1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Ki veheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet, Istenem!

Zsoltárok 19,13

Jézus Krisztus nem azért hozta el az életet, hogy hozzátegye a halálhoz. Nem azért hozta el a jót, hogy hozzátegye a rosszhoz. Nem azért halt meg értünk a kereszten, hogy egész földi életünkben titkos bűnök rabságában, elzárva éljünk az Isten Országának javaitól.
Jézus Krisztus legyőzte a bűnt, a betegséget, a halált, az ördög minden munkáját. Azért jött, hogy szétválassza, éles határt húzzon az élet és a halál, a jó és a rossz, a bűn és az igazság között. Ezért vette magára a mi bűneink bűntetését, fájdalmainkat, erőtlenségeinket és betegségeinket. Ő ma is életmentő, életet adó, életet védelmező. Hív bennünket, hogy ragadjuk meg az Ő megmentő kezét, hogy ezáltal ki tudjon menteni minket minden sötétségünkből. Szentlelke és Igéje által megállít most téged is, és felkínálja számodra életed teljes helyreállítását.
Az igazság felemel, a bűn pedig megnyítja az ajtót a Sátán angyalai, a démonok előtt. Ha titkos bűnöket rejtegetünk, védtelenné válunk a gonosz erőkkel szemben. A titkos bűn megkeményíti, bezárja a szívedet Isten Igéje és a Szentlélek munkája előtt.
A rejtett, titkos bűnök elválasztják egymástól a házastársakat, megrontják a szülők és gyermekek kapcsolatát, a gyülekezetben megszomorítják Isten Szentlelkét, ezáltal megakadályozzák Isten Országának a növekedését.
Mit tegyünk azért, hogy mindez ne így legyen?
Ne csak Istennek mondd el! Valld meg és mondd el annak is, aki ellen vétettél: a házastársadnak, a gyermekednek, a szüleidnek, a gyülekezetben is azoknak, akiket megszóltál, kritizáltál, lenéztél és kibeszéltél.
Ahhoz, hogy Krisztus gyógyító és szabadító ereje elérje az életedet, el kell húzni a sötétítő függönyt, be kell engedni Isten Igéjének világosságát, nyilvánosságra kell hozni a titkos és rejtegetett bűnöket.
”Ha megvalljuk vétkeinket, Ő hű és igaz, és megtisztít minket minden hamisságtól.” (János 1.levele 1,9) Jézus ma is Szabadító, hatalmas Úr és Király.

Imádkozzunk:
Mennyei Atyám! Jézus Krisztus nevében kérlek, mutasd meg nekem az én titkos bűneimet. Nem akarom azokat tovább rejtegetni . Kész vagyok megbánni és megvallani minden hamisságomat, hogy Jézus Krisztus vére által megtisztuljon, meggyógyuljon az életem. Titkos bűneimből szabadíts meg engem, Istenem. Ámen.