1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Jézus mondja: Én vagyok a jó pásztor. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem.

János evangéliuma 10,11.27

Ismerjük a mondást: „Utólag könnyű okosnak lenni.” Sokan elmondhatjuk, hogy más döntéseket hoztunk volna életünk bizonyos területein, ha tudtuk volna a múltban azt, amit ma tudunk. De már nem léphetünk vissza az időben, és nem tehetjük meg nem történtté azt, amit elkövettünk.
Akkor mit tehetünk most, ez év utolsó napjaiban? Azt, hogy nem megyünk tovább a rossz irányba, nem folytatjuk a magunk választotta utakat, és nem maradunk meg a bűneinkben, tékozlásainkban.
Sokkal inkább bevalljuk, hogy hibáztunk, megtérünk, és így egy megtisztult, megkönnyebbült lélekkel tudunk majd belépni az új esztendőbe.
Jézus Krisztus megfizette az árat azért, hogy a múltban elkövetett bűnökre bocsánatot nyerjünk. Ő életét adta a juhokért. /Jn 10,11/ Az Ő érettünk bemutatott engesztelő áldozata lehetővé teszi számunkra, hogy tanuljunk a hibáinkból, és ne ismételjük meg azokat többé az új évben.
Ilyenkor, december utolsó napjaiban különösen is szükségünk van Isten kegyelmének bűneltörlő és mindent újjá tevő erejére. Mert ha megmaradunk a múlt vétkeiben, a múltunk feletti kesergésben, akkor megsértjük a kegyelem Lelkét, és azt az áldozatot, amelyet Jézus értünk a kereszten bemutatott.
Isten Jézus Krisztusban megjelent kegyelme egy mérhetetlen és emberi értelemmel fel nem fogható csoda. Ha megnyitjuk szívünket Isten kegyelmének a munkája előtt, akkor lehetővé válik számunkra a lehetetlen: nem ragadunk bele a múltba, nem maradunk meg a múlt bűneiben, hanem hit által új lehetőségeket kapunk.
A Szentlélek egy nagyon kegyelmes, irgalmas és türelmes vezető. Nem állít meg minden utcasaroknál, és nem kiabálja le a fejünket ekképpen: „Te idióta! Hát nem megmondtam, hogy fordulj jobbra. Ezt jól megcsináltad! Most már találj haza magadtól, én odébb álltam.”
Ha tudatlanság, elbizakodottság, figyelmetlenség vagy lázadás miatt nem sikerült a helyes irányba befordulni, de te megállsz, elismered a bűnödet, bocsánatot kérsz, megtérsz és átveszed Istentől a kegyelmet, akkor meghallod a Jó Pásztor halk és szelíd hangját: „Újratervezés.”
Isten Szentlelke most arra kér téged, hogy egyetlen napot vagy órát se vesztegess többé arra, hogy rossz irányban folytatod az életedet. Ezentúl még jobban kell figyelni a Jó Pásztor hangjára, hogy „valamiképpen el ne sodródjunk”. /Zsid 2,1/
Ha követed Őt, akkor az Ő hűsége és szeretete megóv téged a veszedelem idején is. Mert a Jó Pásztor szembeszáll a farkassal, és megvédi az Ő nyáját. Mi már tudjuk, hogy a világ összes farkasától sem kell félnünk, ha Krisztus nyájához tartozunk, ha az Ő hangjára hallgatunk és Őt követjük.
Ha szeretnéd, hogy a Jó Pásztor védelme és oltalma legyen veled évzáráskor, évkezdéskor és az új év minden napján, akkor mondd el ezt az imádságot:
Úr Jézus Krisztus! Te vagy a Jó Pásztor. Bocsásd meg nekem, hogy sokszor nem hallottam meg a Te hangodat, és rossz irányba kanyarodtam. Téged akarlak követni, Rád akarok hallgatni. Szentlelked által nyisd meg az én füleimet, hogy mindig halljalak Téged, és engedelmes szívvel kövesselek. Légy oltalmam, váram, erős Istenem az új esztendőben is.
Ámen