1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Jézus ekkor ezt mondta: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.

János evangéliuma 8,12

Mostantól kezdve hosszabbodnak a nappalok, és rövidülnek az éjszakák. Napról-napra több lesz a világosság körülöttünk.
És vajon bennünk? A világosság vagy a sötétség hódít majd magának egyre nagyobb teret? Isten országának világossága vagy a Sátán királyságának a sötétsége vesz uralmat rajtunk? Krisztus vagy Béliál? /2Kor 6,15/
Karácsonykor Jézus Krisztus születését ünnepeljük. Ez az esemény világtörténelmi jelentőséggel bír, ugyanis Jézus Krisztus személyében eljött ebbe a világba az igazi világosság. /Jn 1,9/
Mert Krisztus a világ világossága. Az Ő megdicsőített személye valódi, látható fény forrásául is szolgál majd az új világban: „és a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a Bárány.” /Jel 21,23/
A Biblia tanítása szerint az emberben nincs világosság. A világosságban csak akkor részesülünk, ha kapcsolatba kerülünk Jézus Krisztussal, és megnyitjuk Előtte a szívünket.
„Mert az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség.” /1Jn 1,5/ Isten Fiának, Jézus Krisztusnak a megszületésével elkezdődött a sötétség visszaszorítása ezen a Földön.
Ezért a karácsonyi örömüzenet lényege ez: „múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság.” /1Jn 2,8/ Ezt a világosságot az ember nem a saját lelkéből és saját erőfeszítései által szabadítja fel, hanem kívülről kapja Isten ajándékaként az Úr Jézus Krisztus személyében.
Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása egyértelműen bebizonyította számunkra azt, hogy a sötétség hatalma legyőzetett, és a világosság diadalt aratott minden pusztító, ördögi erő felett.
De mégis tudjuk, látjuk, saját bőrünkön érezzük, hogy a világosság és a sötétség közötti küzdelem még nem ért véget Jézus megszületésével. Tovább folytatódik a harc, s ez a harc egyre valóságosabb és egyre keményebb lesz.
A sötétség birodalmának teljes felszámolása majd csak az új ég és az új föld megszületésével történik meg. /Jel 21. rész/
Addig is mi a mi feladatunk? Az, hogy kövessük a betlehemi csillagot. Hogy kövessük Krisztust, a világ világosságát, mert aki Őt követi, az nem jár többé sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.
Imádkozzunk:

Úr Jézus Krisztus! Köszönöm, hogy megszületéseddel elhoztad erre a Földre az igazi világosságot. Te magad vagy a világ világossága, Aki győzelmet arattál a sötétség minden ereje felett.
Szentlelked által add meg nekem, hogy ne járjak többé sötétségben, hanem a világosság gyermekeként naponként győzhessek minden pusztító, ördögi erő felett.
Ámen