1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Jézus akkor így felelt neki: Ma lett üdvössége ennek a háznak.

Lukács evangéliuma 19,9


Mit ért a Biblia üdvösség alatt? Isten halhatatlan, tiszta és boldog világát, mely semmiképpen nem azonos a mi mulandó, beteg, bűnnel fertőzött életünkkel.
Ez az Istentől jövő, örökkévaló, tiszta, boldog élet nem a meghalás pillanatában váltja fel a földi életet, hanem már itt a földön, a Jézussal való döntő találkozás alkalmával valóság lesz.
Tehát nem úgy néz ki az ember élete, hogy egyik része a sírig tart, a másik része pedig a síron túl kezdődik. Hanem ennek a nagy szétválásnak, a múlandóból az örökkévalóba való belépésnek már itt, a földi életben meg kell történnie.
Ez a döntő, nagy változás akkor történik meg az ember életében, amikor életének egy pontján, személyesen, névre szólóan meghallja Isten hívását.
Amikor egy istentiszteleten, vagy egy bibliaolvasás alkalmával eltalál az Ige. Betalál a szíved közepébe, és már tudod, hogy nem térhetsz ki előle. Mert az Ige mindig választ vár.
És ha te igent mondasz Isten hívására, akkor az életed szétválik egy ezelőttire és egy ezutánira.
S akkor Isten Szentlelkének világosságában meglátod, hogy mi volt ezelőtt az életed: kár és szemét, hiábavaló, elveszett, elrontott, Krisztus nélküli lét.
Pál apostol ezt így mondja: „Jézus Krisztusért kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem.” /Fil. 3,8/
Így kezdődik el az igazi élet: az üdvösség. Mert csak a Jézus Krisztus befogadása által elnyert élet nevezhető igazi életnek. S majd a halál után ez a most, ma kapott üdvösség ki fog teljesedni egy örökkévaló, zavartalan együttlétre a Szentháromság Istennel.
Micsoda különbség van az ezelőtt és ezután, az egykor és a most között! A megtért ember életében az egykor és a most között ott áll Jézus Krisztus, az Isten Fia, a Megváltó és a Szabadító.
Aki ma is mindent újjá tesz azok életében, akik megnyitják Előtte a szívüket, a házukat, az egész életüket.
Mert Jézus Krisztus azért jött el erre a Földre, azért halt meg, és azért támadt fel a halálból, hogy neked is legyen ma, most ilyen üdvösséged. Nem majd egyszer, valamikor, hanem éppen ma. Itt és most.
Jézus mindenkit, aki meghallja az Ő szavát, új emberré, más emberré akar és tud tenni. Az Ő munkája mindig: helyreállító munka. Azt az életünket, amit elrontott mindenféle baj, bűn, betegség, a környezet, a rossz társaságok, barátok, a sok csalódás és a kudarcok, azt Ő a kezébe veszi, és az Ő kezében újra szép, jó, eredeti rendeltetésének és céljának megfelelővé teszi.
Ha szeretnéd, hogy ez az üdvösség ma a tied legyen, mondd el ezt az imádságot:
Úr Jézus Krisztus! Tudom, hogy engem is hívsz ma egy Veled való személyes találkozásra. Bocsásd meg nekem, hogy sokszor úgy tettem, mintha nem hallanám ezt a hívást. Bocsásd meg minden bizalmatlanságomat és a fenntartásaimat Veled szemben. De most kérlek Téged, vedd kezedbe az én elrontott, elveszett, Nélküled való életemet, és Szentlelked által adj látható és tapasztalható változást az életemben, a körülményeimben. Köszönöm, hogy meghallgattál. Ámen

Kertész Péterné református lelkész
jogvédelem