1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!

Zsoltárok könyve 143,10

A Biblia szerint Isten úgy teremtette az embert, hogy meghagyta a döntési szabadságát. Az embernek ezért szabad akarata van arra, hogy mit választ: az életet vagy a halált, az áldást vagy az átkot.
„Elétek adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd hát az életet, hogy élhess te és utódaid is!” /5Mózes 30,19/
Isten Igéje egyértelműen leírja, hogy melyik út vezet el az élethez, és melyik a halálhoz.
Isten ellensége, a Sátán megkötözi az ember akaratát, és így kényszeríti arra, hogy egy látszat-erkölcsös, hazug és képmutató életet éljen, és megmaradjon a bűnnek való rabszolgaságban.
Istentől könnyen el tud szakadni az ember azért, mert Isten nem kényszeríti rá senkire az Ő akaratát.
De a Sátántól egyetlen egy ember sem tud elszakadni a maga erejéből, mert a Sátán az ember akaratát megkötözi, és természetfeletti gonosz erők fogságában tartja.
Ezért a Sátán befolyása és uralma alól csak Jézus Krisztus szabadító munkája által lehet megszabadulni. Mert akiket az Isten Fia megszabadít, azok valóban szabadok lesznek. /János 8,36/
Hogyan kezdődik Isten szabadító munkája egy ember életében? Először is úgy, hogy a Szentlélek beülteti Isten Igéjét a szívünkbe. Isten Lelkének a munkája nyomán egy mélységes tisztelet és szeretet alakul ki bennünk az Isten beszéde iránt. Ahogyan ezt a zsoltáros is mondja: „Gyönyörködöm parancsolataidban, mert szeretem őket. Elfogadom parancsolataidat, mert szeretem őket.” /Zsolt. 119,47.48/
Az Isten Igéje iránti szeretet lehetővé teszi számunkra, hogy a bűnt többé már ne szeressük: „Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.” /Zsolt.119,11/
A Biblia szerint ez az egyetlen út, amely az életre visz. Aki a keresztyénné válásnak nem ezt az útját választotta, az az ember saját magát is, és a körülötte élőket is igyekszik félrevezetni, becsapni. Az ilyen ember önáltatásban él, és csak növeli azoknak a táborát, „akik a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják.” /1Tim. 3,5/
Isten az Ő Szentlelke és Igéje által tudja megőrizni gondolatainkat, hogy meg ne rontassanak, és el ne távolodjanak a Krisztus iránti egyenességtől. /2Kor. 11,3/ Mert „Kőszikla ő, tetteiben tökéletes. Nem hitszegő, igaz és egyenes ő.” /5Mózes 32,4/
Isten Szentlelke ma téged is hív erre az egyenes útra: Isten akaratának a szívből való követésére és megcselekvésére. Ha te szeretnél rálépni és megmaradni az Istentől rendelt egyenes úton, akkor mondd el ezt az imádságot:
Úr Jézus Krisztus! Bocsásd meg nekem minden eltévedésemet, félrelépésemet, hitszegéseimet.
Segíts meg, hogy ezentúl a szabad akaratomat mindig a Melletted való döntésre használjam.
Szentlelked által taníts meg akaratod teljesítésére, és a Te jó Lelked vezéreljen engem az egyenes úton. Ámen