1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem.

Zsoltárok 50,15

Szemünk előtt kopik a világ, esik szét. Szétesik az emberi jellem és az erkölcs is. A mostani karantén-létben – amit mindannyiunknak tanulni kell – egyre inkább megmutatkozik, hogy mi is lakik az ember szívében, hogy mi is van igazán a mi szívünkben. 
Ismered ezt a kiáltást: „Hogy tehettem ilyet? Hogy jutottam én idáig? Pedig nem is akartam!” S aztán jön a mélységes szégyen és bűntudat, amikor az ember így belelát a saját szívébe.
Pál apostol ezt így fogalmazta meg: „Ó, én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem ebből e halálra ítélt testből?” /Róma 7,24/ . De rögtön folytatja is: „Hálát adok az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által.” /25.vers/
Amikor Jézus Krisztus bejött a világba, Őbenne eljött közénk az Isten Országa. Az Isten Országában nem kopik az igazság, nem kopik az élet, nem múlik el a világosság, nem esik szét az ember élete.
Akkor kicsoda szabadít meg minket? Jézus Krisztus egyedül! Ő az, Aki életét adta azért, hogy mi az Ő váltsághalálából és feltámadásából erőt meríthessünk, hogy ne szolgáljuk többé a bűnös természetünket. Új szívet és új lelket ad nekünk Szentlelke ereje által.
A harkály egyszer kopogtatta a fát, ahogyan szokta. Hirtelen villám csapott a fába, és a fa eldőlt. „Hűha! Milyen erős a csőröm!” – kiáltott fel a harkály.
Mi ezt így szoktuk mondani: „Hála a tudásomnak, az intelligenciámnak, a neveltetésemnek, a körülményeimnek és a talpraesettségemnek stb.” Mindez szép és jó, de egyik sem tudja legyőzni bennünk a bűn hatalmát. A koronavírus egy nagy villámcsapás rajtunk, amely megmutatja , milyen kevesek vagyunk. Ezért valljuk meg az Igét mi is: „Hála az Istennek, hogy Jézus Krisztus meg tud szabadítani.”
Örülj és örvendezz! Ne szomorkodj többé! Adj hálát az Istennek! Van Szabadító: Jézus Krisztus! Nem vagy egyedül, Ő tud és akar neked segíteni. Hívd Őt segítségül még ma. Tárd ki Neki a szívedet. Ezt naponta többször is megteheted.

Imádkozzunk:
Mennyei Atyám! Köszönöm Neked, hogy elküldted nekem Jézust, a Szabadítót. Ő le tudja győzni bennem a bűnös természetet. Segíts, Jézus! Gyógyíts meg, szabadíts meg, szakíts le rólam minden köteléket, hogy ne szolgáljak többé a bűnnek, hanem Téged szolgáljalak örömmel és hálás szívvel. Így tedd élhetővé a karantén-létünket! Ámen