1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Végül kiárad ránk a lélek a magasból. Akkor majd a puszta kertté válik, a kert pedig erdőnek látszik.

Ézsaiás könyve 32,15

Amikor elment a kukásautó… Amikor kivittünk minden szemetet… Amikor szívünk és lelkünk megszabadult minden bűntől és minden tehertől. Akkor jön az ÜNNEP! A nagybetűs ÜNNEP.
Mert akkor kiárad ránk a Lélek a magasból. Akkor végre eljön az Úrtól a felüdülés ideje. /ApCsel 3,20/
Akkor a lelkünk fürdik a fényben, az örök dicsőségben. Mert itt van Isten velünk Jézus Krisztusban. Szentlelke által bennünk lakik az Isten.
Eljött a VAKÁCIÓ ideje! A lelkünk és a testünk végre megpihenhet az Isten jelenlétében. Mert mi is az igazi VAKÁCIÓ? Folyamatosan Isten jelenlétében élni, folyamatosan az Isten erejéből élni.
Akkor nem kell már önerő. Nem kell már többé magunkat fényezni. Nem kell már a nem létező érdemeinket és sikereinket mutogatni. Mert akkor már a hitünk nem a saját bölcsességünkön, nem a saját talpraesettségünkön, hanem Istennek az erején nyugszik. /1Kor 2,5/
Akkor már mindenre elég a kegyelem. Nem vagyunk többé a gondjaink rabszolgái. Eltűnt a szorongás és a félelem a szívünkből. Eltűnt a homály, eltűnt a sötétség. Mert végre kiáradt ránk a Lélek a magasból! És ezáltal minden újjá lett.
A régiek elmúltak: a régi bűnök és félelmek, a régi sebek és sérelmek. Nincsenek már! Tiszta lappal indulunk tovább és énekeljük: „Tebenned, Uram, vigadok, nagy örömben tombolok. És a te felséges nevednek szép dicséreteket éneklek.” /Református Énekeskönyv: 9. zsoltár 2. vers/
Mert nem fog már rajtunk többé semmi átok és varázslat. Nincs többé kárhoztatás, önvád és marcangolás: Megbocsáttattak a bűneink! A Krisztusnak érdeméért. Lehajolt hozzánk az Isten! A Krisztusnak érdeméért. És kiáradt ránk a Lélek a magasból! A Krisztusnak érdeméért.
És igaz lesz az életünkre Pál apostol hitvallása: „Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem.” /Gal 2,20/ Az Ő ereje, az Ő bölcsessége, az Ő öröme és az Ő szeretete át- meg átjárja a szívemet és a lelkemet, az egész életemet.
Imádkozzunk:
Mennyei Atyám! Teljes szívemből dicsérem és áldom a Te nagy Nevedet. Jézus Krisztusban eljöttél hozzám. Lehajoltál, és a porból felemeltél. Új ruhát adtál rám, levetted rólam a régi rongyokat: bűneim szennyét és minden mocskát. Mert azt akarod, hogy ne járjak többé rongyokban, hogy ne éljek többé Nélküled.
Küldd el reám is a Te Szentlelkedet. Hadd teljek meg a Te házadnak javaival és minden áldásaival. Szentlelked által élj bennem. Éltess engem, vezess engem, tartsd meg az életemet. Adj igaz Pünkösdöt, Lélek áradását, egy új világ születését. Jézus Krisztus nevében kérlek.
Ámen