1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba.

1 János 4,1

Hogyan jönnek be a hamis atyafiak a gyülekezetbe, az Isten népe közé? Jönnek, átölelnek, kedvesek, bájosak, hízelegnek. Érdeklődnek, rögtön segítenek, mindenre odafigyelnek, semmiről sem akarnak lemaradni, s egyszer csak kiderül: minden hamisság, hazugság és önáltatás. Ők azok, akik a testben bíznak, testre szépek akarnak lenni, szívesen dicsekszenek hőstetteikkel, de Krisztus keresztjét, Jézus bűntörlő vérét megvetik. Csak azért jöttek közénk, hogy szerezzenek maguknak nevet, maguk köré gyűjtsenek embereket, csodálókat, akik rájuk figyelnek, tőlük kérnek tanácsot. ‘Szeretteim, ne higgyetek minden lélekneķ, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket!” Krisztusra nézz, az Ő áldozatára! Ne embert csodálj, ne embert kövess. Légy Krisztus katonája! Harcolj az igaz hitért, az evangélium győzelméért. Ne hagyd, hogy hamis atyafiak elámítsanak, és szolgájukká tegyenek téged. Te szolgáld Krisztust, az Ő ügyét. A hamis atyafiak keresztyénséget mutatnak, Krisztus nevében jönnek, de nem működik az életükben a Szentlélek életet átformáló, megszentelő ereje. Elöljáróikkal szemben engedetlenek, s másokat is lázadásra ösztönöznek. Senkit sem tudnak Krisztushoz vezetni, mert az ő lelkük is sötétségben van. A hazugság, a másik megtévesztése, a nagyotmondás benne van az eszköztárukban. Óvakodjatok az ilyenektől, s életmódjukat ne kövessétek! Kövessétek a hitet, az igazságot, és legyetek a ti Mennyei Atyátoknak engedelmes gyermekei!

Imádkozzunk:
Mennyei Atyám! Jézus Krisztus nevében kérlek, távoztasd el tőlem a hamisságnak minden útját. Tiszta szívet és Szentlelket adj nekem, hogy Téged mindenkor őszinte, egyenes lélekkel szolgáljalak. Szabadítsd meg gyülekezetünket a hamis atyafiaktól, hogy a Te Igéd terjedhessen, és minél több szívben hatalmat vehessen. Ámen