1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.

Pál levele a rómaiakhoz 6,23

Istennel csak egyetlenegy módon kerülhetünk kapcsolatba: Jézus Krisztus engesztelő áldozatának az elfogadása által. Mert Jézus Krisztus a mi bűneinkért halt meg, a mi bűneink büntetését hordozta el a golgotai kereszten. Így tett eleget Isten igazságának, mely szerint a bűn zsoldja a halál.
Aki ezt elhiszi, annak a szívében megszületik az a hit, amelyik képessé teszi őt arra, hogy a körülmények ellenére, vagyis minden körülmények között is reménykedve higgyen.
Mert aki hittel elfogadta Jézus Krisztus érte bemutatott engesztelő áldozatát, megbánta a bűneit, és Jézus bűntörlő vére által megtisztult, az az ember bekerült a kegyelem uralma alá. S ezáltal az életének iránya megváltozott.
Mostantól kezdve Isten kegyelmének a hatálya alatt él, és minden lépése az örök élet felé halad.
Aki pedig még nem fogadta el Isten kegyelmét, az az ember minden lépésével az örök halálhoz, a kárhozathoz jut közelebb. Még akkor is, ha az élete látszólag nagyon sikeres és sokat ígérő élet.
Akkor mégis mi a probléma? Az, hogy rossz az irány. Mert lehet valaki becsületes és szorgalmas, de ha megvetette és elutasította Isten kegyelmét, akkor az élete – minden sikere és eredménye ellenére is – nem a jó irányba halad. Nem az örök élet felé, hanem az örök halál felé tart.
A Bibliából tudjuk, hogy a tékozló fiú életében akkor kezdődött el a változás, amikor elindult hazafelé. Amikor életének az iránya megváltozott. Még nagyon rosszul nézett ki: rongyos volt a ruhája, ragadt a haja, piszkos volt az arca és a disznóól szaga még nagyon érződött rajta. De akárhogyan nézett is ki, a lényeg a lényeg: most már hazafelé tartott.
Ugyanis a megtért ember nem tökéletes ember, nem bűntelen, hanem nagyon is gyarló és esendő. Rajta van még a régi, hiábavaló életének a nyoma, de már hazafelé tart. Hátat fordított a disznók vályújának. Már megutálta azt az életet, elfordult és elszakadt tőle. Elindult hazafelé, minden lépésével egyre közelebb az atyai házhoz.
A te életed melyik irányba halad? Minden lépéseddel magabiztosan és gőgösen elfelé hazulról, vagy pedig már magadat megalázva, Isten kegyelmére várva hazafelé, az örök élet, az üdvösség felé?
Mert a bűn zsoldja a halál. Ez azt jelenti, hogy a legkisebb bűn is halálra fertőzi az életedet. A halál, a kárhozat felé sodor egyre közelebb.
Erre egyetlenegy gyógyszer van: Jézus vére. Mert Jézus Krisztus bűntörlő vére meg tudja állítani életedben a romlás folyamatát, és el tud téged indítani a gyógyulás irányába.
S akkor Isten kegyelmének az ereje megtöri életedben a halál erejét, és megkapod Isten kegyelmi ajándékát: az örök életet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.
Imádkozzunk:
Mennyei Atyám! Nem akarok többé egy lépést sem megtenni Nélküled, gőgösen hátat fordítva Neked. Bocsásd meg minden tékozlásomat, eltévelyedésemet. Add meg nekem is az örök élet kegyelmi ajándékát, hogy minden lépésemmel egyre közelebb jussak Hozzád.
Jézus Krisztus érdeméért.
Ámen