1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik báránybőrbe bújva jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok.

Máté evangéliuma 7,15


Isten azt akarja, hogy az életünk az Ő uralma alá visszakerüljön, és ott is maradjon. Mert az embernek egyedül a Teremtője közelében van jó helye. Mindenhol máshol ellenséges erők leselkednek ránk, és azt akarják elérni, hogy Isten akarata ne valósuljon meg az életünkben.
Ezért ne bízd az életed irányítását spontán véletlenekre! Ne a korszellem, ne a világ, és ne is a világháló, a legújabb hírek alakítsák a gondolkozásmódodat!
Egyedül Isten Igéjére hagyatkozz! Engedd, hogy Isten beszéde oly mértékben átjárja egész életedet, minden érzésedet, vágyaidat, testedet és lelkedet, hogy már ne maradjon hely „idegen behatolás”-nak.
Isten Szentlelke fáradhatatlanul munkálja bennünk az új-embert, a krisztusi természetet azáltal, hogy növeli bennünk a Gonosszal szembeni ellenálló képességet. Azt akarja, hogy növekedjünk a hitben, a szeretetben, a megbocsátásban, a jó és rossz közötti különbségtételben.
Isten Szentlelke hiteles keresztyénekké akar minket tenni. Mert a hitet is hitelesíteni kell. Alá kell vetni különböző vizsgálatoknak, terheléseknek, hogy kiderüljön: valódi vagy hamis a mi hitünk.
Mert nem csak ebben a világban van szükség mérésekre, ellenőrzésekre, rendszeres hitelesítési eljárásokra, hanem a keresztyén életben is.
Nézzük meg, mitől lesz valakinek hiteles a Jézus Krisztusba vetett hite!
A Biblia szerint az igazi hitet hitelesítik az Isten akaratának megfelelő, hitből fakadó cselekedetek. Így mondja ezt Jakab apostol: „Mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek. Vajon üdvözítheti-e őt az ilyen hit?” /Jakab 2,14/ Ábrahámról, a hit atyjáról pedig azt mondja, hogy „hite együttműködött cselekedeteivel, és cselekedeteiből lett teljessé a hite.” /Jakab 2,22/
„Mert ahogyan a test halott lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül.” /Jakab 2,26/
Egyenesen halott hitnek nevezi a cselekedetekben meg nem mutatkozó hitet.
Az igazi hit tehát nem teológiai ismeretek halmaza, hanem egész életünk felajánlása annak az Istennek, Aki megteremtett és Jézus Krisztusban megváltott bennünket. Vagyis az igazi hit megváltoztat, formál, más emberré tesz.
Ez a hit hozzákapcsol Krisztushoz a Szentlélek által. Krisztusban hinni azt jelenti: Isten újjáteremtő, mindent újjá tevő erejét hordozom az életemben. Már nem rossz gyümölcsöket termek, hanem jókat és hasznosakat.
Ha valaki Jézus nevét úgy emlegeti, hogy közben az életében nincsenek változások, akkor annak az embernek a hite nem különbözik az ördögök hitétől. Mert az ördögök is hisznek Istenben, és rettegnek Tőle, de ők soha nem fognak megtérni, és soha nem fognak megváltozni. /Jakab 2,19/
Ha te szeretnéd, hogy a te hited igazi, cselekedetekben is megmutatkozó hit legyen, mondd el ezt az imádságot:
Úr Jézus Krisztus! Te bemutattad és végig jártad ezen a Földön az igazi hit útját. Kérlek téged, szabadíts meg engem minden hamisságtól és képmutatástól. Szentlelked által adj nekem olyan hitet Tebenned, amely mindenkor és mindenhol meglátszik, és hiteles keresztyénné tesz engem. Ámen

Kertész Péterné református lelkész
jogvédelem