1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Távol legyen tőlünk, hogy elhagyjuk az Urat, és más isteneket szolgáljunk! Az Úr a mi Istenünk!

Józsué könyve 24,16-17

Ilyenkor, az év utolsó napjaiban egyre nagyobb intenzitással hemzsegnek körülöttünk a szilveszteri babonák, hiedelmek, a népszokásoknak becézett mindenféle sötét praktikák és gyakorlatok.
Ha nem figyelünk oda, hamar belesétálunk ezekbe a csapdákba, és akkor sötét, démoni erők ejtik foglyul a lelkünket.
Ezért most Isten Igéje különösképpen is figyelmeztet minket: „Legyetek józanok, vigyázzatok!” Mert az ördög ezekben a napokban minden alkalmat megragad azért, hogy megkísértsen minket, és meggyengítse a Krisztusba vetett hitünket. Ő a mi legnagyobb ellenségünk, aki most sincs szabadságon, hanem mint egy éhes vadállat szertejár, és keresi, hogy kit nyelhetne el. /1Pét 5,8/
Ezért legyünk nagyon figyelmesek! Kapaszkodjunk még sokkal jobban Isten Igéjébe, Isten irántunk való szeretetébe! Énekeljünk és hallgassunk zsoltárokat, dicséreteket, lelki énekeket!
Hallgassuk meg újból az istentiszteleteinket, vegyük szívünkre Isten üzenetét. Le ne vegyük tekintetünket az értünk megszületett, meghalt és feltámadt Jézus Krisztusról, Akié ma is minden hatalom mennyen és földön.
Mert Ő tud egyedül segíteni nekünk abban, hogy legyőzzük a reánk leselkedő ellenséget, és ellenálljunk a Gonosz minden kísértésének és cselszövésének ezekben a napokban.
Vegyük szívünkre Isten Szentlelkének a figyelmeztetését: Ti, akik szeretitek a mi Urunk Jézus Krisztust, ne úgy szórakozzatok, mint a világ! Ne szolgáljatok idegen isteneknek, maradjatok meg Isten szeretetében! Távolítsátok el magatok közül az idegen isteneket!
Az egyik legnagyobb művészete az életnek az, hogy megtanuljunk jól, Istennek tetsző módon szórakozni, Istennek tetsző módon ünnepelni. „Akár esztek tehát, akár isztok, vagy bármi mást tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek!” /1Kor 10,31/
Miért fontos ez? Azért, hogy meg ne szomorítsuk Istennek a Szentlelkét. /Ef 4,30/ Hogy nehogy valami olyasmit tegyünk vagy mondjunk, amivel megbántjuk Őt, a szentségnek a Lelkét. Nehogy elhagyjon minket, és megszomorodva odébbálljon!
Isten Szentlelke meg tud minket tanítani helyesen szórakozni és jól eltölteni a szabadidőnket. Úgy eltölteni, hogy utána ne lemerüljön az életünk, hanem sokkal inkább feltöltődjön, és új erőre kapjon.
Imádkozzunk:
Mennyei Atyám! Te vagy az én Istenem, Aki megtartottad és megőrizted az életemet mindeddig. Távol legyen tőlem, hogy elhagyjalak Téged, és idegen isteneknek szolgáljak. Szentlelked által segíts nekem ezekben a napokban is megmaradni Temelletted, és Neked tetsző módon szilveszterezni, hogy Veled tudjak átmenni a 2022. évbe.
Jézus Krisztus nevében kérlek.
Ámen