1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Énekeljetek és mondjatok szívetekben dicséretet az Úrnak!

Efézus 5,19

Ma a hamisítványok virágkorát éljük. Külön rendszerek és módszerek épülnek ki arra nézve, hogyan lehet megállapítani valamiről, hogy igazi, vagy nem igazi, valódi, vagy csak utánzat.
Így szoktuk mondani: Majdnem olyan, de mégsem az. Kísértetiesen hasonlít rá.
Amikor a Szentlélek eljött ebbe a világba, belépett egy új minőség-ellenőrzési rendszer. Az apostolokat betöltötte Isten Szentlelke, és így világosságot és bölcsességet kaptak arra nézve, hogy különbséget tudjanak tenni igaz és hamis keresztyénség között, igaz és hamis atyafiak között.
Mert nemcsak a gulyáslevest vagy az Adidas cipőt lehet hamisítani, hanem a keresztyénséget is.
A Biblia egyértelműen különbséget tesz igaz és hamisítvány között.
Milyen a hamis keresztyénség? A belső változás nélküli keresztyénség. Amikor a szív érintetlen marad. Olyan ez a szív, mint az a kő, amelyik évekig, évtizedekig vízben van, de ha széttöröd, látod, hogy a belseje száraz maradt. Érintetlen. „Szárazon megúszta” a vízben, úgy jött ki a vízből, hogy meg se látszik rajta. Mit jelent ez?
Imádkozni úgy, hogy belül semmi sem változik. Dicséreteket énekelni úgy, hogy utána ugyanúgy folytatok mindent, mint előtte. Meghallgatni egy prédikációt úgy, hogy 1 óra múlva már azt sem tudom, hogy miről volt szó. Mondogatni a bibliai igazságokat úgy, hogy ezt nem követi igaz életváltozás. Az ilyen keresztyénség nagyon fárasztó és kimerítő tud lenni az ember számára, és csak felszínes, hamar elszálló békességet, megnyugvást ad.
Isten azért küldte el az Ő Szentlelkét erre a földre, hogy megszülessen az igazi, a valódi keresztyénség.  Amikor már hétfőtől szombatig is hívő ember vagyok. Már nem a nyomorúságokról, a bajokról beszélek és gondolkodok éjjel-nappal, hanem az Isten hatalmas dolgairól.
Amikor a szánkat az igazság beszéde tölti be, és szívünkből tudjuk dicsérni az Urat.
Az igazi keresztyénség széppé tesz, a hamis keresztyénség tönkretesz. Az igazi hódít, a hamis csak lódít. Az igazira van ma mindenkinek szüksége, de sajnos sokan megelégednek az olcsóbb utánzattal.
Te melyiket akarod? Melyiket választod? Az igazit, vagy a hamisat?

Imádkozzunk:
Úr Jézus Krisztus! Én nem akarok megelégedni a keresztyénség hamis változatával, az igazit szeretném élni. Szabadíts meg engem minden hamisságtól, minden utánzástól. Add nekem a Te Szentlelked ajándékát, és hozd el szívembe az igazi örömet, az igazi békességet, hogy szívből tudjalak dicsérni Téged.
Ámen

Kertész Péterné református lelkész
jogvédelem