1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Láttam, hogy minden fáradozást és sikeres munkát az emberek kölcsönös irigysége kísér. Ez is hiábavalóság és hasztalan erőlködés!

Prédikátor könyve 4,4

A Biblia szerint az irigység nem gyermeki éretlenség, felszínes érzelem, hanem a szívünk mélyén lakozó pusztító vágy. „Ahol irigység van és viszálykodás, ott zűrzavar van és mindenféle gonosz tett.” /Jakab 3,16/
Az irigy ember a másik ember életét, helyzetét kívánja. A másik javait, tulajdonát, tulajdonságát, külsejét, családját, munkáját, végül az egész életét akarja.
Az irigység alapvetően gonosszá tesz. Ugyanis az irigy ember így beszél: „Gyűlöllek, mert neked megvan az, ami nekem nincs, pedig én is azt akarom: a te lehetőségeidet, a te külsődet, a te szépségedet, a te képességeidet, a te lelki és szellemi gazdagságodat.”
Az irigység pusztító, kapcsolatokat, közösségeket szétverő erő. Mindent átjár és megmérgez azáltal, hogy az ember nem tud örülni a másik sikerének, és öröm, dicséret és elismerés helyett a kritika, a cinikus megjegyzések és a kibeszélés jellemzi az egymáshoz való viszonyulásunkat.
„A szelíd szív a testnek élete, az irigység pedig a csontoknak rothadása.” /Péld.14,30/
Az irigy ember életében nincs öröm, képtelen a boldogságra, hiszen minden pillanata az összehasonlítgatás keserű irigységében telik. Állandóan figyelő helyzetben van, nem tud megnyugodni. Örök éberséggel tekint másokra, hogy valami olyat találjon bennük, ami felett irigysége még jobban nő és kiteljesedik.
Az irigység elszakít Istentől. Az irigy szemű ember nem látja meg Isten jóságát. Kételkedik Isten jóságában és gondviselő szeretetében. Mivel állandóan másokra irigykedik, úgy érzi, hogy Isten őt elfelejtette és elhagyta.
Az ilyen ember egyik szemével mindig azt nézegeti, hogy ő mit kapott, a másik szemével pedig azt méregeti, hogy az a másik mennyivel többet kapott. Ezáltal teljesen megromlik a látása: a maga életében nem ismeri fel Isten áldását, a másik ember életét pedig nem helyesen értelmezi. Magát szegénynek és szerencsétlennek érzi, aki mindig lemarad valamiről.
Az irigy szemű ember a legboldogtalanabb ember ezen a világon. Nem tud örülni annak, ami van neki, és nem tud hálát adni azért, amit kapott.
Sosem megelégedett, mert mindig azt gondolja, hogy ő többet érdemelne annál, amit kapott.
Ha te szeretnél egy hálás és megelégedett ember lenni, akinek a sok hálától se kedve, se ideje ne marad többé az irigységre, akkor mondd el ezt az imádságot:
Úr Jézus! Bocsásd meg nekem, hogy olyan sokszor elégedetlenkedtem, és irigy szemmel néztem a mások sikerére, a mások életére. Bocsásd meg, hogy állandóan másokhoz hasonlítgatom magamat, és ezért nagyon elromlott a lelki látásom.
Szentlelked által szabadíts meg engem az irigy szemtől és az irigykedő lélektől. Adj nekem egy hálás és megelégedett szívet, hogy ne legyen többé se kedvem se időm az irigységre. Ámen