1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Jézus mondja: Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.

János evangéliuma 15,4.5

A Bibliából megtudjuk, hogy elveszettek vagyunk, és magunktól nem tudunk Isten tetszésére élni. Ezért kellett Jézusnak eljönnie és értünk meghalnia.
Amikor Jézust és az Ő helyettes áldozatát hittel elfogadjuk, és befogadjuk Őt a szívünkbe, akkor Isten újjáteremtő ereje belép az életünkbe, és ezáltal minden újjá lesz bennünk.
A Szentlélek elkezdi átformálni egész lényünket úgy, hogy egyre inkább kiábrázolódjon rajtunk Krisztus arca, Krisztus természete.
Ez nem egyik napról a másikra történik. Ez egy folyamatos növekedés Krisztusban, egy folyamatos megmaradás Krisztus és az Ő Igéje mellett.
Így a Szentlélek munkája nyomán a Biblia igazságai megelevenednek a számunkra. Isten Igéje élővé és hatóvá válik. Már nem holt betű többé, nem csupán papírra vetett szavak, hanem étel és ital. Mindennapi kenyér, melyet örömmel fogyasztunk. Élő víz, mely szomjunkat oltja. S közben részünkké válik: testünkké és vérünkké.
Ezáltal egy új identitás, egy új teremtés születik meg bennünk. Már nem az határoz meg minket, amit mi tettünk vagy teszünk, hanem az, amit Krisztus tett értünk.
És ha Krisztusra, az Ő váltsághalálára nézünk, ez segít nekünk szüntelenül alázatban és a Tőle való függésben megmaradni. S egyre inkább megértjük és megéljük Jézus szavainak az igazságát: „Nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.”
Ezért engedjük most Isten szeretetét, mely Jézus Krisztusban jelent meg ezen a Földön, egészen mélyre belegyökerezni a szívünkbe! Olyan mélyre, ahol már meg tud születni bennünk az Isten iránti viszontszeretet.
Mert Ő előbb szeretett minket. /1Jn 4,19/ Ő megelőzött minket. És ha az egész életünk belegyökerezik, belenő Isten teremtő, megváltó és megszentelő szeretetébe, akkor minden szavunk, tettünk és gondolatunk Őt fogja hirdetni. Őt dicsőíti bennünk és általunk minden. Ezáltal nyer értelmet földi létünk minden napja, és így készít fel minket Isten az örökkévalóságra: a Vele való örök életre.
Imádkozzunk:
Úr Jézus Krisztus! Most már tudom, hogy Nélküled nem tudok Isten tetszésére élni. Ezért kérlek Téged, Szentlelked által add meg nekem, hogy az életem belegyökerezzen abba a szeretetbe, amit Te mutattál be értem a kereszten.
Segíts Benned maradni, és Téged viszontszeretni életem minden napján.
Ámen