1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Ha a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek.

János evangéliuma 8,36

A Bibliából tudjuk, hogy Isten beváltotta az Ő ígéretét, és elküldte számunkra a Szabadítót. Jézus Krisztus eljött erre a Földre, és elvégezte a megváltás nagy művét.
A Bibliában megtaláljuk ezt a felszabadító nyilatkozatot. Ebben azt olvashatjuk, hogy Jézus Krisztus mindenkiért meghalt, mindenkinek a bűnét magára vette, és mindenki tartozását kifizette. Mindenki helyett szenvedett, és feltámadásával mindenki számára megnyitotta az utat az Istennel való együttélésre.
Ha ez igaz (márpedig igaz), akkor fel kell tennünk a kérdést: Miért élünk mégis úgy, mintha nem lennénk felszabadítva? Miért nem osztogatjuk minden utcasarkon ezt a felszabadító nyilatkozatot? Miért nem lett ez nagy szenzáció, világraszóló híradás? És miért van ez a nagy hallgatás erről?
Talán azért, mert egy dologra nem vigyáztunk. Valamit nagyon figyelmen kívül hagytunk, valamit nagyon elfelejtettünk. Azt, hogy a Jézus Krisztusban számunkra megjelent kegyelem és szabadság megélése és élvezése feltételhez van kötve.
Ez a feltétel pedig így hangzik: Békülj meg az Istennel! /2Kor 5,20/ Ne haragudj Rá soha, de soha többé! Ne sértődj meg Rá, és soha se érdekből szeresd Őt! Ne csinálj viccet Belőle, és ne komédiázz a Nevével!
Ennyi. Csak erre kell vigyázni. Ez talán olyan nehéz dolog? Mi ez ahhoz képest, amit Ő tett meg értünk?
A Szentlélek segítségünkre siet. Ő meg tudja adni nekünk, hogy az Urat jobban szeressük, mint az Ő áldásait. Isten Lelke elvégzi bennünk, hogy Istent önzetlenül, önmagáért szeressük. Ne azért keressük, hogy mit tud adni nekünk, hanem azért, hogy átadjuk magunkat egészen Neki. Hiszen a mi mennyei Atyánk mindennel megajándékozott minket Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. /Ef 1,3/
A cél: Isten dicsősége. A Szentlélek azért jött, hogy felmagasztalja bennünk Krisztust. Hogy Ő növekedjen, mi pedig egyre kisebbek legyünk. /Jn 3,30/
Imádkozzunk:
Úr Jézus Krisztus! Bocsásd meg nekem, hogy úgy viselkedek Veled, mint magam körül az emberekkel.
Ha úgy van kedvem, megsértődök Rád. Ha nem értelek, akkor még meg is haragszom. Sokszor csak azért kereslek, hogy gyorsan kérjek Tőled valamit.
Szentlelked által szabadíts meg engem ettől az énközpontú, sértődős keresztyénségemből. És add meg nekem azt az igazi szabadságot, amit Te szereztél meg haláloddal és feltámadásoddal mindenki számára.
Ámen