1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Ne féljetek, megálljatok! Nézzétek az Úr szabadítását, amelyet ma cselekszik veletek!

Mózes második könyve 14,13

Isten Igéje újból és újból arra figyelmeztet minket, hogy ne a nehézségekre, a problémákra nézzünk. Ne azzal töltsük az időnket, hogy a bajokat és a nyomorúságokat minden oldalról behatóan tanulmányozzuk és kielemezzük.
Ne is ez legyen a beszélgetéseinknek és levelezéseinknek a fő témája. Mert ez nagyon fárasztó és kimerítő foglalkozás. Nem vezet sehova sem, csak még nagyobb kétségbeesésbe és félelembe.
Mózes sem arra szólította fel a népet, hogy ”Nézzétek! Milyen magas a Vörös-tenger vízállása! Most gondolkodjunk együtt rajta, hogy miért is lehetetlen dolog számunkra átkelni a tengeren.”
És ha Dávid túl sokáig tanulmányozta volna Góliát méreteit és fegyvereit, akkor lehet, hogy még ma is ott ülne a patakparton, és tehetetlenül széttárva a kezét ezt ismételgetné: „Lehetetlen vállalkozás! Megoldhatatlan feladat! Ez leszedi a fejemet…”
Nekünk nem az a feladatunk, hogy emberekről és helyzetekről egyre pontosabb és átfogóbb információkat gyűjtsünk. A mi feladatunk ez: „Nézzétek az Úr szabadítását, amelyet ma cselekszik veletek!”
És gondoljunk most arra a sok-sok csodára és szabadításra, amelyeket Isten már eddig is cselekedett az életünkben! Ha egykor megtette, akkor ma is meg tudja tenni.
Soha egy pillanatra sem szabad elfelejtkeznünk Isten szabadító tetteiről. Most lassan olvasd, hogy jól megjegyezd: „Soha nem fogjuk elfelejteni Istennek azokat a hatalmas tetteit, amelyekkel már eddig is beavatkozott az életünkbe!
Ezért nagyon fontos, hogy időben állítsuk le magunkat a panaszkodásról, a zsörtölődésről. Időben „tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére!” / Zsid 12,1.2/
Ez hogy néz ki a gyakorlatban? Úgy, hogy meg kell tanulnunk parancsolni a félelmeinknek és az aggodalmainknak. Időben sávot kell váltanunk! Mielőtt lerohannak minket a negatív érzések és gondolatok, és belénk rohannának a gyorshajtók és a mindenkit el- és legázolók.
Figyelj arra, hogy kinek hiszel. Kitől kérsz tanácsot, és kire bízod a titkaidat. Keress megbízható, istenfélő embereket, akiket nem a dicsőség és nem a karrier utáni vágy hajt. Keress olyan embereket, akik az életüket teljes mértékben Isten Igéjére építik.
Imádkozzunk:
Úr Jézus Krisztus! Szabadíts meg engem minden félelmemből és bizonytalanságból. Szentlelked által taníts meg mindig Rád nézni, mert Te ma is hatalmas, szabadító tetteket viszel végbe.
Ámen