1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Krisztusban van megváltásunk és bűneink bocsánata.

Pál levele a kolosséiakhoz 1,14

Isten tenyerén – 237. rész
„Tiszteletes asszony, arra kérem, hogy hagyjon engem békén az állandó lelkizéssel. Én már csak ilyen vagyok, és így is maradok!” De sokan mondták ezt már nekünk lelkészi szolgálatunk során: „Én már csak ilyen vagyok, és ilyen is maradok!”
És aztán mi lett belőle? Nem ilyen maradt, hanem egyre rosszabb lett a helyzet. Eleinte csak néha volt ideges, később egyre gyakrabban. Eleinte csak néha engedte meg magának, hogy összekiabálja a családot, később ezt egyre gyakrabban megtette. Eleinte csak néha volt fegyelmezetlen a pénzköltésben, később pedig egyre felelőtlenebbül bánt a pénzével…
Sajnos lehetne folytatni tovább ezeket a példákat. Mert ha időben nem hessegetjük el a fejünk fölül a madarakat, azok később fészket raknak a fejünkön. /Luther Márton/
A Sátán azt szeretné elérni az életünkben, hogy ne vegyük komolyan a bűnt. Kedvére van, ha komédiát csinálunk belőle. Ha viccelődünk a bűnről, és nevetünk rajta.
A múltkor valaki elmesélte, hogy milyen jól szórakoztak otthon egyik este. Elkezdték kibeszélni a papokat. És miközben a papok bűneiről, félrelépéseiről beszéltek, nagyokat hahotáztak. Jót mulattak a mások bűnein.
Az ilyen viselkedés azért veszélyes, mert miközben másokra mutogatunk, a mások bűneit soroljuk, a magunkéról elfelejtkezünk. Ilyen módon az ördög eléri a célját. Tévútra visz minket, és nagyot kaszál az életünkben.
Manapság nagy divat lett a pszichológia, és annak minden válfaja. Ők nem a bűn szót használják az ember problémájára, hanem mindenféle más szakkifejezéseket. A megoldásokra nézve pedig kihagyják a bűnvallást, a bűnbocsánatot és Isten szabadító tettét, mely Jézus Krisztusban érkezett el hozzánk.
A Biblia szerint egyedül Krisztusban van a mi megváltásunk és bűneink bocsánata. Nem adatott más név az embereknek az ég alatt, egyedül Jézus Krisztus neve. Őbenne van a mi üdvösségünk az Ő vére által. Ahogyan ezt Jézus mondta: „Ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára” /Mt 26,28/.
Ma így imádkozom:
Úr Jézus Krisztus! Benned van a mi megváltásunk, gyógyulásunk és szabadulásunk. Benned van bűneink bocsánata a Te véred által. Mert ha megvalljuk bűneinket, és nem takargatjuk azokat, akkor Te megbocsátasz nekünk. Megtisztítod szívünket-lelkünket, gondolatainkat minden hamisságtól.
Köszönjük Neked, hogy Te hűséges vagy és igaz. Szentlelked által add meg nekünk, hogy hit által ma is átvegyük Tőled az újrakezdés kegyelmét és lehetőségét. Ámen

Kertész Péterné Horváth Ilona református lelkész