1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Tégy engem, mint pecsétet a szívedre!

Énekek éneke 8,6

Mindennapi életünkből is jól ismerjük azt a kifejezést, hogy valaminek lejárt az érvényességi ideje. És akkor mi a teendőnk? Időpontot kell kérni, indulni kell, érvényesíteni kell újból a lejárt személyigazolványt, a lejárt útlevelet, a lejárt jogosítványt stb. Új igazolványra, új pecsétre van szükség.
Ugyanis hiába mondanánk például egy útlevélvizsgálatnál a következő mondatokat: „Ó, ugyan már! Most meg mi a baj? Minek csinál ebből akkora ügyet? Van útlevelem, és kész. Az, hogy nem érvényes, azon csak tegye túl magát könnyedén! Nem kell úgy felfújni a jelentéktelen dolgokat.
Nem sokra mennénk ezekkel az elmés gondolatainkkal. Hamar megmutatnák nekünk a kijárat felé vezető utat.
Ugyanígy van ez az ember lelki életében is. Újból és újból érvényesíteni kell, meg kell újítani a megtéréskor vagy a konfirmációkor elmondott fogadalmunkat és imádságunkat. Meg kell erősíteni az Istennek való odaszánásunkat, mert az idővel elhalványul, és veszít a jelentőségéből.
Rendszeresen érvényesíteni kell Isten igazságát és szeretetét az életünkben azért, hogy a saját igazságunk, az ó-emberünk gyengüljön, és az életünk újból összekapcsolódjon Isten szeretetével.
Aki ezt nem teszi meg bizonyos időközönként, és nem kész arra, hogy megújítsa az Isten iránti szeretetét, az az ember lejárt iratokkal, érvénytelen pecséttel akar közlekedni az Isten országában. De ezzel magát is becsapja, másokat is félrevezet és elhitet. Azért válik a keresztyénség egyre erőtlenebbé és hiteltelenebbé, mert hiányzik belőle a szüntelen Isten után vágyakozó, elkötelezett, hűséges, Isten számára elpecsételt szívű emberek sokasága.
Mit tehetünk mi személy szerint azért, hogy ez a folyamat megálljon, és újból elindulhasson a keresztyénség térhódítása, megerősödése ebben a világban?
Kérjük, hogy Isten Szentlelke lobbantsa lángra a szívünket. Először vagy sokadszor. Álljunk sorba azért, hogy Istennek a Jézus Krisztusban megjelent szeretete érvényesítse, lepecsételje az iránta való hűségünket és elköteleződésünket.
Imádkozzunk:
Mennyei Atyám! Bocsásd meg nekem szívem hidegségét és közömbösségét. Szentlelked által újítsd meg bennem az irántad való szeretetet, és helyezz belém igazi vágyakozást Teutánad. Hadd éljek minden nap, e világ sötétsége és hidegsége ellenére is, Veled igazi, érvényes, Jézus Krisztus bűntörlő vérével lepecsételt szeretetközösségben. Jézus nevében kérlek.
Ámen