1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Ne legyen teközötted jós, se varázslást űző, jelmagyarázó vagy igéző! Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó. Mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik.

5Mózes 18,10-12

A Biblia egyértelmű különbséget tesz a próféta és a jövendőmondó, valamint a prófécia és a jóslatok között.
E mostani világunkban ezen a téren óriási zűrzavar uralkodik. Ha nem figyelünk, hamar összetévesztjük a jósokat, a jövendőmondókat az igazi prófétákkal. Mi a különbség közöttük?
A próféta Isten kiválasztott embere. Itt Istené a választás joga, nem pedig az emberé. Isten választja ki az emberek közül azt, akit prófétának rendel, nem pedig az ember választja magának ezt a tisztséget.
Jeremiásnak ezt mondta az Úr: „Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, prófétának rendeltelek.” /Jer 1,5/
Aki magát nevezi ki prófétának, az hamis próféta, aki a saját szívéből és a saját lelkéből szól az emberekhez. Mindig az emberekre figyel, és az emberek bámulatát, csodálatát és az elismerést keresi.
Akit pedig Isten választott ki a prófétaság szolgálatára, az Isten Szentlelkére figyel, és Isten Lelke által indíttatva szól. Nem az emberek tetszését és csodálatát keresi, hanem engedelmeskedik az Istentől kapott küldetésének. Ezért nem befolyásolják őt, és nem is irányítják őt az emberi szokások és vélemények.
Az igazi próféták földi sorsa mindig kemény sors volt, tele megvetésekkel, elutasításokkal és üldözésekkel.
Ma nagyon sok önjelölt próféta van, aki a saját képességeivel és tudásanyagával, vagy egyenesen ördögi képességekkel, bűbájjal és különféle varázslási praktikákkal élve ámítja el az embereket.
Isten országában a legnagyobb kárt azok a vallásos emberek okozzák, akik nem engedték, hogy Isten Szentlelke megtisztítsa a szívüket, a szájukat, a gondolataikat. És így megszentelődés, elhívás és kiválasztás nélkül idézik és használják az Isten Igéjét.
Az igazi prófétát Isten megszenteli, és alkalmassá teszi a szolgálatra. Ézsaiás próféta elhívásánál olvassuk, hogyan érintette meg az Úr Ézsaiás ajkát, és hogyan tisztította meg az ő beszédét. /Ézs 6,4-7/
Az internet ma tele van hamis, önjelölt prófétákkal és tanítókkal. Olyan imádságok, tanítások sokasága olvasható és hallgatható, amelyeket csak egy hajszál választ el az Isten igazságától. Ezért sokan nem is veszik észre, hogy itt csalókkal, csalással, igézőkkel van dolguk.
Isten Igéje tiltja a halottakkal való beszélgetést, bármilyen kommunikáció gyakorlását a túlvilágra költözött lelkekkel.
Isten beszéde nem keveredik semmiféle emberi manipulációval. Azt nem lehet úgy szólni, hogy az egyik pillanatban káromló szavakat mondok, a másik pillanatban pedig dicsőíteni akarom Istent. Mert nincs olyan forrás, amelyből egyszerre folyik az édes és a keserű víz is. /Jakab 3,11/
Ha te szeretnéd, hogy ne légy hamis próféták, jósok, igézők és jövendőmondók áldozata, akkor mondd el ezt az imádságot:
Úr Jézus Krisztus! Bocsásd meg nekem, hogy hittem jósok, varázslók, igézők ámításának. Nem tudtam különbséget tenni a hamis és az igaz evangélium között. Szentlelked által szabadíts meg engem az okkultizmus minden befolyásától.
Add meg nekem, hogy belőlem a Te Igéd tisztán, minden hamisság, számítás és keveredés nélkül hangozzon. Ámen