1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.

Filippi 2,11

Milyen találékony az ember! Mi mindent lehet csinálni ma a koronavírussal! Lehet mondani róla azt, hogy nincs, mert nem látom. Lehet alábecsülni, lehet túlbecsülni. Lehet róla vicceket gyártani, lehet tőle félni, lehet róla énekelni, lehet a nevében embereket becsapni, lehet róla nem beszélni, és lehet szüntelenül emlegetni. S ezeket mind meg is tesszük ezekben a napokban.
Mi lenne a helyes viszonyulásunk a most kialakult helyzetben ehhez a láthatatlan ellenséghez? Mert ellenségnek kell neveznünk, hiszen ellopja az egészségünket, sokakat megöl, pusztítja és rombolja az emberi életet és értékeket.
Van-e valaki, aki fel tudja venni vele a küzdelmet? Van-e nála erősebb, magasabb rendű erő és hatalom? Van-e nála nagyobb valóság, mely felette áll ennek a pusztító erőnek? Emberileg nézve nincs, de a Biblia azt tanítja, hogy Jézus Krisztusé minden hatalom mennyen és földön /Máté 28,18/, és Jézus nevére meghajlik minden térd, mennyeieké, földieké, és föld alatt valóké /Filippi 2,10/.
Neked milyen Jézusod van? Te milyen Jézusban hiszel? Milyennek látod Őt? Erősnek, hatalmasnak, vagy gyengének, kiszolgáltatottnak, akivel az emberek azt csinálnak, amit akarnak?
Jézus Krisztus erőtlen volt, amikor a bűneinket, betegségeinket, fájdalmainkat magára vette. Ezt Ő tudatosan vállalta, így engedelmeskedett Isten akaratának.
De az Atya „…feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben, felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon és minden néven, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is: és mindeneket vetett az Ő lábai alá…” /Efézus 1,20-22/
Te hiszed ezt? Akkor mondd el sokszor és sokaknak! Nem hiszed? Akkor inkább hallgass! Sokkal többet ártunk Isten ügyének azzal, ha papagáj módjára ismételgetjük Jézus nevét, de nem hisszük azt, hogy Ő fölötte áll mindennek és mindeneknek, hogy Övé a hatalom mennyen és földön.
Kérd Isten Szentlelkét, hogy ajándékozzon meg téged is egy személyes, erős és bátor hittel, hogy minél többeknek vallást tudjál tenni Jézus Krisztusról, mint Úrról és Királyról! /Jelenések 19,16/

Imádkozzunk:
Jézus Krisztus, Te Isten Fia vagy, Megváltó és Szabadító. Tiéd minden hatalom mennyen és földön. Nálad semmi lehetetlen nincsen. Fölötte állsz minden erőnek és hatalomnak. Kérlek Téged, Szentlelked által ajándékozz meg engem ezzel az igaz hittel, hogy nagyon sokaknak tudjam hirdetni az örömhírt: Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.
Ámen