1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem!

Zsoltárok könyve 51,12

Sokszor megtapasztaltuk már, hogy mennyire igaz a mondás: a látszat csal. Mégis újból és újból beleesünk ebbe a csapdába mind a magunk, mind pedig mások életére nézve.
A Biblia sokszor beszél arról, és be is mutatja nekünk, hogy mi a különbség a látszat és a valóság között. Isten Igéje óv bennünket a látszatoktól, és arra bátorít, hogy valóságos, igazi értékeket keressünk, és valódi, hiteles keresztyén életet éljünk.
Akik állandóan csak a látszatra törekszenek, azok egy nagy játék részesei és szereplői lettek. Ezt a játékot az ördög kezdte el, és azóta szüntelenül keresi azokat az embereket, akiket ebbe partnerként be tud rántani. Mert neki mindig szüksége van főszereplőkre és mellékszereplőkre. Mindig szüksége van olyanokra, akik nem akarnak igazán megtérni, de még készek arra, hogy a kegyesség látszatát megőrizzék. /2Tim 3,5/
Aki látszani akar, az nem tud Isten akarata szerint fejlődni, mert mindig azzal van elfoglalva, hogy egyre többnek látszódjon. Másrészt egyre jobban meg van győződve arról, hogy ő már most is több, mint a többiek. Úgy gondolja, hogy nincs is hova fejlődnie és változnia, hiszen már elérte a csúcsot.
Isten Szentlelke azonban egy egészen más útra hív most minket. Azt szeretné, hogy megtanuljunk naponként Isten kegyelméből élni. Naponként megtisztulni Jézus vére által, és naponként átvenni Tőle a tiszta szívet és az erős lelket. Mert aki ezt megtanulja, annak a hite naponként növekszik és a lelke naponként erősödik.
Hogyan néz ki az Isten akarata szerinti növekedés? Úgy, hogy minél gazdagabbá tesz minket Isten, mi annál alázatosabbak leszünk. Minél többet ad nekünk, mi annál többet adunk tovább. Minél inkább megáld minket, mi annál több áldást osztogatunk. S miközben sokat adunk és adakozunk, Isten azt még nagyobb gazdagsággal pótolja a számunkra.
Ez az Isten szerinti áldás és növekedés útja: Csodálkozva, hálásan naponta elfogadjuk Isten ajándékát, amely Jézus Krisztusban jelent meg a számunkra. És ez a hittel elfogadott és átvett kegyelem dolgozik bennünk: valóságosan átalakít. Így formálódunk egyre jobban Jézus Krisztushoz hasonlóvá, és így jelennek meg az életünkön Jézus jellemvonásai.
Ez pedig már nem látszat, hanem valóság lesz. Egy valóságos megtapasztalás: valóságos újjászületés.
Amikor nem felvesszük a műmosolyt, hanem már belülről, a Jézus vére által megtisztított szívünkből fakad az öröm, sugárzik a béke és a nyugalom.
Imádkozzunk:
Úr Jézus Krisztus! Te igazán meghaltál és igazán feltámadtál. Tőled távol állt minden látszat és minden csalás. Szabadíts meg engem a látszat keresztyénség minden formájától. Szentlelked által segíts el engem egy átlátszó, tiszta életre. Tiszta szívet és erős lelket adj nekem, Istenem.
Ámen