1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.

Pál második levele Timóteushoz 1,7

A Biblia egyértelműen beszél nekünk arról, hogy a Szentlélek személy. A Szentháromság harmadik személye. Ő az, aki végzi Isten munkáját itt a Földön. Ő az Isten hatalmas és erős karja.
Aki Isten Szentlelkét kapta, az erőt is kapott a mindennapi terhek elhordozásához. Mert most egy nagyon különleges időben élünk. Egy olyan időben, amikor minden új nappal egyre több teher és feladat hárul ránk.
A magunk gyengeségét és erőtlenségét már nagyon jól ismerjük. Tudjuk, mert megtapasztaltuk, hogy sokszor a legkisebb teher is mázsás súllyal nehezedik ránk. Csak úgy roskadozunk alatta. S akkor alig bírjuk elvégezni a mindennapi legegyszerűbb, rutinos tennivalóinkat is.
Egyszóval nagyon nagy szükségünk van Isten Szentlelkének az erejére ma is, most is.
Isten Igéje egyértelműen ír arról, hogy minden erőtlenségünknek és gyengeségünknek az oka a bűn. A mi bűneink juttattak minket ebbe a nagy erőtlenségbe, amiben most vagyunk. Ezért nagyon fontos, hogy ne másokat, ne a körülményeket tegyük ezért felelőssé. A mi bűneinkkel szereztük meg magunknak gyengeségeinket.
De Isten nem akar bennünket ebben az erőtlen állapotban hagyni. Meg akar minket ajándékozni az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a Lelkével.
És ma így hangzik az örömhír: az első Pünkösd óta mindenki veheti Istennek a Lelkét, aki hisz az Úr Jézus Krisztusban, és Őt hittel a szívébe befogadja.
És akkor majd eltűnik a félelem, a bizonytalanság és az erőtlenség az életünkből, és mi is megtelünk Istennek hatalmas erejével.
Akkor már nem üresen fognak kongani a szavaink, amikor Jézusról beszélünk másoknak. Hanem erő lesz benne. Olyan erő, amely másokat is Krisztushoz segít.
Egyszer csak minden meg fog változni az életünkben. Már nem a saját magunk erejéből, hanem Krisztus erejéből fogunk élni.
Imádkozzunk:
Mennyei Atyám! Bocsásd meg minden bűnömet, és vedd el az én erőtlenségemet. Tölts be engem Szentlelkeddel, az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a Lelkével. Jézus nevében kérlek. Ámen