1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Ezt mondta az Úr Józsuénak: Most azért indulj, kelj át itt a Jordánon.

Józsué könyve 1,2

Isten Igéjét hallgatni ma hatalmas lehetőség és ugyanakkor hatalmas felelősség is. Mert Isten Igéje mozgósít bennünket. Ki akar emelni minket a jól megszokott, biztonságos kereteink közül, és el akar indítani egy új útra: a hit útjára.
Mert mit is jelent hitben élni? Azt jelenti, hogy átveszem, birtokba veszem mindazokat az áldásokat és ajándékokat, amelyeket Isten nekem Jézus Krisztus halálában és feltámadásában elkészített.
Amikor már nemcsak elméletben tartom igaznak Isten Igéjét, hanem elkezdem gyakorolni a hitemet.
Mert Isten Jézus Krisztusban nemcsak kiszabadít minket valamiből: a bűneinkből, reménytelen, kilátástalan helyzetekből, hanem ugyanakkor valamire fel is szabadít bennünket.
Nemcsak kihoz a halálból, hanem bevisz az Ő szeretett Fiának az országába, ahol valóságosan tapasztaljuk meg Isten ígéreteinek a beteljesedését.
Isten Szentlelke ma vágyat akar ébreszteni bennünk arra, hogy ne elégedjünk meg a mi elméleti hitünkkel, hanem induljunk tovább. Akarjuk, hogy a gyakorlatban is megtapasztaljuk Isten Igéjének a megvalósulását az életünkben.
Mert amikor kijövünk a régi életünkből: ez csak a kezdet. Ezzel elkezdődik egy dinamikus, mozgalmas élet: a Krisztus-követés. Mert követni valakit csak mozgásban lehet: amikor egyik lábamat teszem a másik után.
Néha visszanézünk, és hálát adunk a megtett útért, de már indulunk is tovább. Előre. Nincs megállás, mert várnak bennünket Isten további ajándékai és áldásai. A végtelen gazdagság, amelyet birtokba kell vennünk.
Isten nem azt akarja, hogy megtérésünk után csak ellegyünk valahogy, hanem azt akarja, hogy átvegyük Tőle mindazokat a javakat, amiket nekünk készített. Mindezt azért, hogy a kapott javakkal másokat tudjunk gazdagítani.
Ahogyan a költő mondja: „Isten vendége vagy e világon! Mért nem hagyod, hogy a házigazda minden termét sorra nyitogassa, minden termét rendre megmutassa? Letelepszel az előszobában, s ott békében nyújtóznál örökre.” /Weöres Sándor: Parainézis/
Isten nem akarja, hogy mi ilyen „előszobában békében nyújtózkodó” keresztyének legyünk, hanem hív bennünket arra, hogy továbblépjünk, be a “szobákba”, Isten javainak és ígéreteinek a megvalósulásába.
Imádkozzunk:
Mennyei Atyám! Köszönöm, hogy Jézus Krisztusban mindennel megajándékoztál engem, amire szükségem van e földi létben és az örökkévalóságban.
Szentlelked által segíts nekem. Emelj ki az én hitetlenségemből, mozdulatlanságomból. Hadd indulhassak el a Te ígéreteid beteljesedése felé.
Ámen