1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

IMA TANÉVKEZDÉSKOR


Mennyei Atyánk! Jézus Krisztus nevében jövünk Hozzád, és megköszönjük Neked a Te gondviselő szeretetedet. Köszönjük, hogy Te teremtetted ezt a földet a Te erőddel, és megalapítottad ezt a világot a Te bölcsességeddel.
Tőled kaptuk az életünket, és egyedül Te tudsz minket megtanítani arra, hogy értelmesen, bölcsen, a Te akaratod szerint töltsük el a napjainkat.
Köszönjük Neked, hogy úgy szerettél bennünket, hogy elküldted közénk a Te egyszülött Fiadat, a mi Urunk Jézus Krisztust. Őbenne van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve. Ami nem Őhozzá igazodik, ami Őrajta kívül van, az mind üres bölcselkedés és megtévesztés, amely az emberek hagyományára, a világ elemi tanításaira épül.
Úr Jézus Krisztus! Bocsásd meg nekünk, hogy felcseréltük a Te bölcsességedet mindenféle emberi rendelésekre. Bocsásd meg nekünk, hogy oly sok tanévnek nekiindultunk már a saját erőnkből, a saját bölcsességünkkel.
De most Hozzád jövünk. Megalázzuk magunkat Előtted, és kérünk Téged: Add nekünk a Te bölcsességedet. Adj nekünk bölcs és értelmes szívet. Taníts minket arra, hogy megértsük mindenben a Te jó és tökéletes akaratodat. Segíts, hogy ne tévedjünk el a sok feladat és tennivaló között, és soha ne legyen semmi és senki fontosabb Nálad és a Te akaratodnál.
Szentlelked által vezess minket ebben a tanévben az egyenes úton, az igazság útján. Áldd meg családjainkat, hogy egymással békességben és szeretetben megmaradva készülhessünk és indulhassunk el az új tanévnek.
Távoztasd el tőlünk a veszekedés, a civakodás, a széthúzás és a rendetlenség minden gonosz lelkét. Szabadíts meg minket minden félelemtől és nyugtalanságtól, és adj egyetértést, egymásra figyelést, szelídséget és türelmet egymás iránt a szívünkbe.
Neked szenteljük ezt az új tanévet, Urunk, Istenünk. Mindenestől fogva Rád bízzuk magunkat. Tarts távol tőlünk minden bajt, betegséget, járványt. Őrizd meg testünket-lelkünket egészségben.
Áldd meg a tanárokat, diákokat, a szülőket, az iskolák dolgozóit!
Add meg nekünk, hogy minden földi tudományban és ismeretben való növekedésünk a Te dicsőségedet és országod épülését szolgálja. Ámen