1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Ne legyen tenálad idegen isten, és az idegen isten előtt meg ne hajolj!

Zsoltárok könyve 81,10

„A bálványimádás nem pusztán a faragott képek előtti meghajlást jelenti, hanem az a lényege, hogy másba helyezzük bizalmunkat, nem pedig a láthatatlan, mindenható, egy és igaz Istenbe.
Könnyen készíthetünk magunknak istent tapasztalatainkból, vagyonunkból, talentumainkból. Bálvánnyá emelhetjük gyermekünket, feleségünket, férjünket, barátainkat.
Bármit vagy bárkit istenné emelhetünk, amit vagy akit többre tartunk Megváltónknál, és jobban bízunk benne, mint Istenben.
Istenné emelhetjük a kegyelem eszközeit is, ha többre tartjuk ezeket Istennél. Istenné emelheted így a Bibliádat is, ha úgy gondolod, hogy csupán annak olvasására van szükséged anélkül, hogy kérnéd a Szentlélek megvilágosító munkáját és vezetését az életedre nézve.
Láthatjuk tehát, hogy minden ember nagyon könnyen válhat bálványimádóvá.
A bálványimádás gonoszságára egyetlenegy gyógyszer van: ha mindig magunk előtt látjuk az élő Istent. Mert ha elfelejtkezel az élő Istenről, akkor biztos, hogy előbb vagy utóbb bálványistent készítesz magadnak.
Szükségszerűen fakad a mi emberi természetünkből, hogy valamilyen istent imádnunk kell.
Így tehát ahhoz, hogy ne legyenek idegen isteneid, szeretned kell az Urat, az egyetlen élő és igaz Istent teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Bíznod kell Őbenne, és ragaszkodnod kell Őhozzá mindenkor, mindenhol, minden körülmények között!
Az az ember, aki mindenkor Istenre figyel, megelégszik Ővele, és nem vágyik pótszerek után. Az ilyen ember nem vallásos szokásokat alakít ki, hanem személyes közösségben él a az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel. Az ilyen ember elméje nem fordul el a bálványok felé, hanem megtanulja lélekben és igazságban imádni az Istent.
Bárcsak Isten távol tartana minket a bálványimádástól! Aki megtanult a Teremtőben bízni, az nem akarja többé a teremtményekbe helyezni a bizalmát.”  (Spurgeon)
Imádkozzunk:
Mennyei Atyám! Őrizd meg a szívemet a bálványimádás minden formájától. Szentlelked által add meg nekem, hogy egyedül Benned bízzak, és Téged szeresselek teljes szívemből, teljes lelkemből és teljes erőmből. Taníts meg engem lélekben és igazságban imádni és szolgálni Téged. Jézus nevében kérlek.
Ámen