1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni.

Pál levele a galatákhoz 5,1

Isten szabadságra teremtett minket. A Bibliából azt is megtudjuk, hogy ez a szabadság csak akkor tud megvalósulni az életünkben, ha közösségbe kerülünk az Atyával, az Ő Fiával: a mi Urunk Jézus Krisztussal és a Szentlélekkel. Ez a valódi szabadságnak az alapja.
Mert az igaz Isten nélkül elveszettek vagyunk. Osztályrészünk a sorstalanság és a mindenféle pusztító erőnek való kiszolgáltatottság.
Amikor azonban hittel megnyitjuk szívünket az evangélium előtt, és befogadjuk Jézust a szívünkbe, akkor teljesen megváltozik a jövőre vonatkozó látásunk. Már nem azt mondjuk, hogy minden nappal fogy az életünk, hanem azt, hogy: betelik. Ugyanis minden nappal egyre többet kapunk Krisztus engesztelő halálának az áldásaiból, és egyre közelebb kerülünk az üdvösséghez, az igazi élethez.
Krisztus feltámadásának az ereje egyre nagyobb teret kap az életünkben, és megtapasztaljuk az Ige valóságát: ha a külső emberünk gyengül is, a belső ember napról-napra megújul. /2Kor 4,16/
Ezért az igazi szabadság nem más, mint bekerülni Isten akaratába, és az Ő örökkévaló tervének a részévé, részesévé lenni.
És akkor magunk mögött hagyjuk az emberi dicsőség keresését, mert megértettük és felismertük, hogy „Minden test csak fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad.” /Ézs 40,6.8/
Jézus Krisztus behozta ebbe a világba az örök élet evangéliumát, és akik ezt befogadják, azok többé már nem a halál és az elmúlás uralma alatt élnek. Nem emberek tetszését keresik, nem ennek a múlandó világnak a rabjai. Mert tudják, hogy „ami az emberek előtt magasztos, az Isten előtt utálatos.” /Lk 16,15/
Szabad akarsz lenni? Akkor változtasd meg a gondolkodásmódodat! Fogadd be Isten Igéjét mint az igazság beszédét! Mert minden elmúlik, de az Ő Igéje soha el nem múlik.
Szabad akarsz lenni? Fogadd be Krisztust! Élj az Ő akarata szerint! Válaszd Őt, az életet! Dönts az élet kultúrája mellett, melyet Krisztus hozott be ebbe a világba!
Szabad akarsz lenni? Figyelj a Szentlélek vezetésére! A Szentlélek az igazság Lelke, Ő vezet el minket a teljes igazságra. /Jn 16,13/ Ahogyan Jézus is mondta: „Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket.”. /Jn 8,32/
Imádkozzunk:
Úr Jézus Krisztus! Köszönöm, hogy haláloddal és feltámadásoddal megszerezted nekem az igazi szabadságot. Én erre most teljes szívemből igent mondok, és nem engedem magamat újra a szolgaság igájába befogni.
Szentlelked által segíts nekem szilárdan megállni ebben a szabadságban életem minden napján.
Ámen