1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk.

Zsoltárok könyve 103,8.10


A Biblia arról tudósít bennünket, hogy kezdetben, amikor Isten megteremtette az embert, az embernek még meg volt az a képessége, hogy jól hallotta, látta és értette Istent és az Ő beszédét.
A bűnesettel ez megszűnt: az ember elveszítette azt a képességét, hogy lássa, értse, felfogja az Isten akaratát.
A bűnben élő embernek ma is bolondság az Isten beszéde: nem érti, mert nem értheti, nincsenek meg hozzá az adottságai. Nincs benne semmi, amivel fel tudná fogni, érzékelni tudná az Isten valóságát. Csak a látható dolgokat tudja fogni, Isten országa el van zárva előle. /1Kor. 2,14/
Amikor megtér és újjászületik valaki, akkor elkezdenek újból működni benne ezek a rég elveszített képességek. A Szentlélek munkája által lehetővé válik, hogy elkezdi hallani, érteni az Isten szavát, az Isten Igéjét. Ha ezt a hallást naponkénti engedelmességgel párosítja, akkor a Szentlélek folyamatosan erősíti benne a szívének azokat a képességeit, amelyekkel fel tudja fogni, valóságnak látja Isten láthatatlan világát és igazságát.
Ahogyan ezt Jézus mondta a Hegyi beszédben: „Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.” /Máté 5,8/
De ha a szíved nem tiszta, valami éppen beszennyezte, akkor már nem jól látod az Istent. Homályos lett, csak a körvonalai látszódnak, csak sejteni lehet a „felvételről”, hogy kiről is van szó.
Úgy van ez, mint amikor a mobilunkkal fényképezni akarunk, és megjelenik a kiírás: „Tiszta lencsével jobb felvételt tudna készíteni.” És akkor eldönthetjük: megtisztítjuk a lencsét, vagy hagyjuk továbbra is koszosan. (Gondolom, te az első variációt szoktad választani.)
Mert Istenben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. /Jakab 1,17/ Ő mindig ugyanaz marad: irgalmas, kegyelmes, türelme hosszú és a szeretete nagy. Aki nem vétkeink szerint bánik velünk, és nem bűneink szerint fizet nekünk.
A Szentlélek segít neked abban, hogy a szívedben ilyen felvétel készüljön az Istenről. Eltávolítja a válaszfalat, ami a szíved és Isten közé beépült. Elveszi szíved minden keserűségét és keménységét, mert ezek elzárták előtted a kilátást az Isten irgalmára és szeretetére.
Jézus Krisztus vérének bűntörlő ereje által helyreáll az Isten-látásod, s ezáltal meggyógyul a szíved, és meggyógyul az életed. Mert nem ezüst és arany volt az a fizetőeszköz, ami megszabadított minket az atyáinktól örökölt hiábavaló életünkből, hanem „drága vér, a hibátlan és szeplőtlen Báránynak, Krisztusnak a vére.” /1Péter 1,19/
Ha te szeretnéd Istent olyannak látni, amilyennek Őt Jézus bemutatta nekünk, akkor mondd el ezt az imádságot:
Úr Jézus Krisztus! Te eljöttél erre a Földre, és bemutattad nekünk, hogy milyen a mi mennyei Atyánk. Bocsásd meg nekem, hogy a nehézségek, a megpróbáltatások úgy elhomályosították a szívem szemeit, hogy már nem jól látlak Téged, s nem jól látom az Atyát.
Jöjj, Szentlélek, gyújts világosságot a szívemben, hogy felragyogjon előttem Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. /2Kor. 4,6/ Ámen

Kertész Péterné református lelkész
jogvédelem