1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Mária ezt mondta: Íme, az Úr szolgálóleánya, történjék velem a te beszéded szerint!

Lukács evangéliuma 1,38

Karácsonyhoz közeledve tegyük fel azt a legfontosabb kérdést, amely mindnyájunkat érint: Meg lehet-e változtatni az embert? Meg tudunk-e változni? És ha igen, akkor ki vagy mi változtathat meg minket?
Erre a kérdésre ma sokan mondanak sokfélét. Például ilyeneket: „A változásban segít a jó pedagógia, az önfegyelem, a különböző tréningek és gyakorlatok. Meditációk, a jóra való törekvés és a nevelés.”
Folytathatnánk a sort, de most nézzük meg azt, hogy mit mond erről nekünk a Biblia.
Isten Igéje szerint nem folytonos törekvés által lehetünk egyre jobbakká, hanem Isten egyszeri, teremtő beavatkozása által lehetünk egy egészen más emberré. Hogyan történhet ez meg?
Pontosan úgy, ahogyan Jézus emberi teste megfogant Mária méhében. Mária is hallotta az Igét, amit Isten neki üzent. Azt komolyan vette, hittel és alázattal befogadta, és ez az Ige a Szentlélek munkája által testté lett benne. Így fogant meg Jézus emberi teste.
Ez velünk is így történik: hallgatjuk az Igét, olvassuk az Igét. Odafigyelünk rá. Nem szórakozottan, nem mással foglalkozva, nem fáradtan, nem unottan, nem félvállról véve, hanem úgy, ahogy az énekünk is mondja: „A lelkem megfeszül, s a hallásban segít.” /új énekeskönyv 824. dics. 5.vers/
S ha hittel befogadjuk Isten Igéjét, az egy új életet teremt bennünk: Krisztus életét. Mert a hittel és alázattal befogadott Igének ilyen a természete: létrehoz valamit, ami előtte nem volt. Isten teremtő ereje megnyilvánul oly módon, hogy a szívünk és az egész életünk megváltozik. Egy új teremtés születik: más emberré leszünk.
Mit mond akkor Isten Igéje a változásról? Nem azt mondja, hogy Isten jobbá formálgat minket, hanem azt mondja: teremt. Megalkot valamit, ami addig nem létezett. Nem fejlődés, nem oktatás, nem szoktatás, nem tanítás és nem nevelés eredményeképpen születik ez meg bennünk, hanem Isten teremtő szavának a munkája nyomán.
Mert Isten nem besegítő családtag, nem is üzletember, akivel üzletelni lehetne. Őt nem lehet lefizetni, sem megfizetni, sem megvezetni. Ő a Teremtő, Aki a teremtés hajnalán így szólt: „Legyen!” És lett! Lett ég és föld, lett világosság, fű, fa, virág. Lett állat és lett ember. Mert Ő szólt, és amire azt mondta: „Legyen!”, az előállt.
Így szól bele ma is azok életébe, akik az Ő szavát hittel befogadják. Természetesen a tanulásnak, a gyakorlásnak, az önfegyelemnek is nagy jelentősége van a keresztyén életben, de soha nem helyettesíthetik Isten teremtő munkáját.  Csupán megerősítik, folyamatossá teszik és elmélyítik Isten áldását az életünkben.
Imádkozzunk:
Teremtő Istenem! A Te szolgád vagyok, történjék velem a Te beszéded szerint. Add, hogy bennem is megfoganjon az új élet: Krisztus élete. Szentlelked által teremts újjá engem. Változtass meg, és tégy más emberré. Jézus nevében kérlek.
Ámen