1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Így szól az Úr: Felüdítem az alázatosak lelkét, felüdítem a megtörtek szívét.

Ézsaiás könyve 57,15

Élet-halál harc folyik naponta körülöttünk és bennünk. A Biblia a legjobb pszichológusunk. Segít eligazodni a kérdőjelek között, világosságot gyújt a szívünkben és az elménkben. Felüdíti testünket és lelkünket.
Amikor Isten Szentlelke segítségével egyszer csak kitisztulnak a dolgok, és helyükre kerülnek, magunk is csodálkozunk: „Hogy lehet az, hogy ezt én eddig nem így láttam, és nem így értettem?”
Ezért nagyon fontos, hogy soha se zárkózzunk be a problémáinkkal és a sötétségeinkkel! Ne engedjük, hogy bármilyen kudarc vagy vereség agyonnyomja a hitünket!
Küzdjünk a hitért! Az igaz hitért. Vannak átmeneti csatavesztések, de Isten Igéje bátorít minket: „Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” /Róm 8,31/
A vereségek és a kudarcok csak átmeneti élettapasztalatok. Amikor Jézus ráteszi a kezét életünknek ezekre a területeire, akkor az Ő vérével befedezi és begyógyítja ezeket a sebeket. Ő tud adni egyedül igazi felüdülést, megnyugvást és békességet testünk és lelkünk számára.
Mert amikor Jézus eljön, és megérinti életünknek azokat a területeit, ahol eddig az ellenség, az ördög szabadon munkálkodott, akkor nemcsak átmeneti enyhülést ad, hanem az ellenséget is eltávolítja ezekről a területekről.
Ezért mindig hittel várakozz az Úr segítségére! Ne keserű szívvel, ne lemondóan, hanem reménykedve. Mert boldog az az ember, akinek Istenében, az Úrban van a reménysége. /Zsolt 146,5/
Kérd az áldást, keresd az áldást teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből! Akkor is, ha úgy tűnik: soha nem nyílik meg az ajtó, soha nem jön meg a válasz, a felelet.
De te csak zörgess! Ne add át a szívedet a csüggedésnek, a csalódásnak! És meglátod, hogy Isten nagyon gyorsan jön, siet a segítségedre: „az egeken át száguld”. /5Móz 33,26/
Jézusra mindig nagy hatást gyakorol, ha valaki igaz hittel, vágyakozva és várakozva, szomjazó lélekkel jön Hozzá. Akkor mivel tudjuk mégis a legjobban elriasztani magunktól Őt, az Ő áldásait és Szentlelkének a munkáját? Büszkeségünkkel, gőgünkkel, háborgó és követelőző magatartásunkkal.
Örök törvény: „Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad.” /Jak 4,6/ És felüdíti az alázatosak lelkét, és felüdíti a megtörtek szívét.
Imádkozzunk:
Úr Jézus Krisztus! Magamat megalázva, végtelen kegyelmedben bízva jövök Hozzád. Tudom, hogy Te ma is felüdíted az alázatos lelkeket, és meggyógyítod a megtört szíveket.
Érints meg engem is, gyógyíts meg engem is. Szentlelked által üdítsd fel szívemet és lelkemet. Hadd tudjalak ma is Téged adni mindenkinek.
Ámen