1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölccsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által.

Pál második levele Timóteushoz 3,14-15

Isten tenyerén – 55. rész
Még Vereben laktunk, amikor 1982 nyarán felkeresett bennünket egy kedves holland gyermekmisszionárius, Ina Tween. Egy egész hetes komplett gyermekprogramot hozott el a számunkra, amit még azon a nyáron meg is valósítottunk a verebi gyülekezetben.
Mi is volt ebben a gyermekek számára készült csomagban? Különböző bibliai történetekhez flanelképek. Minden történethez külön-külön egy nagyon ötletes kézimunka. Egy jelenléti napló különféle pecsétformákkal. Valamint a témához kapcsolódó ügyességi feladatok, játékok. Még ma is használjuk ezeket.
Ő is velünk maradt, és aktívan bekapcsolódott a gyermektáborunkba. Nagyon sokat tanultunk tőle. A mai napig hálásak vagyunk azért, hogy megismerhettük őt, és együtt szolgáltunk a gyermekek között.
Később, amikor már Gerjenben voltunk, oda is eljött még két nyáron. Egy-egy újabb egyhetes gyermekprogrammal, sok-sok jó ötlettel és gondolattal. Mindig örültünk a jövetelének, de sajnos egyszer aztán teljesen elmaradt. Hiába próbáltuk elérni, már nem tudtuk. Azóta sem tudjuk, hogy mi történt vele. Mivel családja nem volt, tőlük sem tudtunk érdeklődni.
Legyen áldott az Úr azért, hogy ismerhettük őt, és rajta keresztül felkészülhettünk a gyermekek között végzett szolgálatainkra!
Ina kérésére és megbízásából több gyermekek számára készült bibliai sorozatot le is fordítottam magyar nyelvre. Nagy örömet jelentett és jelent ma is számomra a gyermekek közötti szolgálat.
A legsúlyosabb bűnök egyikének tartom, amikor a gyermek lelkében megszületett hitet valaki semmibe veszi, nevetségessé teszi, vagy egyenesen megtapossa és hitetlen szavakkal kioltja.
A tegnapi napon búcsúztunk vejünk édesapjától, Tavasz Lászlótól. Dóri lányommal együtt elvállaltuk a 7 unoka felügyeletét. Két és fél hónapos kortól egészen 14 éves korig terjedő korosztályban.
Ó, micsoda kincsek, micsoda ajándékok! Micsoda feladat és micsoda felelősség! Úgy lenni, tenni és szólni a gyermekek között, hogy ők Krisztust lássák bennem. Amikor szólok, Krisztust hallják. Hogy egész lényemmel gyengítsem a Gonosz hatását, és Isten Szentlelkének erejével erősíthessem az Úrtól való jót az életükben.
Napi imádságom:
Úr Jézus Krisztus! Add, hogy minél több gyermek halljon Terólad ezen a világon. Adj istenfélő szülőket, nagyszülőket, lelkészeket és tanítókat. Gátold meg a gyermekek megrontásának minden formáját. Szentlelked által add meg, hogy egy új, Téged szerető és szolgáló generáció nőhessen fel. Ámen

Kertész Péterné Horváth Ilona református lelkész