1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba.

János első levele 4,1

A Biblia szerint az ember számára az egyik legnehezebb feladat az, hogy felszámolja a rossz kapcsolatait. Vannak ugyanis nagy tekintéllyel, hatalommal bíró emberek, akiknek a tekintélyük és a hatalmuk nem Istentől származik, hanem az ellenségtől, az ördögtől. De hízelkedésükkel, nyájas beszédükkel sokakat megtévesztenek és becsapnak. Egy pillanat alatt magukhoz ragadják a beszéd fonalát, mert nagyon meggyőzően adják elő gondolataikat. Mindenről „nagy tájékozottsággal” beszélnek. Rövid idő alatt maguk alá gyűrik a többieket, ámulatba ejtik, elnyomják és függőségbe juttatják őket.
Isten Igéje világosan beszél arról, hogy nem csak a bűn tud téged megkötözni, hanem egy olyan ember is, akire felnézel, példaképed, csodálod, és nem veszed észre, hogy gonosz, tisztátalan erő befolyása alatt van. Mert nem tisztult meg az élete, nem tért meg igazán, nem szabadult meg a múlt kötelékeiből, és Istent csak a szájával tiszteli, de a szíve távol van Tőle.
Óriási károkat tud egy gyülekezet életében létrehozni az, amikor a jövendőmondó, a nagyotmondó, a másokat elámító lélek beférkőzik a közösségbe, és ezt a gyülekezet nem veszi észre, hanem összekeveri a Szentlélek munkájával. És úgy tisztelik a jövendőmondó lelket, mint Isten követét.
Mivel a jövendőmondást egy hajszál választja el az Isten Igéjétől, a tudomány beszédétől, ezért sokan felmagasztalják és éltetik a jövendőmondás lelkét. A jövendőmondó szinte a felismerhetetlenségig tudja utánozni Isten beszédét. /ApCsel 16,16-18/
Azok a keresztyének, akik a jövendőmondás áldozatai lettek, folyamatosan tapasztalják életükben és magatartásukban a negatív, rossz változásokat. Egyre nagyobb lesz bennük az ellenállás a tiszta evangéliummal, Isten Lelkének a munkájával szemben. Belezavarodnak, belefáradnak a jó és rossz közötti küzdelembe, és nagyon hamar feladják az igaz hitért folytatott harcot. Derékba tört, csalódott keresztyének lesznek, mivel Isten Lelke munkájának tulajdonítottak olyan megnyilvánulásokat, amelyek a jövendőmondás, a bálványimádás gonosz lelkétől származtak.
Isten az Ő féltő szeretetéből óv bennünket a jövendőmondásnak, a mások elámításának, a hízelkedésnek minden formájától. Vigyáznunk kell, mert ha időben nem szakadunk el ezektől a rossz kapcsolatoktól, annyira beleköltöznek a szívünkbe, hogy visszafordíthatatlan romlást és bomlást okoznak nekünk.
Különösen is ilyenkor, év elején engedjünk Isten Lelke felszólításának, aki így figyelmeztet minket: „Ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől valók-e.”
Gondold végig, hogy kik vannak rád a legnagyobb hatással. Kinek a véleménye számít neked. Kihez rohansz rögtön tanácsért. Kinek a bejegyzéseit olvasod a leggyakrabban. Kinek a gondolatai, érzései befolyásolják az életedet.
Adja meg nekünk ebben az új évben Isten az Ő Lelke által, hogy legyen bátorságunk felszámolni a rossz kapcsolatainkat, hogy az Ő segítségével kiszabadulhassunk minden tisztátalan lélek és tisztátalan ember fogságából.
Imádkozzunk:
Úr Jézus! Én nem akarok a hitető, csaló és gonosz lelkek áldozatává válni. Segíts nekem Szentlelked által, hogy meg tudjak szabadulni a rossz barátságoktól, a rossz kapcsolatoktól. Add Szentlelked világosságát, hogy felismerjem: mi az, ami Tőled való, és mi az, ami káromra van.
Add meg nekem ebben az új évben, hogy  a Veled való kapcsolatom erősödjön, és egyre szorosabbá váljon.
Ámen