1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek.

 Máté evangéliuma 6,33

Mindenki eltölti valamivel az életét, csak nem mindegy, hogy mivel. Mindenki eltölti valahogyan a napjait, csak nem mindegy, hogy hogyan. Mindenkinek van valami az életében az első helyen, csak nem mindegy, hogy mi.
Lassan vége a nyárnak, kérdezd meg magadtól: Én mivel töltöttem el a nyár napjait?
A Biblia szerint az ember életének, napjainak az értelmét és az értékét az Isten akaratának a megcselekvése adja. Az élő Jézus Krisztus nélkül az ember életében minden értelmetlen és értéktelen, csak egy rakás nulla egymás után.
Amikor Krisztus belép egy ember életébe, egy család életébe, s Ő kerül az első helyre, akkor a sok-sok értéktelen nulla elé oda kerül az egyes szám. S ha Isten országa, az Ő akarata lesz és marad az első és a legfontosabb, az egyes számú, akkor naponként árad Isten áldása és kegyelme az ember életébe. És ez minden vagyonnál és földi gazdagságnál többet ér.
A Szentlélek figyelmeztet bennünket, hogy figyelmünk központjában ne a karrier, ne a pénzügyek, ne az iskoláztatás, ne az apró-cseprő napi feladatok legyenek, hanem az Isten királysága és az Ő akarata. Mert ha számunkra az első és a legfontosabb Isten akaratának a keresése lesz, akkor Ő mindezeket elrendezi, és a megfelelő helyre teszi az életünkben.
Bármi megelőzi az életedben Krisztust, legyen az iskola, család, vagy a pénz, akkor nem csak Isten országát szalasztod el, hanem ezeket is elveszíted.
Sokan arra akarják használni Istent, hogy meggazdagodjanak, hogy népszerű, befolyásos emberekké váljanak, hogy sikereket érjenek el ebben az életben. Nagyon szeretik az Isten országának az áldásait, de magát az Istent már kevésbé.
Pedig az életünkben csak akkor kerülnek a dolgok a helyükre, ha mindenek előtt és mindenek fölött a Krisztus iránti szeretet és engedelmesség hajtja az életünk motorját.
Mennyi Igét tanultál meg a nyáron kívülről? Mennyi lelki üzenetet és igehirdetést küldtél el másoknak? Hányakat bátorítottál a hitre és a Krisztus szeretetére?
Engedted, hogy Isten az Ő Igéje és Szentlelke által naponként alakítson? Mennyit változtál a nyáron? Türelmesebb, önzetlenebb, megértőbb, segítőkészebb lettél?
Még mindig csak ugyanazokat szereted, és csak ugyanazokkal társalogsz ugyanazokról a témákról, mint az év elején? Mennyire vetted fel a Szentlélek ritmusát, és mennyire engedted, hogy az életedben a hangsúlyváltást elvégezze?
Ha szeretnéd Krisztust és az Ő országát az első helyre tenni az életedben, mondd el ezt az imádságot:
Úr Jézus Krisztus! Bocsásd meg nekem, hogy én diktálom a tempót, én ütöm a ritmust, és én fújom a passzátszelet. Szeretnék ezen változtatni. Ezért most átadom Neked életem irányítását. Téged teszlek az első helyre az életemben. Arra kérlek, hogy Szentlelked által Te mutasd nekem az irányt, Te diktáld a tempót, és Te üsd a ritmust. Add, hogy a természetemből, a jellememből eltűnjenek az értéktelen, a haszontalan dolgok, és csak az maradjon meg, ami értékes és Neked tetsző. Ámen

Kertész Péterné református lelkész
jogvédelem