1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és ezt mondta: Akarom. Tisztulj meg!

Máté evangéliuma 8,3

A Bibliában azt olvassuk, hogy Jézus bárhová ment, mindenhova özönlöttek utána az emberek, hogy hallják azt, amit mond, és lássák azt, amit cselekszik. /Mt 8,1/
„És íme, odament egy leprás, leborult Jézus előtt, és ezt mondta: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz.” /Mt 8,2/
Mit jelentett abban az időben leprásnak lenni? Ennyit: menthetetlenül elveszett, halálra ítélt. Egy olyan ember, aki számára már nincs segítség, nincs reménység, nincs szabadulás. Csak nyomorúság, fájdalom és kilátástalanság. S ahogy telnek a napok, úgy növekszik a sötétség és a félelem.
Mivel fertőző betegsége volt, nem élhetett együtt a családjával. Ha emberek közelébe ment, messziről kiabálnia kellett: „Tisztátalan vagyok! Tisztátalan vagyok!”
Az ilyen embernek már csak egyetlenegy vágya volt: mindenáron eljutni Jézushoz! Senkivel és semmivel nem törődve átvergődni a tömegen, és leborulni Jézus lábai elé. Mint egy olyan ember, aki tudja, hogy most vagy soha. Élet vagy halál függ ettől a találkozástól.
Milyen keveset tudott ez a leprás Jézusról, és mégis hogy bízott Benne! Ezt mondta Neki: „Ha akarod, megtisztíthatsz.” Feltételezte Jézusról, hogy Ő tud segíteni. Csak abban nem volt még biztos, hogy vajon akar-e segíteni.
Mi már tudjuk, hogy Jézus akar mindenkin segíteni. Mert azt is tudjuk, hogy Ő akarta a megváltást. Ő önként vállalta a kereszthalált: Ő akart meghalni értünk és helyettünk. Ő maga adta oda az életét, hogy majd újból visszavegye azt. /Jn 10,17-18/
Jézus egész földi élete, halála és feltámadása azt üzeni nekünk, hogy Ő akarja a mi üdvösségünket. Ő akarja a mi testi-lelki gyógyulásunkat. Ő akarja a bűneinkből való szabadulásunkat és megtisztulásunkat.
Hallod ezt? Jézus akarja! Hallod? Most már csak az a kérdés, hogy akarod-e te is azt, amit Jézus akar.
„Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és ezt mondta: Akarom. Tisztulj meg! És azonnal megtisztult a leprától.” /Mt 8,3/
Mert találkozott a két akarat: a leprás akarata Jézus akaratával. És azonnal megtörtént a lehetetlen: a leprás meggyógyult. Jézus valóban megtisztította őt. Mert Jézus tényleg képes volt arra, hogy ezt megtegye. Jézusnak volt hatalma rá.
Jézus ma sem mondja senkinek, aki Őhozzá jön: „Nagyon sajnálom, de rajtad már nem tudok segíteni. A te bajod meghaladja még az én képességeimet is.”
Nem! Ellenkezőleg! Jézus téged is vár, mert rajtad is akar segíteni. Ezért gyere bátran, borulj le Előtte, és meg fogod tapasztalni, hogy „Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.” /Zsid 13,8/
Imádkozzunk:
Úr Jézus Krisztus! Hozzád jövök, mert tudom, hogy Te akarsz és tudsz rajtam segíteni. Gyógyíts meg, tisztíts meg, szabadíts meg engem.
Ámen