1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Jézus akkor ezt mondta: Embereknek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges.

Máté evangéliuma 19,26

Vannak a történelemben, de az ember személyes életében is olyan helyzetek és pillanatok, amikor már csak egyetlen lehetőségünk és feladatunk marad: hinni.
Sokan azt gondolják, hogy hinni azt jelenti: „Most végre nem kell tennem semmit.”
Ha azonban vannak közöttünk olyanok, akik néha szoktak hinni, azok tudják, hogy hinni azt jelenti: komolyan veszem azt, amit Isten mondott. Akkor is komolyan veszem, ha annak éppen minden ellene mond.
És ez a „komolyan veszem azt, amit Isten mond mindig és minden helyzetben” egyáltalán nem egyszerű feladat. Ez egy nagy belső harc és küzdelem a bennünk lévő őshitetlenséggel szemben, amely szüntelenül ezt sugallja: „én mindent meg tudok oldani”.
Ugyanis annak az embernek, aki hinni akar, szembe kell fordulnia a saját megromlott természetével, emberi okoskodásával, vélt vagy valós igazságaival. Szembe kell fordulnia az évek során magában felépített és kialakított tapasztalati rendszereivel, szokásaival.
S ha Isten Szentlelkének segítségével mindezeken az akadályokon átvergődtük magunkat, akkor megnyílik előttünk a hit csodálatos világa: a „minden lehetséges annak, aki hisz” végtelen lehetősége.
És ez mindent megváltoztat az életünkben. Többé már nem a legújabb híreket és szenzációkat fogjuk lesni és várni. Nem leszünk kiszolgáltatva a korszellem könyörtelen nyomásának, sem az emberektől felénk áramló elvárásoknak.
Végre levegőhöz jut a lelkünk! Végre megnyugszik a gyomrunk, és nem gyötör többé minket se a gyomorideg, se a fejfájás. Végre más törvényszerűségek hatnak ránk: Isten Igéjének ereje és valósága.

Mert ha valaki komolyan veszi azt, hogy Isten mindenható, akkor ebből egyenesen következik számára az a meggyőződés, hogy Isten tudja teljesíteni azt, amit megígért.
Mikor fogja teljesíteni? Ezt Ő tudja! Hogyan fogja teljesíteni? Azt is Ő tudja! Egyáltalán nem baj, ha mi mindezeket nem tudjuk.
Bőven elég nekünk, ha jól ismerjük, és gyakran elénekeljük a 269. dicséret szavait: „Istenre bízom magamat, magamban nem bízhatom. Ő formált, s tudja dolgomat, lelkem ezzel bíztatom. E világ szép formája az Ő keze munkája. Mit félek? – mondom merészen: Istenem és Atyám lészen.”
Ha még nem próbáltad ki ezt a hitet, próbáld ki. Ha már kipróbáltad, de éppen feladtad, kezdd el újból.
Kérd el Istentől ezt az új világot: a hitnek a világát. Hadd jöjjön el számodra is Isten országa egészen új lehetőségekkel. Hadd jöjjön el az a világ, ahol meglátjuk Isten csodáit, és igaz lesz az Ige: „Embereknek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges.”
Imádkozzunk:
Úr Jézus Krisztus! Segíts nekem igazán hinni. Szentlelked által nyisd meg előttem a hit új világát. Hadd láthassam csodáidat, hadd élhessek naponként a Te végtelen lehetőségeid között.
Ámen