1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet.

János 11,25

Isten örömre, boldogságra, békességre, a Vele való közösségre teremtette az embert. Amikor Ádámot és Évát legyőzte a bűn, akkor mindez elszállt, köddé vált. De Isten ebbe nem akart belenyugodni. Mivel Isten szíve telve van szeretettel, elküldte közénk az Ő Fiát, Jézus Krisztust azért, hogy vissza hozza nekünk mindazt, amit mi elveszítettünk.
Jézus emberré lett, hozzánk hasonlóvá. Osztozott velünk mindenben, kivéve a bűnt. Őt a bűn nem érintette, így mondta magáról: „Bennem az ördögnek nincs semmije.” /János 14,30/
Jézus Krisztus átélte földi sorsunk minden küzdelmét és nehézségét: a születéstől a szenvedéseken át a halálig. Meghalt a kereszten, de Húsvétkor feltámadt! Ezáltal lehetővé tette, hogy Isten jelenléte, Isten áldása újból beleáradjon földi életünk minden egyes szakaszába: a születéstől a halálig.
Nincs olyan fájdalom, melyet Ő meg nem értene. Nincs olyan nyomorúság, melyhez Ő nem értene. Nincs olyan bűn, melyet ne tudna, és ne akarna megbocsátani. Nincs olyan szenvedés, melyet Ő meg nem élt volna. Nincs olyan kísértés, amit Ő ne ismerne, és nincs olyan halál, amit Ő le ne győzött volna.
Krisztus él! Győzött bűnön, poklon, halálon, minden bajon, fájdalmon és szenvedésen! Ezeket mind magára vette, és elhordozta a kereszten. Meghalt, alászállt a poklokra, de nem maradt a sírban, nem maradt a halálban. Mert a halál Őt nem tarthatta fogva /Ap.csel 2,24/, mert Ő maga az Élet. S azóta ahol Krisztus jelen van, ott van az élet. S ahol élet van, ott nincs halál.
Ahol Krisztus van, ott van az öröm, a békesség, a bűnbocsánat, a testi-lelki gyógyulás.
Nálatok ott lakik Jézus, az Isten Fia? Behívtátok Őt a szívetekbe? Behívtátok Őt az otthonotokba? Ott van veletek egész nap? Akkor nálatok nagyon jó világ van! Akkor ti nagyon boldogok vagytok! Akkor a ti otthonotok a békesség szigete! Nincs hiányotok semmiben!
Mert: Hol hit, ott szeretet. Hol szeretet, ott béke. Hol béke, ott áldás. Hol áldás, ott Isten. Hol Isten, ott szükség nincsen.
Vagy talán nem így van? Hiányzik Jézus? Hiányzik az élet? Hiányzik a békesség?

Ha nagyon hiányzik, mondd el velem ezt az imádságot:
Úr Jézus! Te nem maradtál a sírban. Én sem akarok benne maradni a keserűségeimben, szomorúságaimban, bűneimben, békétlenségeimben. Jöjj az én szívembe! Jöjj a mi házunkba! Hozz nekünk békét, örömöt. Hozd el hozzánk az igazi, boldog életet. Ajándékozz meg önmagaddal minket.
Ámen