1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Láttál olyan embert, aki bölcsnek tartja magát? Több reményt fűzhetsz az ostobához, mint hozzá.

Példabeszédek könyve 26,12

Amikor Jézus ezen a Földön járt, akkor nem Ő hallgatta órákig az embereket, hanem Őt hallgatták az emberek órákon, napokon át. És akiknek a lelke éhes és szomjas volt az igazság beszédére, azoknak Jézus minden szava kedves volt. Még az intést, a feddést, a helyreigazítást is örömmel fogadták.
De a „jóllakott”, a magával betelt, a saját bölcsességétől „elszállt” ember a lépes mézet is eltapossa. /Péld 27,2/ Már nem ízlik neki az evangélium, az Isten beszéde. Unalmas és megszokott lett.
Miről lehet felismerni azt az embert, aki saját magát tartja bölcsnek? Arról, ahogy dicsekszik, vagy ahogy panaszkodik. Minden tette és szava magamutogatás. Dicsekszik a tegnappal, a mával és a holnappal is. Sokat tud beszélni magáról és a saját gondolatairól.
Miközben ezt teszi, észre sem veszi, hogy ő került a középpontba: az ő élete, az ő tette, az ő szolgálata, az ő baja vagy éppen öröme. S eközben eltűnt Krisztus, az Ő fénye és dicsősége. Isten ügye és az Isten akarata sokadlagos lett, hiszen az ilyen ember már csak saját magát hallja, és a saját életével van elfoglalva.
A Bibliából tudjuk, hogy amikor Isten a fiatalon királlyá lett Salamonnak felkínálta, hogy kérjen, amit csak akar, akkor ő nem gazdagságot, nem dicsőséget kért, hanem bölcs, értelmes és engedelmes szívet. /1Kir 3,7-9/ A bölcs szív jelentése: halló szív. Egy olyan szív, amely hallja és érti Isten szavát. Mert csak az ilyen emberrel tud Isten szót érteni. S az Isten szavát értő ember különbséget tud tenni az Isten szerinti jó és gonosz között, és van bátorsága mindig azt választani, ami Isten szerint jó.
Az ilyen embernek egy halló bensője van. Egy belső radar működik benne, amely rá van állítva Krisztusra és az Ő beszédére.
Pünkösdre készülve engedjük, hogy Isten Szentlelke megerősítse bennünk az 512. dicséret szavait: „Adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem elrendelt utamat s minden parancsodat. Egy vágyat hagyj nekem: hogy halljam és kövessem szent igazságodat, szent igazságodat.”
Imádkozzunk:
Mennyei Atyám! Most már nem magamat akarom bölcsnek tartani, hanem szeretném elfogadni Tőled az igazi bölcsességet. Most már Veled szeretnék szót érteni. Ezért kérlek, adj nekem egy olyan szívet, amely meghallja és megérti a Te beszédedet. Szentlelked által segíts nekem minden helyzetben a Te szerinted való jót bátran vállalni és megcselekedni.
Jézus Krisztus nevében kérlek.
Ámen