1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Tiszteld az Urat vagyonodból és egész jövedelmed legjavából, akkor bőségesen megtelnek csűreid, és must árad sajtóidból.

Példabeszédek könyve 3,9-10

Az adakozást sokan sokféleképpen értelmezik. Van, aki könnyen ad, van, aki nagyon nehezen. Van, aki arra figyel: „Sokat adjak vagy keveset?” Van, akit büszkeség tölt el, ha a saját adományaira gondol, és van, akit szégyen.
Van, aki mindig másokkal foglalkozik: „A többiek mennyit adtak?” Van, akit azonnal elönt a düh és a méreg, ha az adakozásról hall. És vannak olyanok is, akik szépen, csendesen, folyamatosan, Isten iránti hálából végzik az adakozás szolgálatát.
A Biblia szerint az adakozás egy nagyon egyszerű törvényszerűség szerint működik: „Aki szűken vet, szűken is arat, aki bőven vet, bőven is arat.” /2Kor 9,6/
Egyszerű igazság: a vetésnél nem érdemes spórolni. Aki jó termést akar, az ne legyen szűkmarkú, amikor vet. A Bibliában a bőven szó jelentése: teli marokkal, két kézzel szórni.
Isten bőkezű és ajándékozó Isten: „Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás.” /Jak 1,17/
Ő ad példát mindnyájunknak az adakozásra nézve is. Ő adja a növekedést. Ő az élet és a javak forrása. Ő teremti meg a szükséges feltételeket, és Ő ad erőt a munkához. /5Móz 8,17-18/ Tőle van mindenünk: „Őtőle, őáltala és őreá nézve van minden: övé a dicsőség mindörökké. Ámen” /Róm 11,36/
Ő teremti meg az élet körforgását is ebben a világban. /Ézs 55,10/ Ő teszi lehetővé számunkra, hogy örömmel és jó kedvvel becsatlakozzunk azok közé, akik már ismerik a titkot: az áldás útját és Isten kegyelmének a kiáradását. Mert ők azok, akik úgy adakoznak, ahogy előre eldöntötték azt a szívükben. Nem kedvetlenül és nem kényszerűségből, mert tudják, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. /2Kor 9,7/
Isten örül, amikor ad. Boldogan osztja meg javait azokkal, akik Őbenne megbíznak, és tisztelik Őt vagyonukból és egész jövedelmük legjavából.
És miből marad ki az, aki nem ad? Az áldásból. Isten kimondhatatlan ajándékainak az áradásából. A szabad és boldog életből, a tiszta szívből való adás és elfogadás körforgásából.
Ha te szeretnél Isten Igéje szerint bekapcsolódni az adakozás szolgálatába, akkor mondd el ezt az imádságot:
Mennyei Atyám! Bocsásd meg nekem minden vakságomat és szűkmarkúságomat. Bocsásd meg, hogy nem láttam bőkezűségedet, és visszatartottam Tőled a hálámat.
Adj nekem egy hálás szívet, és Szentlelked által taníts meg engem arra, hogy Neked tetsző módon végezzem az adakozás szolgálatát. Hadd tanuljak Tőled bőkezűséget és közösségi felelősséget a gyülekezetemért. Jézus Krisztus nevében kérlek, hallgass meg.
Ámen