1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Jézus bejárta a városokat és a falvakat mind, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegségeket és erőtlenséget.

Máté evangéliuma 9,35

A Biblia szerint az ember számára a legnagyobb ajándék ezen a Földön Isten áldása és az Ő jelenléte. Ezt az áldást és az Istennel való zavartalan közösséget veszítette el Ádám és Éva a saját engedetlenségük, lázadásuk miatt.
Jézus Krisztus pedig eljött, hogy az Ő engedelmessége által visszaszerezze nekünk ezeket az elveszített javakat és áldásokat. Eljött azért, hogy az Ő halála és feltámadása által visszahelyezzen minket Isten áldásaiba, az Ő jelenlétébe, gyógyító és szabadító erejébe, az örök életbe.
Isten, a mi mennyei Atyánk, Jézus Krisztusban elérhetővé tette, közreadta az Ő javait. Mert Jézus Krisztus megnyitotta számunkra az Isten országát.
Így ír erről Máté apostol: Jézus bejárta a városokat és a falvakat. Tanított azok zsinagógáiban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, és gyógyított mindenféle betegségeket, erőtlenségeket.
Most, hogy ezt megtudtuk, már csak egy kérdésre kell megtalálnunk a helyes választ: Lehetséges-e ma is az, hogy valamilyen módon mi is bekerüljünk Isten jelenlétébe, hogy reánk is áradjon Isten betegségekből, erőtlenségekből gyógyító és szabadító ereje?
A Biblia válasza erre egyértelmű: Igen. Ma is meg lehet gyógyulni, ma is meg lehet szabadulni, mert „Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.” /Zsid 13,8/
Jézus Krisztus él, akkor is, ha szemeinkkel nem látjuk Őt. Őbenne jött hozzánk egészen közel Isten szabadító és gyógyító ereje, akkor is, ha ezt érzékszerveinkkel nem érezzük.
Ezért se nem látva, se nem érezve, merjük mégis elhinni az Ige szavát: Jézus Krisztus sebei által meggyógyultunk. /1Pt 2,24/
Imádkozzunk:
Úr Jézus Krisztus! Te ma is ugyanaz vagy, mint aki voltál régen. Te nem változtál meg. És akik hisznek Benned, azok ma is megtapasztalják a Te gyógyító és szabadító erődet.
Szentlelked által segíts nekem, hogy tudjak hinni Benned akkor is, ha nem látlak és nem érezlek Téged.
Ámen