1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Jézus Krisztus önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé.

Titusz 2,14


A Biblia szerint egyedül Isten hatáskörébe tartozik az, hogy Igéje és Szentlelke által az embert megszólítsa, megigazítsa, megszentelje és megtisztítsa. Hogy Jézus Krisztus által felkészítsen magának egy „kiváltképpen való népet”. /Károli fordítás/
Ezt Ő úgy teszi, hogy először rámutat a bűneinkre, mert a bűn elválaszt bennünket Istentől, és távol tart az Ő szeretetétől. Azután megmutatja a gyógyulás, a szabadulás útját, amely egyes egyedül és kizárólag az őszinte, szívből jövő bűnbánatból indul el. S így érkezik majd el az ember a Jézus Krisztusban megjelent kegyelem elfogadásához.
Az utolsó idők jeleként említi a Biblia a hamis tanítókat és ámítókat, a gonosz embereket, „akik még tovább mennek a rosszban, tévelyegve és másokat is megtévesztve.” /2Tim. 3,13/
Ők úgy beszélnek Isten szeretetéről, hogy kihagyják Jézus Krisztus bűntörlő és szabadító vérének az erejét. Kihagyják az őszinte bűnbánatot, és a „szeressük egymást, gyerekek” szirupos, ömlengős, meghamisított evangélium jegyében egyre többek lelkét akarják a homályba és a sötétségbe juttatni.
Így ír róluk Pál apostol: „Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tudatlanságukban, és megkeményedett a szívük.” /Efézus 4,18/
Péter levelében pedig ezt olvassuk a hamis tanítókról: „Ezek elhagyták az egyenes utat és eltévelyedtek. Víztelen források, forgószéltől sodort ködfoszlányok, akiknek a sötétség homálya van fenntartva.” /2Péter 2,15.17./
Isten Szentlelke az igazság Lelke, Aki azért mutat rá a vétkeinkre, bűneinkre, mert segíteni akar rajtunk. Jobbá akar tenni, szebbé, tökéletesebbé. Fel akar készíteni minket az Isten által számunkra elkészített jó cselekedetek elvégzésére. Nem elpusztítani, tönkretenni akar, hanem felemelni, és bevinni Isten jelenlétébe.
„A hamis tanítók pedig veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni közétek. Ezekkel megtagadják az Urat, aki őket megváltotta, így gyors pusztulást hoznak magukra. Sokan fogják követni őket, és miattuk káromolni fogják az igazság útját, benneteket pedig szép szavakkal fognak kifosztani kapzsiságukban.” /2Péter 2,1-3/
Az ördög azért jött, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Jézus Krisztus pedig azért, hogy életünk legyen és bőségben éljünk. /János 10,10/
Ha te nem akarod, hogy téged a hamis tanítók és ámítók becsapjanak, és szép, hízelgő beszédekkel eltántorítsanak a Krisztus igazságától, akkor mondd el ezt az imádságot:
Úr Jézus Krisztus! Köszönöm, hogy Te önmagadat adtad értem, hogy megszabadíts engem minden gonoszságtól, hogy megtisztítsd az életemet, hogy egészen a Tiéd legyek.
Jöjj, Szentlélek, küldd el a Te világosságodat, hogy különbséget tudjak tenni az igaz és a hamis evangélium között. Segíts, hogy ne tévedjek el, hanem hűségesen megmaradhassak az Igével és Jézus Krisztussal való közösségben. Ámen

Kertész Péterné református lelkész
jogvédelem