok szaladnak a Jóistenhez. Hátha segít rajtuk. Ha megjött a segítség, újból pát intenek Istennek, és megvárják a legközelebbi katasztrófát. Akkor majd újból szaladnak segítséget kérni. És ezt a manővert rendszeresen ismétlik.
Természetesen tudjuk, hogy Isten elsősorban nem a problémáinkat akarja megoldani, hanem a lelkünket akarja kiszabadítani a bűnnek, a halálnak az állapotából. S ha ez megtörtént, akkor majd a problémáink is megoldódnak.
Ha te szeretnéd, hogy életedben megtörjön a bűnnek és a halálnak az uralma, és szeretnél Isten megváltott gyermekeként örömmel és megtisztult lélekkel élni, akkor mondd el ezt az imádságot:
Úr Jézus Krisztus! Kérlek Téged, hogy a Te véred által szabadíts meg engem a bűn minden mérgétől, és állítsd lábaimat az élet útjára.
Ámen