1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Álljatok Isten szolgálatába!

Pál levele a rómaiakhoz 6,13

A Bibliában olvashatjuk, hogy Jézus maga választotta ki az Ő tanítványait. Nem az emberek voltak a kezdeményezők, hanem Jézus hívásán volt a hangsúly. Csak azok lehettek Jézus tanítványai, akiket Ő elhívott, megszólított.
A sorrend ma is így van: Isten hív bennünket magához, mi pedig válaszolunk erre a hívásra.
Jézus tanítványának lenni egy egész életre szóló elköteleződést jelentett egykor, és jelent ma is.
A keresztyénség célja az, hogy az ember egész földi életében Isten akaratát cselekedje. Ennek érdekében pedig mindig taníthatónak kell maradnia.
A tanítványság alapja: „Ne az én akaratom, hanem a Te akaratod legyen meg, Istenem!” Ahogyan Jézus is mondta: „Én nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem.” /Jn 5,30/
Jézus tanítványa minden nap döntési helyzet előtt áll: A saját akaratomat, vagy Isten akaratát fogom követni? Krízishelyzet akkor adódik, ha a két akarat nem egyezik. Ha ebben az esetben a saját akaratunkat választjuk, akkor lázadunk Isten akarata ellen.
Mai korunkban a Krisztus-követés a legnépszerűtlenebb vállalkozások közé tartozik. Általában megmosolyogják, gyakran lesajnálják, vagy egyenesen megvetik azokat, akik Jézus követésére elkötelezték magukat. Mert Jézust követni csak a teljes életünk odaszánásával lehet. Másképp nincs semmi értelme!
Ugyanis Jézus nem a mi vágyaink beteljesítője, nem a mi szerencsénk kovácsa, nem a mi jólétünk szolgája, hanem az Isten Fia, a mi Megváltónk.
Aki az Ő hívására igent mond, az testestől-lelkestől, életre-halálra elkötelezi magát az Ő szolgálatára. És a hitét úgy gyakorolja, hogy újból és újból beáll Isten szolgálatába.
Mert mit is akar velünk tenni Jézus? Munkatársaivá akar tenni minket. Olyan emberekké, akik együtt munkálkodnak Vele. Akik által Isten az Ő szeretetét, jóságát, segítségét látható formában valósítja meg ebben a világban.
Jézusnak olyan követők kellenek, akik nemcsak hallgatói és olvasói az Igének, hanem továbbadói is annak. Akiken keresztül kiárad Isten szívének tisztasága, öröme és békessége másokra.
Jézus olyanokat keres ma, akik készek odaszánni tagjaikat: kezüket, lábukat, szemüket, beszédüket az igazság szolgálatára.
Ha te egy ilyen ember vagy, akkor mondd el ezt az imádságot:
Mennyei Atyám! Oly sok ajándékot és áldást adtál már nekem. Mindezt nem akarom magamnak megtartani. Szeretném minél többeknek továbbadni. Ezért odaszánom most magamat, az én tagjaimat Neked, a Te szolgálatodra, az igazság szolgálatára.
Szentlelked által add meg nekem, hogy hadd lehessek a Te munkatársad, Jézus Krisztusnak egész életemben hűséges, áldozatkész tanítványa.
Ámen