1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Állj meg, és gondold meg Isten csodáit!

Jób könyve 37,14

Egyszer valaki egy személyes bizonyságtételben így vallott magáról: „Ha egy ilyen megátalkodott gonosz embert is így meg tudott változtatni az Isten kegyelme, akkor csakugyan azt kell mondanom, hogy Isten kegyelme a leghatalmasabb erő ezen a világon. Nincs előtte akadály. A legbezártabb szívet is ki tudja nyitni. Mert az én szívem ilyen volt: kemény, istenkáromló és Isten ellen lázadó. De irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. A tudatlanság idejét elnézte az Úr nekem, és magához vonta a szívemet.”
Mert milyen is a mi Istenünk? A Biblia így mutatja be Őt: irgalmas, kegyelmes és türelmes. /Zsolt 103,8-13/
Irgalmas: a bűnös nem kapja meg azt, amit megérdemelne. Kegyelmes: a bűnös sok olyan jót kap, amit nem érdemel meg. Türelmes: ki tudja várni azt, amíg a bűnös ember végre megáll, komolyan veszi Isten hívását, leborul Előtte, és felteszi a legfontosabb kérdést: „Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem?”
Istennek van türelme ezt kivárni, és van hatalma a szívünket ebbe az irányba terelgetni.
Ma létkérdés számunkra az, hogy megálljunk, és meglássuk Isten irántunk tanúsított irgalmát, kegyelmét és végtelen türelmét. Azt is be kell vallanunk, hogy ezekre nekünk nagyon-nagyon szükségünk van.
Mert ezek teszik számunkra élhetővé az életet. Isten szeretete az egyetlen alap, amelyre érdemes építeni az életünket.
„Állj meg, és gondold meg Isten csodáit!” Miközben megállsz és végiggondolod Isten nagy tetteit az életedben, aközben ezek beépülnek szívedbe-lelkedbe, csontjaidba, minden porcikádba, és ezáltal életet megtartó erővé válnak a számodra.
A Szentlélek munkája nyomán az életedben hangsúlyeltolódás következik be. Már nem azon lesz a hangsúly, amit te tettél, hanem azon, amit Isten végzett el az életedben.
Aki az Úr hatalmas tetteire néz, az meglátja Jézust, Isten egyszülött Fiát, Akiben Isten szeretete egészen közel jött hozzánk, és megtapasztalhatóvá vált. Mert Isten legnagyobb csodája Jézus Krisztus halálában és feltámadásában jött el közénk.
Ezért most állj meg, és gondold meg, milyen jót tett veled az Isten! Beszéld el másoknak is az Ő nagy tetteit, hirdesd minél többeknek, emlegesd az Ő nagy csodáit! /Zsolt 105,2/
Imádkozzunk:
Mennyei Atyám! Sok csodát cselekedtél már az életemben. Most ezekre emlékezem, és megalázkodik bennem az én lelkem. Megállok és csodálom végtelen irgalmadat, kegyelmedet és irántam tanúsított türelmedet.
Jézus Krisztusban megváltottál, Szentlelkeddel megajándékoztál. Ezer jóval megáldottál, ezer bajtól megszabadítottál. Nagy tetteidet hirdetem, és a Te Nevedet soha többé nem szégyellem.
Ámen