1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Teljesedjék be rajtam kegyelmed, Uram, és megígért szabadításod.

Zsoltárok könyve 119,41

A Biblia központi üzenete a szabadítás. A Biblia minden lapján egy olyan Istennel találkozunk, Akinek a legfőbb vágya és akarata az, hogy sokan megszabaduljanak bűneikből, és ezáltal bejussanak az üdvösségbe.
Jézus Krisztus azért jött el erre a Földre, hogy megszabadítson minket az ördög hatalma és a bűn uralma alól.
A szabadulás akkor kezdődik el az életünkben, amikor megismerjük Istent, az Ő szeretetét, és elhisszük mindazt, amit Ő mond magáról, rólunk, és arról, hogy mit akar tenni az életünkben.
A szabadítás: Isten Lelkének a munkája az életünkben. Amikor megtöri a Gonosz hatalmát az életünk felett azért, hogy elvehessük mindazokat az áldásokat, amelyeket Jézus Krisztus hozott el nekünk az Ő halálával és feltámadásával.
A szabadulás nem egyszeri esemény az életünkben, hanem folyamat: mindennapi keresztyén életünk része. Miközben meglátjuk, hogy milyen ajtókat nyitottunk ki a gonosz lelkek előtt, megtanuljuk becsukni azokat Jézus Krisztus nevével és erejével.
Sok hívő ember él úgy, hogy egy rejtett bűn, kényszeres cselekvés, szenvedély, vagy a félelem terhe nyomja. S talán egészen eddig eszébe sem jutott, hogy ezekből meg lehet szabadulni, mert van Szabadító: az igaz Jézus Krisztus.
Egyedül Krisztus tud minket megszabadítani oly módon, hogy teljesen megújítja a gondolkodásmódunkat. S akkor rájövünk, hogy mennyi mindenről tévesen gondolkodtunk.
A szabadulás mindig őszinte bűnbánattal kezdődik. Így szólít fel minket erre Isten Igéje: „Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje.” /ApCsel 3,19-20/
Mert Isten országába csak a szívből jövő bűnbánat és Jézus engesztelő áldozatába vetett hit által léphetünk be. Isten kegyelme így tud majd beteljesedni az életünkben.
A bűnbánatban benne van a bűneink miatti megszomorodás, és az az elhatározás is, hogy készek vagyunk azoktól elfordulni, és egy egészen új irányba továbbhaladni.
Miért van az, hogy ma sokan visszautasítják az Isten által Krisztusban felkínált szabadulás lehetőségét, és továbbra is képmutatásban és hazugságban akarják élni az életüket?
A leggyakoribb ok: az ember büszkesége. A büszke ember nem szereti felvállalni a gyengeségeit és a bűneit. Inkább megmarad azokban még akkor is, ha tudva-tudja, hogy van megoldás, van Szabadító.
Ha te szeretnéd Isten szabadító munkáját folyamatosan, naponként megtapasztalni, akkor mondd el ezt az imádságot:
Mennyei Atyám! Köszönöm Neked, hogy Jézus Krisztusban Szabadítót küldtél el az én számomra. Kész vagyok bűnbánatot tartani és elfordulni az én titkos bűneimtől is.
Szentlelked által add meg nekem, hogy beteljesedjen rajtam a Te kegyelmed és a Te megígért szabadításod.
Jézus nevében kérlek.
Ámen