1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Vajon Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan.

Lukács evangéliuma 18,7-8

Az elmúlt időszakban sok-sok alkalmat kaptunk Istentől arra nézve, hogy felkészüljünk egy új korszak megszületésére. A mozgásterünkben való korlátozottság megteremtette a lehetőséget a több csendre, imádságra, az Ige olvasására és hallgatására is. Volt időnk végiggondolni az életünket, és őszinte önvizsgálatot tartani.
Egy istentiszteletet többször is meghallgathattunk, és kaptunk elég időt arra, hogy erőt, vigasztalást és útmutatást vegyünk Isten Igéjéből.
Mert most fordul az idő kereke. Most fog kiderülni, hogy jól sáfárkodtál-e az idővel az elmúlt időszakban. Arra használtad-e, amire kaptad? A mögötted levő idő Isten kegyelmét közvetítette a számodra, vagy éppen ellenkezőleg: elszakadtál a kegyelemtől?
Ellopta az idődet a Sátán, és mindenféle hiábavalóságokra pocsékoltad azt, vagy pedig engedted, hogy Isten Szentlelke megtöltse élettel és Igével a napjaidat? Meglágyult a szíved, vagy pedig megkeményedett? Megbékültél Istennel, emberrel, és ezáltal teret adtál Isten minden értelmet felülhaladó békességének? Lecsendesedtek szívedben a hullámok, vagy még magasabbra csaptak?
Lekapcsoltad magadat Isten tervéről, vagy most kapcsolódtál rá?
Mert korszakváltás következik: Isten beteljesíti az Ő ígéretét. Eljön az Ő országa és az Ő királysága hatalmas jelekben és csodákban. /Dán 6,27-28/ Ahol az Ige szól, oda eljön Isten, és megmutatja az Ő hatalmát és dicsőségét. Isten helyreállítja az Ő Egyházát, nem lesz többé pusztaság és unalmas hely az istentisztelet.
Isten az Ő Lelke által visszahozza az életet, és elveszi az Ő népének a gyümölcstelenségét. Ehhez partnereket keres. Olyan gyülekezeteket, ahol teret adnak Isten Lelke újjáteremtő munkájának.
Ahol engedik, hogy a szomorúságot, a búbánatot, a zúgolódást, a hálátlanságot és a panaszkodást felváltsa a Szentlélek igazi öröme.
Mert egyedül Isten ereje tud minket felülemelni a körülményeinken. Így kezdődik majd el a helyreállítás időszaka. Újraéled az igazság beszéde, mert Isten igazságot szolgáltat az Ő választottainak. Eljön a Szentlélek, elhozza az Igét, és helyreállítja Isten királyi uralmát. Helyreáll az Istennek való szolgálat, az Isten nevének tisztelete és dicsérete. /Dán 7,14/
A Szentlélek egy minőségi változást hoz létre: megszületik a krisztusi életmód, a krisztusi értékrend és az Isten Igéje szerinti életvezetés.
Imádkozzunk:
Mennyei Atyám! Köszönöm Neked, hogy igazságot szolgáltatsz azoknak, akik éjjel-nappal Hozzád kiáltottak segítségért. Nem várakoztatod őket tovább, hanem betöltöd az életüket mennyei gazdagságod minden áldásával.
Szentlelked által add meg nekem, hogy a Te helyreállító munkádban hadd lehessek én is hűséges és megbízható partnered. Jézus nevében kérlek.
Ámen