1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Simon Péter így felelt: Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad.

János evangéliuma 6,68

A Biblia szerint nagyon könnyen meg lehet tudni valakiről, hogy az életet szereti, vagy inkább a halált. Mert „Amit mond az ember, annak a gyümölcséből fog jóllakni a teste, és amit a beszéde terem, azzal kell jóllaknia. Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi.” /Péld 18,20-21/
Jézus egyszer ezt mondta: „Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. A jó ember jó kincseiből jót hoz elő, a gonosz ember gonosz kincseiből gonoszt hoz elő. De mondom nektek, hogy minden haszontalan szóról, amelyet kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján: mert szavaid alapján ítéltetsz majd igaznak, és szavaid alapján ítéltetsz majd bűnösnek.” /Mt 12,34-37/
Ritkán gondolunk arra, hogy az utolsó ítéletkor, amikor Jézus, mint igaz Bíró megjelenik, a beszédünk alapján ítéltetünk igaznak vagy gonosznak.
Mert akkor minden szóról számot kell adnunk. Akkor feketén-fehéren látni fogjuk, hogy mire használtuk a nyelvünket. Mások épülésére vagy rombolására? Mások áldására vagy lejáratására? Isten Igéjének a megvallására vagy bolond és hitetlen beszédekre?
Ma nagyon nagy akadályok állnak a keresztyénség megújulásának és megerősödésének az útjában. Az egyik legnagyobb ilyen akadály a nyelvünk. Jakab apostol azt mondja róla: „A nyelv is milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme, egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat: a nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket. A nyelvet az emberek közül senki sem tudja megszelídíteni, fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel.” /Jak 3,5.6.8/
Most, Nagyböjt idején Isten Szentlelke arra kér téged, hogy ne legyen közömbös számodra az, amit beszélsz. Figyelj oda a szavaidra! Mert a nyelveddel formálod a saját sorsodat és a körülötted élők sorsát is.
Utáld meg a gonosz beszédet, és vesd ki magadból! Ne rontsd meg gonosz szavaid által se a családodat, se ismerőseidet, de a gyülekezet közösségét se! Ne akadályozd Isten munkájának a növekedését és a fejlődését azáltal, hogy másokat rágalmazol, és rossz híreket hordasz róluk.
Gyere Jézushoz! Nála van az élet beszéde. Tanulj Tőle tiszta szavakat, tiszta gondolatokat! Kérj Tőle egy új szívet, amelyben már az élet erői munkálkodnak. Hadd növekedjen, hadd fejlődjön általad a családod, a gyülekezet és egész nemzetünk tagjainak az élete!
Imádkozzunk:
Úr Jézus Krisztus! Bocsásd meg nekem, hogy annyi gonosz és hiábavaló beszédet szóltam már. Ezzel megfertőztem magamat is, és azokat is, akik hallották.
Utálom ezeket teljes szívemből, és kivetem magamból. Add meg nekem Szentlelked által, hogy ezentúl minden szavam a Te életedet és a Te áldásodat közvetítse magam és mások számára.
Ámen