1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Lásd, én ma áldást és átkot adok elétek. Áldást, ha hallgattok Isteneteknek, az Úrnak parancsolataira, amelyeket ma megparancsolok nektek.

Mózes ötödik könyve 11,26-27

A Bibliából tudjuk, hogy az Isten Igéjének való engedelmesség mindig áldást és megoldást hozott egy ember, egy közösség, egy egész nép vagy nemzet életében.
Ez ma a legnagyobb kérdés: Vajon képesek vagyunk-e még arra, hogy úgy hallgatjuk, vagy úgy olvassuk az Isten beszédét, hogy meg is halljuk, magunkra vesszük, és azonnal munkához látunk, és meg is tesszük azt? Mindenféle magyarázkodás, kibúvókeresés és halogatás nélkül.
Ez egyáltalán nem egyszerű dolog. Azért nem, mert erről nagyon könnyen és szinte észrevétlenül le tudunk szokni. Ehhez ugyanis mindig szívbéli őszinteség kell, egy bátor elhatározás, a karosszékből való felállás és elindulás: „Nekem az Isten Igéje szent. Azt nagyon komolyan veszem, és meg is teszem. Minden nap. Akkor is, ha nem kedvemre való, és akkor is, ha azért áldozatot kell hoznom.”
Engedelmesség és áldás. Isten Igéjében ez a két dolog a legszorosabb összefüggésben van egymással.
Mert mi vagy ki tudja megfordítani a sorsunkat? Mi fog kiemelni minket minden nyomorúságunkból és bajunkból?
Ha az engedetlenségünk következménye a sok bajunk és nyomorúságunk, akkor azokra egyetlen egy gyógyszer van: az Isten Igéjének való engedelmesség, visszatalálás Istenhez és az Ő beszédéhez.
Ahogy Mózes könyvében olvassuk: „Ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, ha megtartod és teljesíted mindazokat a parancsolatokat, akkor rád szállnak mindezek az áldások, és kísérni fognak téged…” /5Móz 28,1-2/
És a 3. verstől kezdve a 14. versig felsorolja azt a sok-sok áldást, ami azokra vár, akik engedelmeskednek az Úr beszédének. Olvassuk el, és zárjuk a szívünkbe hittel mindezeket az ígéreteket!
Mert mit is jelent az Isten áldása az életünkben? Azt a többletet, azt a jót, amiért nem mi dolgoztunk meg, ami nem a mi erőfeszítéseinknek az eredménye. Azt, amikor mindig több lesz nekünk annál, mint amit a magunk erejével elértünk, vagy el tudtunk volna érni. Mert Isten természetfeletti módon beavatkozott az életünkbe, és lehetségessé vált az emberileg lehetetlen és elképzelhetetlen.
És mikor kezdjük el az Isten Igéjének való engedelmességet? Még ma. Mert aki halogatja holnapra, az valószínű, hogy soha nem fogja elkezdeni.
Ha te szeretnéd életed további napjait az Isten beszédének való engedelmességben és az Ő természetfölötti áldásaiban eltölteni, akkor mondd el ezt az imádságot:
Mennyei Atyám! Most már tudom, hogy minden bajom és nyomorúságom oka az, hogy letértem az Igédnek való engedelmesség útjáról. Bocsásd meg nekem a Te akaratoddal szembeni értetlenségemet, lázadásomat és engedetlenségemet.
Szentlelked által tedd újjá a szívemet. Hadd lehessek engedelmes gyermeked, hogy járhassak minden nap a Te áldásaid özönében és ígéreteid beteljesedésében.
Jézus Krisztus nevében kérlek. Ámen