1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Ne félj, csak higgy!

Márk 5,36

Bizonytalan vagy Isten akaratában? Nem ismered az Ő tervét az életedre nézve? Azt kérdezed: Mit akar velem az Isten: megölni vagy megáldani?
A problémákat, a bajokat, a koronavírust ne félelemmel nézd, mert akkor elkap a hisztéria, a pánik.
Vedd körül magadat Isten Igéjével, engedd, hogy a Szentlélek felépítse benned az igazi reménységet. A félelmet ne engedd be a szívedbe!
Mondd, hogy: Stop!
Ez a nehéz helyzet nem a te sírod. Az ördög megásta a sírodat, de Isten azt akarja, hogy a sír üres maradjon.
Vigyázz, ne engedd be a félelmet, a szorongást. Engedd be helyette Isten Igéjét, az életnek beszédét.
Jönnek a hírek, fojtogatják a lelkedet, le akarnak gyengíteni. Kiszolgáltatottnak, árvának érzed magad. Az ördög azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Jézus Krisztus azért jön, hogy életet adjon, és megszabadítsa lelkedet a halálfélelemtől. Ne higgy az ördög hazugságának! Ne tárd ki lelkedet a félelem előtt! Higgy az Isten beszédének, az igaz szónak, mert Igazság által leszel erős. Jézus az igazság.
Isten beszéde békességet ad, ha hittel befogadod, gyógyulást hoz testednek és lelkednek.
Ezért: Ne félj, csak higgy! Élj hitben és reménységben!
A hit nem érzés, nem tapasztalat. A hit Isten Igéjének a meghallása és megvallása. A hit ráállás, ráhagyatkozás Isten Igéjére, az életnek beszédére.
Isten minden igéretei igenek és ámenek. Beteljesednek mindazok életében, akik hittel befogadják.
Legyen hitvallásod: én azért élek, mert Isten kegyelméből élek. Eszem ágában sincs Istennel szembe menni. A világbajnokkal, a világot legyőzővel ne menj szembe! Nyisd meg a szívedet Neki, és békesség költözik az életedbe.

Imádkozzunk:
Bocsásd meg, mennyei Atyám, hogy kinyitottam szívemet a félelem előtt, és beengedtem az életembe. Jézus Krisztus nevében kérlek, hozd ki lelkemet minden sötét szorongásból, és taníts meg hinni a Te beszédednek. Szentlelked által építsd fel bennem az igazi reménységet, mely átvisz minden viharon és nehéz napokon. Ámen