1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja.

Zsoltárok 145,18

A próbák, a nehézségek, betegségek, megszorítások különböző módon érintik a lelkünket: van, akit meglágyít, van, akit megkeményít. Valakit Istenhez közel visz, valakit Istentől eltávolít. Az egyik istenfélő lesz, a másik istentagadó. Az egyik még bűnösebb lesz, a másik megtisztul. 
Vészhelyzet van. Fenyeget a koronavírus. Ez most mindent átalakított: a gyermekek otthon vannak, a felnőttek otthonról dolgoznak, a család egész nap össze van zárva, egymásra lettünk utalva. Van, aki már nem dolgozik, van, aki munkát keres, van, aki idős, van, aki fiatal, de mindenkit arra kérnek: „Maradj otthon!” Kiderül, ez nem is olyan egyszerű feladat.
Ez az új helyzet merre, hova viszi a lelkedet?  Keménnyé teszi, vagy alázatossá? Önérzeted „ronggyá válik”, a „szikla-dac finom porrá málik”? – ahogy Reményik Sándor mondja egyik versében, vagy pedig kővé lesz a szíved, és szembefordulsz Istennel?
„Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad.” /Jakab 4,6/
Ezért alázzuk meg hát magunkat Isten hatalmas keze alatt, most még inkább, mint valaha!
A Szentlélek vissza akar téged vezetni az Istennel való négyszemközti közösségbe, egy őszinte, imádkozó életbe, mert ezen a téren nagyon sok a rendetlenség, nagyon sok a hiányosság. Ugyanis a Biblia szerint az imádság nem rohanás, nem kapkodás, nem egy üres, letudni való vallásos gyakorlat, hanem szívünk őszinte kitárulkozása a mindenható Isten előtt. „Közel van az Úr mindenkihez, aki igazán hívja Őt.”
Hívd Őt igazán, teljes szívedből! Keresd Őt buzgón, ne fáradj bele! „Az Úr elé, ha tárod a szív alázatát, Őt nem hiába várod, betér hozzád, s megáld. A testi gőg: halál! De bűnödet, ha bánod, Szentlelke bőven árad, s a szív üdvöt talál.” /312.ének 3.vers/

Imádkozzunk:
Mennyei Atyám! Jézus Krisztus nevében jövök Hozzád. Bocsásd meg szívem minden gőgjét és keménységét. Taníts engem imádkozni őszinte, alázatos lélekkel, hogy a Te közeledben maradhassak életem minden napján.
Ámen