1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik.

Példabeszédek 17,17

A Biblia azt mondja, hogy a hazugság nagyon mélyen gyökerezik az ember természetében. Vérünkké vált. Mert amikor az ember kivonta magát Isten uralma alól, akkor a hazugság atyjának az uralma alá került. Jézus nevezte így az ördögöt: „hazug ő, hazugságnak atyja”. /Jn 8,44/
Ezért van az, hogy a hazugságra való hajlam velünk születik. Ezért tudnak már a kicsi gyermekek is hazudni, mert velük születik az erre való hajlandóság. Aztán otthon is hallják, házon kívül is, és így megszokják. Úgy gondolják: ez hozzátartozik az élethez.
A hazugság olyan, mint a gyom: gyökerestől kell kitépni. A hazugságtól csak Jézus tud megszabadítani.
Az Úr Jézus Krisztus, Isten Fia, a Messiás. Őróla mondja az Isten Igéje: „Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerombolja.” /1Jn 3,8/
A hazugság teljesen hozzánk nőtt, mert az ember mindig menteni akarja magát. Ezért a hazugság az élet minden területére beférkőzött. Sajnos együtt élünk vele, már nem iszonyodunk tőle. Barátunkká, cinkosunkká lett.
Isten Igéje a hazugságot minden tekintetben bűnnek tartja. Akkor vannak-e szükséghazugságok?
Néhány nagyon kivételes helyzetben: amikor valaki életet ment, becsületet ment (például a holokauszt idején). Amikor az igaz barát átvállalja a másik bűnét, a másik nyomorúságát. Inkább ő szenved, csakhogy a gyengét, a kiszolgáltatottat védelmezze.
Így tett velünk a mi Urunk Jézus Krisztus. A mi helyünkre lépett. Átvállalta a mi bűneink büntetését. Ő nem magát mentette. „A mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg.” /Ézs 53,5/
Mert ez a legnagyobb igazság: Jézus meg akart menteni minket, és ezért magára vette a mi bűneinket. Úgy szenvedett, mintha Ő követte volna el azokat. Engedte, hogy Őt bántsák, Őt gúnyolják, Őt ostorozzák, pedig mindezt mi érdemeltük volna.
Önmagát áldozta értünk azért, hogy mi megmeneküljünk. Hogy megszabaduljunk az ördög hatalma alól, a hazugság minden formájától.
Így lett Jézus a mi legigazibb barátunk. Ahogyan Ő mondta: „Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek.” /Jn 15,13-14/
Imádkozzunk:
Úr Jézus Krisztus! Te az én helyemre álltál. Az én bűneimért szenvedtél, mert annyira szerettél. Magadra vetted az én elrontott életemet, és igaz barátként meghaltál értem.
Szabadíts meg engem a hazugság minden formájától, és Szentlelked által taníts meg életeket, becsületeket menteni. Taníts meg engem az igazság útján járni úgy, ahogyan Te is jártál.
Ámen