1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját.

Jelenések könyve 2,10

Isten tenyerén – 77. rész
Amikor Édesanyám 2005 októberében 8 évi özvegység és egyedüllét után Debrecenből hozzánk költözött Budapestre, még mind a 6 gyermekünk itthon lakott. Így vele együtt 9 főre bővült a családunk.
Ez az új helyzet mindannyiunktól több odafigyelést, több imádságot és több alkalmazkodást követelt meg. Sok mindent át kellett szerveznünk ahhoz, hogy mindenre és mindenkire jusson elég hely és idő.
Édesanyámmal esténként a lefekvés előtt mindig imádkoztam. Ezt ő nagyon várta. Ott ült az ágya szélén, és addig nem feküdt le, míg a közös imádságunkat el nem mondtuk.
Ilyenkor sokszor beszélgettünk is. Sokat mesélt az életéről, a régi dolgokról. A megtéréséről, a férjhezmeneteléről, a 9 gyermek születéséről…
Mindig Isten jóságát és hűségét hangsúlyozta. Pali bátyám születését például így mondta el: „Tudod, lányom, akkor nagyon fáradt voltam. Fáradtan mentem be a kórházba. És akkor az Úr adott nekem egy ajándékot. Az ötödik gyermekemet teljesen fájdalom nélkül szültem meg. Így hamar megpihentem, és új erőre kaptam a szülés után.”
Felfigyeltem arra, hogy sohasem panaszkodott. Nem mondott senkire semmi rosszat vagy bántót. Nem ismerte azt a szót, hogy pletyka. És én akkor gondoltam egyet.
Szerettem volna, ha elmondja, hogy milyen nehéz volt az élete. Hogy mennyi próba és küzdelem volt benne. Mennyi nélkülözés, mennyi lemondás. Szerettem volna, ha nem ilyen csendesen és megbékülve szemléli az életét. Szerettem volna kihúzni belőle panasz- és jajszavakat.
De hiába próbálkoztam. Nem sikerült őt rávennem a panaszkodásra. Még egy miértet sem kérdezett. A legnehezebb eseményeket is szépen, nyugodtan mondta el. Mint a világ legtermészetesebb dolgát.
Az ő életében láttam és ismertem meg az egyik legszebb magyar szavunknak a gyakorlatban való megvalósítását. Azt, hogy mit jelent hűségesnek lenni, és ebben a hűségben mindvégig megmaradni.
Hűségesnek lenni Istenhez, társhoz, elhíváshoz. Hűségesnek maradni a családhoz, a gyülekezethez. Nem feladni, nem otthagyni, nem meghátrálni. Hanem Isten hűségébe naponként belekapaszkodva erőt venni, és mindhalálig hűnek maradni.
Ebben a böjti időszakban így imádkozom:
Úr Jézus Krisztus! Te példát adtál nekem a hűségben. Amikor arcul csaptak, leköptek és megostoroztak. Amikor szúrt az oldalad a fájdalomtól, és alig láttál az arcodra csurgó vércseppektől. Amikor már alig kaptál levegőt a keresztrefeszítés szenvedései közben. Te akkor is kitartottál és hűséges maradtál. Ezért a töviskoszorút felváltotta fejeden a győzelmi koszorú.
Segíts, Uram Jézus! Bocsásd meg minden hűtlenségemet. Szentlelked által taníts meg mindvégig hűnek maradni Tehozzád, és a Tőled kapott küldetéshez. Hogy így elnyerhessem a győzteseknek járó koronát. Ámen

Kertész Péterné Horváth Ilona református lelkész