1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Mert aki szeretne örülni az életnek és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot.

Péter első levele 3,10

A Bibliából tudjuk, hogy a velünk született képességeinkkel nem tudjuk megismerni Isten kegyelmét és az irántunk való szeretetét. Egyedül a Szentlélek tud minket alkalmassá tenni arra, hogy megértsük és befogadjuk Isten Igéjét.
Mert miközben hallgatjuk, befogadjuk és elfogadjuk Isten beszédét, a Szentlélek folyamatosan szorítja ki az életünkből azokat az akadályokat, amelyek eddig akadályoztak minket abban, hogy Isten akarata megvalósuljon bennünk.
Mert az Isten beszédének a befogadása minden ember életében egy tudatos vállalkozás.
Mit is jelent ez a gyakorlatban? Például ilyeneket: Minden nap csinálj helyet magadban Isten Igéjének! Vedd el az útból a kacatokat, a szemetet! Tégy félre minden akadályt, a régi, rossz beidegződéseket, minden rád nehezedő terhet és a téged megkörnyékező bűnt. /Zsid 12.1/
Azért, hogy szabad legyen az út Isten Igéje előtt! Hogy ezentúl senki és semmi ne tudja többé feltartóztatni Isten áldásának beáramlását az életedbe.
Mondj igent Isten akaratára! Minden nap újból és újból. Dönts minden nap Isten szeretete mellett!
Így tudsz majd a legjobban felkészülni az előttünk álló nyár napjaira. Ha már most telerakod szívedet és lelkedet Isten beszédével. Ha már most eldöntöd, hogy bárki bármit mond, neked akkor is Isten Igéje lesz az első és a legfontosabb. Ha már most elhatározod, hogy vigyázol a nyelvedre, és nem engeded, hogy az gonosz és álnok beszédeket szóljon.
Akkor Isten ígérete beteljesedik a te életedben is: jó napokat fogsz látni, és örülni fogsz az életnek.

Mert az Istennel való élet mindig öröm. Vidámság, felszabadultság, Isten ajándéka. Azért adja Isten ezt az életet, hogy örüljünk és örvendezzünk annak, és mondjunk Istennek mindig hálát érte.
Ezért örvendezzünk Isten kegyelmének oly módon, hogy viszonozzuk az Ő irántunk való szeretetét jó és kedves beszédekkel! Nem pedig jajjal és panasszal.
A Szentlélek munkája nyomán az öröm beköltözik az életünk minden területére. Ezáltal az öröm nemcsak egy ritkán látott vendég, hanem tartós állapota lesz a szívünknek. Mert ez az öröm Isten kegyelmi ajándéka mindazok számára, akik Krisztusban új szívet, új lelket és egy megújult értelmet nyertek. Az öröm: Krisztus élete bennünk.
Imádkozzunk:
Úr Jézus Krisztus! Bocsásd meg nekem, hogy újból és újból elfelejtkezem arról, hogy a Te örömöd jelenléte az életemben a legszorosabb összefüggésben van a beszédemmel. Bocsásd meg nekem, hogy a nyelvem oly sokszor szólt gonosz és álnok beszédeket, és ezért nem tudtam örülni az életnek.
Szentlelked által segíts nekem, hogy jó napokat lássak, és a Tebenned való örvendezésben minden nap megújuljak.
Ámen