1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Szerzői jogvédelem

A honlapon található tartalom a Budapest-Rákosszentmihály-Sashalmi Református Egyházközség szellemi tulajdona, ennek következtében a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti szerzői jogvédelem alá esik.

Előzetes írásbeli engedély nélkül tilos a honlap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, kép, fotó, logo, adatok, egyéb tartalmi elemek) másolása, sokszorosítása, terjesztése, adatbázisban való tárolása és egyéb felhasználása. A weboldalról szövegeket, videókat, híreket, értesüléseket átlinkelni / átmásolni / átvenni csak úgy lehet, hogy az átvevő egyértelműen feltünteti, hogy az információ a weboldalról származik, illetve nem változtat annak tartalmán.

A Felhasználó köteles tiszteletben tartani a honlap tartalmához kapcsolódó szerzői és egyéb jogokat. 

A fenti feltételektől eltérő, vagy azokat sértő jogosulatlan felhasználás büntető- (a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 329/A. §.) és polgári jogi (a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. Törvény 94. §.) következményeket von maga után.