1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Akik félitek az Urat, az Úrban bízzatok! Segítségetek és pajzsotok ő.

Zsoltárok könyve 115,11

Isten tenyerén – 169. rész
Amikor 14 éves koromban megtértem, nem volt többé kérdés számomra, hogy ki az első az életemben. Jézus Krisztus lett a legjobb barátom.
Mindig korán kelő voltam, ezért a reggeli bibliaolvasást és imádkozást soha nem hagytam volna ki. Ekkor töltekeztem meg Isten Igéjével és az Ő Szentlelkével. Így indultam el reggelente a gimnáziumba.
Isten Igéje védelmet, oltalmat, erőt és békességet jelentett a számomra.
Ma este a női órán elmondtam a hölgyeknek, hogy előttünk áll egy nagy lehetőség. Elkezdhetjük tanulmányozni az Isten Igéjét, és napközben is ahhoz igazíthatjuk a gondolatainkat, a szavainkat és a tetteinket.
Amikor erről beszéltem nekik, igazi öröm és hála járta át a szívemet. Azért adtam hálát, hogy ma kezünkben lehet az Isten Igéje. Szabadon olvashatjuk, járhatunk istentiszteletre. Másoknak is továbbadhatjuk a jó hírt, az evangéliumot.
Olyan boldog lettem ettől, mintha megnyertem volna az ötös lottót. Persze azt nem tudom, hogy milyen érzés, mert sohasem lottóztam. Távol volt tőlem a szerencsejátékoknak minden formája.
Ezek soha nem keltették fel az érdeklődésemet. Sohasem hittem mágikus amulettekben, sem szerencsehozó talizmánokban. Szerencseszámaim sem voltak.
Ezért ma nagyon meglepődtem, amikor az egyik gyermek a táskájából előhúzott egy gondokat és betegségeket elűző szerencsehozó kristályt.
Elmondta, hogy ma már nagyon sok helyen lehet kapni ezeket a kristályokat. Az egyik önbizalmat ad, a másik elveszi a rosszkedvedet. A harmadik szerelmessé tesz. Egy másik pedig az örök fiatalságodról gondoskodik. Csak hinni kell bennük, és természetesen meg kell vásárolni.
Mikor végére ért a hosszú felsorolásnak, nagyon elszomorodtam. Hát ide jutottunk? Nem az élő Istenben bízunk, hanem mindenféle szerencsehozó ásványokban.
És akkor összeszedtem minden bátorságomat, és azt mondtam a hittanosoknak: „Nyugodtan dobjatok ki minden szerencsehozó amulettet, talizmánt és kristályokat! Ne higgyetek bennük! Hanem az egyedüli igaz és élő Istenbe vessétek minden bizodalmatokat!”
Ó, Urunk, segíts! Segíts, hogy megszabaduljunk a hamis istenektől és minden bálványainktól. Hogy eljöhessen számunkra az áldások és felüdülések ideje.
Ma így imádkozom: Mennyei Atyám! Te vagy az egyedüli igaz Isten. Úgy szerettél engem, hogy a Te egyszülött Fiadat odaadtad értem. Keresztre, halálra adtad azért, hogy én élhessek. Nem akarok szolgálni semmilyen idegen istennek. Szentlelked által taníts meg teljes szívvel bízni Benned. Jézus nevében kérlek. Ámen

Kertész Péterné Horváth Ilona református lelkész