1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk.

Rómabeliekhez írt levél 8,16 A Bibliából tudjuk, hogy „Jézus úgy tanította a sokaságot, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudóik.” /Mt 7,29/ Honnan kapta Ő ezt a hatalmat?Názáretben, a zsinagógában így vallott magáról: „Az Úrnak… Read More