1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Tartsatok bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek.

Apostolok cselekedetei 3,19

Isten minden nemzedék életében megadta a bűnbánat lehetőségét. A Biblia korában is, és e mostani időben is megadja nekünk.
Mert mindenkinek szembe kell nézni a bűneivel: ha ezt nem most teszi meg, egyszer minden kiderül, lelepleződik. „Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit e testben cselekedett: akár jót, akár gonoszat.” /2Kor 5,10/
Ott minden kiderül. Akármilyen jól sikerült is addig leplezni a bajt, a bűnt, a hibát. Ugyanis Isten igazsága, Isten törvénye bele van építve a világ alapjaiba. És azt senki és semmi nem kerülheti ki.
Ezért komolyan kell venni a bűnt, ami bennünk van. Ugyanis a bűn a legjelentéktelenebb formájában is halálos veszélyt jelent számunkra.
Ma nagy divat félreérteni, félremagyarázni Isten bűnbocsátó szeretetét. Isten Igéje egyértelműen beszél arról, hogy csak arra a bűnre érvényes a bűnbocsánat, amelyiket megbántuk és megvallottuk. /1Jn 1,9/
A Sátán még a bűnbánattal is be akar csapni bennünket. Ezért Isten Szentlelkének segítségével különbséget kell tennünk igazi és hamis bűnbánat között.
Mert a lelkiismeret-furdalás, a sajnálkozás az elkövetett bűn miatt, az még nem bűnbánat. Az sem, ha meghatódottan könnyeket hullat valaki a bűnei emlegetésénél. És még az sem, ha szégyenkezik miatta.
Akkor mi az igazi bűnbánat?
Az igazi bűnbánat egy nagy elhatározás: „Soha többé! Ezt így tovább nem akarom csinálni! Ebből elég volt! Nem akarom tönkre tenni sem a magam, sem mások életét! Megadom magamat, bevallom a vétkeimet. Segíts, Jézusom! Segíts megváltozni!”
Az igazi bűnbánat egy mély fájdalom a szívben a bűneink miatt, melynek során teljes határozottsággal eldöntjük, hogy most végre leszámolunk ezekkel a bűnökkel: a gőggel, tisztátalan gondolatokkal, paráznasággal, hiúsággal, hazugságokkal, képmutatással, haraggal, gyalázatos beszédekkel, sértődékenységgel, irigységgel. Mindazzal, amit Isten bűnnek mond az Ő Igéjében. /Kol 3,5-9/
Nem úgy számolunk le velük, hogy mi kitisztogatjuk magunkból, mert erre képtelenek vagyunk. Mi magunkat meg nem tisztíthatjuk. Mert hiába fokozzuk fel magunkban a vallásos jócselekedeteket, ha a szívünk nem lesz újjá, akkor csak újabb és újabb képmutatásokba kerülünk bele.
A bűneinkkel csak úgy tudunk leszámolni, ha igazán megbánva azokat, mindent őszintén elmondunk Jézusnak, és kitesszük Őelé. S amikor átadjuk Neki, Ő átveszi tőlünk, és az Ő bűntörlő vérével megtisztítja a szívünket, és eltörli minden vétkünket. “Minden vétkünket a tenger mélyére dobja.” /Mik 7,19/
Imádkozzunk:
Úr Jézus Krisztus! Szentlelked által vezess el engem igaz bűnbánatra, igaz megtérésre, hogy eltöröltessenek az én bűneim.
Ámen