1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Ne aggódjatok a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja.

Máté evangéliuma 6,34


Az ember egyik legfőbb foglalatossága és egyben az egyik legfőbb bűne is az aggodalmaskodás. Miért bűn az aggodalmaskodás? Mert ezzel fejezzük ki kishitűségünket és bizalmatlanságunkat Istennel, a mi mennyei Atyánkkal szemben. Ő ugyanis úgy alkotott meg minket, hogy a mindennapi terhekhez a mindennapi erőt is megígérte. Nem többet és nem kevesebbet.
Az ember azonban szereti összegyűjteni magának a gondokat: a mait, a holnapit és a holnaputánit is. Így vált az ember túlterheltté, mert magára vette azokat a terheket is, amelyek a holnapra tartoznak.
Pedig Isten az Ő gondviselő szeretete által az élet terheit részletekben, napokra és évekre bölcsen elosztva mérte ki számunkra azért, hogy ne roskadjunk össze alattuk.
Pál apostol ezt így mondta: „Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem.” /Fil. 4,13/
Mikor? Ma, itt és most! Jézus segítségét várhatod és megtapasztalhatod most, ebben a pillanatban, abban a helyzetben, amiben éppen vagy.
Isten ellensége, a Sátán újból és újból el akarja figyelmünket fordítani a máról a holnapra, és így tudja telerakni a mát egy csomó félelemmel, aggodalmaskodással, vagy esetleg felelőtlen könnyelműséggel és meggondolatlanságokkal.
Aki enged a Sátán elterelő tevékenységének, az folyton csak aggódik, és sötét gondolatokkal küzd, nem ér rá örülni, és nem tud boldog lenni. Elképzeli, beképzeli a problémákat, és ezáltal elveszti kapcsolatát az élő Istennel, aki most, a mában, a jelen helyzetben tud és akar segíteni.
Jézus Krisztus az Ő Szentlelke által ma hív téged egy egészen új útra: Ne félj attól, ami nincs! S ha majd egyszer mégis meglesz, kapsz hozzá majd elég erőt és kegyelmet.
Ne képzeld be magadnak a problémákat, ne nagyítsd fel! Ne élj a holnapban, élj a mában! Bízzál most az Úrban, szeresd Őt most, és tedd a dolgodat az Ő erejével! Hívd Őt most segítségül, és ne aggódj a holnapért! Mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja.
Ha te nem szeretnél tovább a bizonytalan holnapért és a beképzelt problémáidért aggódni, akkor mondd el ezt az imádságot:
Mennyei Atyám! Jézus Krisztus nevében kérlek Téged, bocsásd meg nekem minden kishitűségemet és bizalmatlanságomat. Kérlek Téged, szabadíts meg engem a holnaptól való félelemtől, és vegyél ki a szívemből minden aggódást.
Én hiszek Benned és szeretlek Téged. Köszönöm, hogy a Te kegyelmed és segítséged minden reggel megújul. Szentlelked által segíts nekem, hogy minden új nap új erővel, új hittel, új reménységgel indulhassak. Ámen