1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni.

Galata 5,1


A Biblia elején arról olvasunk, hogy Isten ellensége, a Sátán hazugság által kényszerítette rá az akaratát az emberre. Így hozta létre Isten szép világával szemben a hazugság világát, amelybe varázslás által rántotta bele az első emberpárt. Azóta is ez az alapja minden varázslásnak.
Azt mondta Évának: „Dehogy haltok meg! Hanem azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten: tudni fogjátok, hogy mi a jó és mi a rossz.” /1Mózes 3,4-5/
Kívánatossá tette Éva számára a tiltott gyümölcsöt azért, hogy tévútra vigye őket, s majd tudjon uralkodni felettük.
S mi lett a vége az ördög nagy manipulálásának? Az első emberpár nem mindentudó lett, hanem a sötétség, a vakság és a félelem költözött bele a lelkükbe. Elveszítették Isten jelenlétét, Isten oltalmát. Ezzel együtt a tökéletes biztonságot is, s az ember így lett halandó, kiszolgáltatott és védtelen.
Isten magasságába és mindentudásába akartak felemelkedni, teljes szabadságra vágytak. Ehelyett a Sátán fogságába kerültek, és a bűn rabszolgái lettek.
Olyan sötétség és vakság telepedett rájuk, hogy képtelenné váltak arra, hogy saját tényleges állapotukat, helyzetüket és sorsukat felismerjék, megértsék, és jól értelmezzék.
Mert az Isten nélküli létben nincs élet, csak elveszettség, kilátástalanság és a Gonosz terveinek való kiszolgáltatottság.
De Isten nem akarta az embert ebben az állapotában meghagyni. Ezért készítette el Jézus Krisztus Földre jövetelében, halálában és feltámadásában a szabadulás útját az ember számára.
Mert Jézus Krisztus azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. /Lukács 19,10/
S azóta az embernek van lehetősége arra, hogy elbúcsúzzon a sötétségtől, a félelmeitől, a test megromlott vágyaitól, az Isten elleni lázadástól, és megragadja az igazi szabadságot, amelyet Jézus Krisztus hozott el a számunkra.
Ez a szabadság azonban nagyon törékeny. Nagyon kell vigyázni rá. Mi magunkat nem tudjuk megtartani ebben a szabadságban, mert a bűn az ajtó előtt leselkedik, és szüntelenül be akar surranni, és ránk akar ugrani. Vissza akar vinni a szolgaság igájába, az Isten akaratával szembeni engedetlenség állapotába. /1Mózes 4,7/
Akkor hogyan tudunk mi megmaradni a Krisztus iránti egyenességben, őszinteségben, a Vele való bizalmi kapcsolatban? Egyedül a Szentlélek ereje és világossága által!
Ha te nem szeretnéd, hogy az ördög elvarázsoljon, és újból a szolgaság igájába hajtson, akkor mondd el ezt az imádságot:
Úr Jézus Krisztus! Kereszthaláloddal és feltámadásoddal megnyitottad előttem az utat az igazi szabadság felé. Bocsásd meg nekem, hogy sokszor elhittem az ördögnek, hogy a Neked való szolgálat az nem szabadság, hanem rabság.
Szentlelked által erősíts meg engem, és tégy szilárddá, hogy meg tudjak maradni a Tőled kapott szabadságban. Ámen

Kertész Péterné református lelkész
jogvédelem